Czasopisma pedagogiczne

Prenumerata

Tylko u nas!

Prenumerata na rok 2024 – 6 wydań – od wydania 1/2024 do wydania 6/2024 – cena w wersji drukowanej – 270 zł, w wersji cyfrowej (pliki PDF) – 180 zł.

Prenumerata na I półrocze 2024 – 3 wydania, cena w wersji drukowanej – 135 zł, w wersji PDF – 90 zł.

Prenumerata na rok szkolny 2023/2024 – 6 wydań – od wydania 4/2023 do wydania 3/2024 – cena w wersji drukowanej – 240 zł, w wersji cyfrowej (pliki PDF) – 150 zł.

Prenumerata na II półrocze 2023 – 3 wydania, cena w wersji drukowanej – 120 zł, w wersji PDF – 75 zł.

Prenumerata na rok 2023 – 6 wydań od wydania 1/2023 do wydania 6/2023! – cena w wersji drukowanej – 240 zł, w wersji cyfrowej (pliki PDF) – 150 zł.

Cena wydania/egzemplarza w 2024 r. w wersji drukowanej – 45,00 zł, w wersji elektronicznej – plik PDF – 30,00 zł. Zamawiając pojedyncze wydanie – prosimy wpisać tytuł czasopisma i numer wydania w rubryce „Dodatkowe uwagi”.

Cena wydania/egzemplarza w 2023 r.w wersji drukowanej – 40,00 zł, w wersji elektronicznej – plik PDF – 25,00 zł. Zamawiając pojedyncze wydanie – prosimy wpisać tytuł czasopisma i numer wydania w rubryce „Dodatkowe uwagi”.

Wydania/egzemplarze w wersji drukowanej wysyłane są pocztą (koszty wysyłki wliczone są w cenę prenumeraty). Wydania w wersji cyfrowej (elektronicznej)  w postaci plików PDF wysyłane są na adres email zamawiającego. 

Częstotliwość wszystkich czasopism – dwumiesięczniki. Rocznie ukazuje się 6 wydań.
Format A4.  Objętość 52 kol.

Planowany harmonogram wydań – w I kwartale 2 wydania – pod koniec stycznia i pod koniec marca, w II kw. – 1 wydanie – druga połowa maja, w III kw. – 1 wydanie – pod koniec sierpnia, w IV kw. – 2 wydania – pod koniec października i w połowie grudnia.

Wypełnij i wyślij formularz. My prześlemy fakturę w formie pliku PDF na podany adres mailowy, a jeśli ktoś potrzebuje faktury w wersji drukowanej, prosimy o zaznaczenie tego w pozycji „Dodatkowe uwagi”, wyślemy ją pocztą na podany w formularzu adres.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA PRENUMERATY

    Zamawiam prenumeratę w wersji

    Zamawiam prenumeratę (zaznacz odpowiednie pole)

    Zamawiam prenumeratę czasopism (zaznacz odpowiednie pole)

    Dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Agencja AS Józef Szewczyk, ul. Warchałowskiego 2/58, 02-776 Warszawa, w celach marketingowych, zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowej przesyłanej drogą elektroniczną.

    * pozycje obowiązkowe do wypełnienia