Pierwsze kratery na Półwyspie Jamalskim zauważono w 2013 roku, Obecnie doliczono się ich 20.
Początkowo sądzono, że powstały po uderzeniach meteorytów. Badania naukowców wykazały co innego.