Czasopisma pedagogiczne

Prenumerata

Tylko u nas! Prenumerata na rok szkolny 2021/2022 – od wydania 4/2021 do wydania 3/2021!

Prenumeratę można zamówić w wersji drukowanej (egzemplarze wysyłane są pocztą) lub elektronicznej (pliki PDF wysyłane na adres email zamawiającego).

Czasopisma informują, inspirują, pomagają! Przydatne w samodoskonaleniu i na lekcjach.
Przekonajcie się, że nie wszystko jest w podręcznikach, Internecie, w mediach społecznościowych!
Zachęcamy Państwa do przedłużenia lub zamówienia prenumeraty!

Częstotliwość – dwumiesięczniki. Rocznie ukazuje się 6 wydań.
Format A4.  Objętość 52 kol.
Cena egzemplarzowa w 2021 r. – 30,00 zł. Cena egzemplarza w wersji elektronicznej – plik PDF – 15,00 zł.

Cena prenumeraty rocznej w wersji drukowanej – 180 zł, w wersji PDF – 90 zł.

Cena prenumeraty półrocznej w wersji drukowanej – 90 zł, w wersji PDF – 45 zł.

Planowany harmonogram wydań – w I kwartale 2 wydania – pod koniec stycznia i pod koniec marca, w II kw. – 1 wydanie – druga połowa maja, w III kw. – 1 wydanie – pod koniec sierpnia, w IV kw. – 2 wydania – pod koniec października i w połowie grudnia.

Można też zamówić pojedyncze wydanie – wystarczy wspisać tytuł i numer wydania w rubryce “Dodatkowe uwagi”.

Wypełnij i wyślij formularz. My prześlemy Wam fakturę w formie pliku PDF na podany adres mailowy, a jeśli ktoś potrzebuje faktury w wersji drukowanej, prosimy o zaznaczenie tego w pozycji „Dodatkowe uwagi”, wyślemy ją pocztą na podany w formularzu adres.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA PRENUMERATY

    Zamawiam prenumeratę w wersji

    Zamawiam prenumeratę (zaznacz odpowiednie pole)

    Zamawiam prenumeratę czasopism (zaznacz odpowiednie pole)

    Dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Agencja AS Józef Szewczyk, ul. Warchałowskiego 2/58, 02-776 Warszawa, w celach marketingowych, zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowej przesyłanej drogą elektroniczną.
    * pozycje obowiązkowe do wypełnienia