Czasopisma pedagogiczne

Wydania specjalne 2024

Spis treści

Wersja elektroniczna – plik PDF – wydanie 1/2024
Format A4, Objętość – 87 kol.
Cena – 20,00 zł

 

Spis treści

Wersja elektroniczna – plik PDF – wydanie 1/2024
Format A4, Objętość – 57 kol.
Cena – 20,00 zł

 

Spis treści

Wersja elektroniczna  – plik PDF – wydanie nr 1/2024
Format A4, Objętość – 83 kol.
Cena – 20,00 zł

 

Wydania specjalne 2023

Spis treści

Wersja elektroniczna – plik PDF – wydanie 2/2023
Format A4, Objętość – 76 kol.
Cena – 20,00 zł

 

Spis treści

Wersja elektroniczna – plik PDF – wydanie 2/2023
Format A4, Objętość – 82 kol.
Cena – 20,00 zł

 

Spis treści

Wersja elektroniczna  – plik PDF – wydanie nr 2/2023
Format A4, Objętość – 86 kol.
Cena – 20,00 zł

 

Żyjemy w czasach, w których przetworzona żywność dominuje w naszych jadłospisach. Pytanie jaka „chemia” jest w żywności ma wieloraki wymiar. W tym wydaniu prezentujemy artykuły, które traktują o zwiazkach chemicznych w owocach, serach, używkach, o procesach chemicznych w kuchni i na co należy zwracać uwagę, co nam może zaszkodzić, a co jest korzystne dla naszego organizmu.

Wersja elektroniczna – plik PDF – wydanie 1/2023
Format A4, Objętość – 83 kol.
Cena – 20,00 zł

 

Kompendium astronomiczne zostało napisane z myślą o szerokim gronie czytelników. Może być ono przydatne dla uczniów szkół ponadpodstawowych, a także dla kandydatów na studia, którzy planują zdawać egzamin maturalny z przedmiotu fizyka z astronomią oraz wszystkich miłośników tego przedmiotu.
W pracy tej przedstawiono najważniejsze pojęcia i terminy związane z astronomią.

Wersja elektroniczna – plik PDF – wydanie 1/2023
Format A4, Objętość – 52 kol.
Cena – 20,00 zł

 

Geografia, będąc nauką o Ziemi, jak żadna inna dyscyplina nauki traktuje środowisko człowieka jako przedmiot poznania, dążąc do kompleksowego ujmowania problematyki środowiska w interakcji z człowiekiem. Służyć temu mogą wycieczki i zajęcia terenowe. W tym wydaniu prezentowane są przykłady tras z różnych regionów Polski i sposoby wykorzystania ich walorów przyrodniczych w edukacji .

Wersja elektroniczna  – plik PDF – wydanie nr 1/2023
Format A4, Objętość – 86 kol.
Cena – 20,00 zł

 

Wydania specjalne – 2022

Wybór najciekawszych materiałów pozwalających sprawdzić wiedzę ucznia przed egzaminem maturalnym. Zbiór zawiera zadania powtórzeniowe, przykładowe arkusze maturalne i zadania z matury próbnej na Uniwersytecie Jagielońskim

Wersja elektroniczna – plik PDF – wydanie 1/2022
Format A4,
Cena – 20,00 zł

Od starożytności uczeni i filozofowie próbują usystematyzować naszą wiedzę o świecie. Przez wieki uważano, że materia ma trzy stany skupienia – ciecze, gazy i ciała stałe. Badania naukowe i rozwój technologii sprawił, że dziś ten podział już nie obowiązuje. Więc ile mamy stanów skupienia?

Wersja elektroniczna – plik PDF – wydanie 1/2022
Format A4, 
Cena – 20,00 zł

W tym wydaniu zaprezentowana jest szczególna wędrówka przez kontynenty – wędrówka przez wiedzę, znajomość geografii. Scenariusze zajęć, karty pracy, gry z pewnością uatrakcyjnią każdą lekcję geografii, zarówno w szkole podstawowej, jak i liceum.

Wersja elektroniczna  – plik PDF – wydanie nr 1/2022
Format A4,
Cena – 20,00 zł

Wydania specjalne 2/2021

Wybór najciekawszych i efektownych  wizualnie doświadczeń, które można bez problemu przeprowadzić w szkolonym laboratorium chemicznym, autorstwa Marka Plesa.

Wersja elektroniczna – plik PDF – wydanie 2/2021
Format A4, obj. 64 kol.
Cena – 15,00 zł

Wyjątkowo interdyscyplinarne wydanie „Fizyki w Szkole” łączące tematykę astronomii, fizyki i geografii o wyjątkowej planecie w Układzie Słoncznym i chyba we Wszechświecie, jaką jest Ziemia.

Wersja elektroniczna – plik PDF – wydanie 2/2021
Format A4, obj. 70 kol.
Cena – 15,00 zł

Na świecie jest 450 (a według niektórych źródeł nawet 500) czynnych wulkanów. W tym wydaniu autorzy artykułów odpowiadają na pytania – dlaczego, kiedy, gdzie i jak wybuchają?

Wersja elektroniczna  – plik PDF – wydanie nr 2/2021
Format A4, obj. 55 kol.
Cena – 15,00 zł

Wybór tekstów o roli związków chemicznych w różnych dziedzinach naszego życia, poczynając od tak osobistych spraw jak szczęście, smak, aromat, po zastosowania najnowszych technologii m.in. w medycynie.

Wersja elektroniczna – plik PDF – 2021 r.
Format A4, obj. 90 kol.
Cena – 15,00 zł

Zbiór artykułów o poznawaniu Kosmosu i o zagadkach z jakimi możemy spotkać się obserwując Kosmos i zjawiska w nim zachodzące, m.in. Słońca, Księżyca oraz poznawanie Wszechświata.

Wersja elektroniczna – plik PDF – 2021 r.
Format A4, obj. 92 kol.
Cena – 15,00 zł

20 najciekawszych miejsc na świecie pod względem krajobrazowym, klimatycznym, przyrodniczym i społecznym. Opisy m.in. pustyni, gór, jezior, wysp, dorzecza Nilu, Dunaju i parku Yellowstone.

Wersja elektroniczna – plik PDF – 2021 r.
Format A4, obj. 90 kol.
Cena – 15,00 zł

Zbiór ponad 380 zadań, doświadczeń i eksperymentów dla uczniów szkół podstawowych wraz z rozwiązaniami. Zadania zawierają wskazówki pomagające uczniom ich rozwiązywanie.

Wersja elektroniczna  – plik PDF – 2020 r.
Format A4, obj. 62 kol.
Cena – 15,00 zł

Zbiór 90 zadań, 20 przykładów i 10 problemów teoretycznych i dydaktycznych z fizyki oraz sposoby ich rozwiązania. Światowe trendy w dydaktyce fizyki. Czynniki wpływające na zapamiętywanie wiedzy.

Wersja elektroniczna – plik PDF – 2020 r.
Format A4, obj. 74 kol.
Cena – 15,00 zł

Wybór artykułów dotyczących zjawiskom zachodzących na Ziemi – fizycznych i społecznych, o wpływie techniki i technologii na człowieka i środowisko. O problemach i przemianach, które nam towarzyszą, które próbujemy zdiagnozować i rozwiązać, o zagrożeniach i nadziejach.

Wersja elektroniczna – plik PDF – 2020 r.
Format A4, obj. 62 kol.
Cena – 15,00 zł

Wybór artykułów na temat początków naszego państwa i jego pierwszych władców. Temat ten jest ciągle przedmiotem badań historyków, jak również służy do budowania róznych teorii przez pseudohistoryków.

Wersja elektroniczna – plik PDF – 2020 r.
Format A4, obj. 42 kol.
Cena – 10,00 zł

Dr Joanna Kurek opisuje jaki wpływ – pozytywny i negatywny – mają związki chemiczne zawarte w podstawowych produktach spożywanych przez człowieka. Każdy artykuł kończy się propozycją zadań na lekcji chemii.

Wersja elektroniczna – plik PDF – 2019 r.
Format A4, obj. 98 kol.
Cena – 15,00 zł

Zbiór 150 pytań, zagadnień problemowych i odpowiedzi na nie. Publikacja przeznaczona jest dla nauczycieli fizyki, jak również dla uczniów szkół podstawowych i średnich oraz pasjonatów fizyki i astronomii.

Wersja elektroniczna  – plik PDF – 2019 r.
Format A4, obj. 62 kol.
Cena – 15,00 zł

Różnych, ekstremalnych zmian klimatycznych  doświadczamy coraz częściej. Jak jest ich wpływ na  człowieka i przyrodę, jakie są prognozy na najbliższe lata i jakie grożą nam niebezpieczeństwa.

Wersja elektroniczna – plik PDF – 2019 r.
Format A4, obj. 74 kol.
Cena – 15,00 zł

Wybór tekstów drukowanych w ostatnich latach na łamach czasopisma. Autorzy opisują własne doświadczenia przeprowa-dzane w szkolnych laboratoriach jednocześnie sugerując, które ekspery-menty mogą być przeprowadzane samodzielnie przez uczniów.

Wersja elektroniczna – plik PDF – 2018 r.
Format A4, obj. 67 kol.
Cena – 15,00 zł

Autorzy starają się w sposób zrozumiały wyjaśnić skomplikowane zagadnienia i zjawiska z pogranicza wielu dziedzin nauki – fizyki, chemii, biologii, medycyny.

.

Wersja elektroniczna – plik PDF – 2018 r.
Format A4, obj. 75 kol.
Cena – 15,00 zł

Artykuły zawierają propozycje lekcji w terenie, inspiracje i sugestie jak można wykorzystać najbliższe otoczenie na lekcjach przyrody i geografii oraz jak rozwijać zainteresowanie i pobudzać ciekawość uczniów. 

Wersja elektroniczna – plik PDF – 2018 r.
Format A4, obj. 79 kol.
Cena – 15,00 zł

Są wydarzenia, osoby, zjawiska, które nie poddają się jednoznacznej ocenie i wzbudzają kontrowersje mimo upływu czasu albo obrastają w półprawdy i mity. Wydanie zawiera kilkanaście takich przypadków.

Wersja elektroniczna  – plik PDF – 2018 r.
Format A4, obj. 64 kol.
Cena – 10,00 zł

Zestawy zadań (z dopowiedziami lub kluczami odpowiedziami i zasadami punktowania), zarówno powtórzeniowych, jak i typowych arkuszy maturalnych z ostatnich lat (a więc i różnych wymagań wynikających z obowiązujących podstaw programowych).

Wersja elektroniczna – plik PDF – 2017 r.
Format A4, obj. 76 kol.
Cena – 15,00 zł

Wybór artykułów dotyczących znaczenia demonstracji na lekcjach fizyki. Podstawa programowa podkreśla wręcz konieczność ich przeprowadzania przez nauczyciela, gdyż tylko wtedy uczeń może dobrze zrozumieć i zapamiętać omawiane zjawiska i prawa fizyczne. W tym wydaniu znajdziecie najciekawsze, naszym zdaniem, przykłady.

Wersja elektroniczna – plik PDF – 2017 r.
Format A4, obj. 77 kol.
Cena – 15,00 zł

Wybór scenariuszy lekcji, drukowanych w poprzednich latach na łamach „Geografii w Szkole”. W jednym wydaniu zebrane są najciekawsze pomysły na lekcje przyrody i geografii.

Wersja elektroniczna – plik PDF – 2017 r.
Format A4, obj. 84 kol.
Cena – 15,00 zł

Wybór artykułów z dwumiesięcznika „Wiadomości Historyczne z WOS” o najważniejszych problemach społecznych i politycznych Polski, Europy i świata.

Wersja elektroniczna – plik PDF – 2017 r.
Format A4, obj. 52 kol.
Cena – 10,00 zł

Ciekawe i równocześnie proste w przygotowaniu doświadczenia, które można przeprowadzić w czasie zajęć, a niektóre z nich polecić uczniom do samodzielnego wykonania w domu. Zawierają szczegółowy opis, sformułowane spostrzeżenia oraz wynikające z nich wnioski wraz z uzasadnieniem teoretycznym.

Wersja elektroniczna  – plik PDF – 2016 r.
Format A4, obj. 52 kol.
Cena – 10,00 zł

Zbiór zadań dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zwłaszcza maturzystów, z artykułów drukowanych w ostatnich latach na łamach „Fizyki w Szkole”.

Wersja elektroniczna – plik PDF – 2016 r.
Format A4, obj. 52 kol.
Cena – 10,00 zł

Zbiór najciekawszych zadań z ostatnich lat z „Geografii w Szkole”. Zawierają zadania i scenariusze lekcji dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, łącznie z przykładowym zestawem zadań maturalnych. Do wykorzystania na lekcji, do sprawdzianów i powtórzeń

Wersja elektroniczna – plik PDF – 2016 r.
Format A4, obj. 52 kol.
Cena – 10,00 zł

Jak posługując się domino, grami planszowymi, grą karcianą, kwadratami magicznymi, kółkiem i krzyżykiem można zaciekawić uczniów fizyką i zwiększyć ich umiejętności rozwiązywania zadań. Wybór artykułów z „Fizyki w Szkole”.

Wersja elektroniczna – plik PDF – 2014 r.
Format A4, obj. 26 kol.
Cena – 10,00 zł

Skąd ludzkość będzie w przyszłości czerpała energię? Czy wykorzystując tradycyjne źródła surowców energe-tycznych, jakimi są złoża ropy naftowej, gazu i węgla? Czy energię słoneczną, wiatru, morskich fal, a nawet roślin energetycznych? Jaką przyszłość czeka energetykę jądrową?

Wersja elektroniczna – plik PDF – 2011 r.
Format A4, obj. 52 kol.
Cena – 10,00 zł.

Jak będzie się rozwijała gospodarka XXI wieku? Czy uda się rozwiązać problemy degradacji środowiska, zmian klimatycznych. XXI wiek przyniósł dalszy rozwój zaawansowanych technologii i usług. Jednak wiele problemów nie udaje się rozwiązać, jak choćby głodu, czy ubóstwa na świecie.

Wersja elektroniczna – plik PDF – 2011 r.
Format A4, obj. 52 kol.
Cena – 10,00 zł.

Rozwój technologii spowodo-wał, że mapa i możliwości jej wykorzystania stały się nieporównywalnie większe niż dekadę temu. Dziś, ma my cały wachlarz sposobów tworzenia i użycia map – od urządzeń nawigujących GPS, map internetowych, po skompli-kowane programy analityczne (GIS).

Wersja elektroniczna – plik PDF – 2010 r.
Format A4, obj. 52 kol.
Cena – 10,00 zł.

Przegląd najważniejszych zmian, jakie zaszły w naszym kraju po 1989 r.  Symbolem są zmiana ustroju politycznego i gospodarczego, wstąpienie do Unii Europejskiej i NATO. Okres po 1989 roku to także duże zmiany w ruchu naturalnym ludności i emigracja Polaków do krajów EU. 

Wersja elektroniczna – plik PDF – 2011 r.
Format A4, obj. 52 kol.
Cena – 10,00 zł

W 2030 roku będzie nas już ponad 8 miliardów. Środowiska przyrodnicze coraz trudniej radzą  sobie z negatywnym wpływem działaności człowieka. Czy Ziemię czeka z tego powodu kataklizm? Jak tempo zmian przebiega w poszczególnych regionach świata?

Wersja elektroniczna – plik PDF – 2010 r.
Format A4, obj. 52 kol.
Cena – 10,00 zł

Geografia klęsk żywiołowych jest jedną z najbardziej geograficznych gałęzi geografii, do tego mająca ogromne znaczenie praktyczne. Od zarania swego istnienia człowiek bał się nietypowych zjawisk przyrodniczych.

Wersja elektroniczna – plik PDF – 2009 r.
Format A4, obj. 52 kol.
Cena – 10,00 zł

Góry stały się obiektem badań różnych nauk geograficznych: geomorfologii, geologii, klimatologii, sedymentologii, hydrologii, a nawet geografia społeczno-ekonomiczna pokusiła się o analizę związku działalności człowieka w śfrodowisku górskim.

Wersja elektroniczna – plik PDF – 2009 r.
Format A4, obj. 52 kol.
Cena – 10,00 zł

Dowodem na niezwykłą koncentrację ludności na świecie jest rozwój miast i aglomeracji. Tokio, Nowy Jork to metropolie, w których zamieszkuje po 30 mln ludzi. Duże miasta przyciągają ludzi, bez względu na uciążliwość życia w mieście.

Wersja elektroniczna – plik PDF – 2009 r.
Format A4, obj. 52 kol.
Cena – 10,00 zł

Zamów WYDANIA SPECJALNE wypełniając i wysyłając formularz!

    Zamawiam wydania specjalne (plik PDF)

    Dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Agencja AS Józef Szewczyk, ul. Warchałowskiego 2/58, 02-776 Warszawa, w celach marketingowych, zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowej przesyłanej drogą elektroniczną.

    * pozycje obowiązkowe do wypełnienia