Spis treści wydania specjalnego ŻYWOTY FIZYKÓW

4 Archimedes z Syrakuz. Prawo Archimedesa – siła wyporu

6 Archimedes z Syrakuz (c.d.)

8 Blaise Pascal (1623-1662). Kubek Pitagorasa

12 Galileo Galilei (1642/43-1727). Rzut (prawie) poziomy

15 Galileo Galilei (1642/43-1727) (c.d.) Teleskop ziemski Galileusza

18 Robert Hooke (1635-1703). Figury Chladniego

20 Petrus van Musschenbroek (1692–1761) i Ewald Jürgen Georg von Kleist (1700–1748).

Butelka lejdejska

23 Isaac Newton (1642/43-1727). Pryzmat – jak działa (?)

26 Isaac Newton (1642/43-1727) c.d. Pryzmat – inaczej

30 Joseph Priestley (1733–1804). Dwutlenek węgla

32 Charles-Augustin de Coulomb (1736-1806). Prawo Coulomba

34 Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta (1745-1827).

Stos Volty – bateria ogniw galwanicznych

36 André Marie Ampère (1775-1836). Definicja ampera – oddziaływanie przewodów z prądem

38 William Sturgeon (1783-1850). Elektromagnes

42 Georg Simon Ohm (1789-1864). Prawo Ohma – opór, prąd i napięcie

44 Michael Faraday (1791-1867). Prawo indukcji Faradaya

– zmiana pola magnetycznego produkuje prąd

46 Joseph Henry, Jr. (1797-1878). Samoindukcja

48 Wilhelm Eduard Weber (1804-1891). Telegraf

– transmisja sygnałów na odległość (po jednym drucie!)

50 Heinrich Friedrich Emil Lenz (1804-1865). 102 prądy wirowe

– reguła Lenza w działaniu wbrew zmianom

52 Werner Siemens, a od 1888 von Siemens (1816-1892). Pantograf

56 James Prescott Joule (1818-1889). Prawo Joule’a – zamiana energii prądu w ciepło

58 Lord Kelvin (1824-1907). Zero bezwzględne

62 Lord Kelvin c.d.

66 Gustav Robert Kirchhoff (1824-1887). Prawa Kirchhoffa – prąd w rozgałęzionych obwodach

68 Gustaw Robert Kirchhoff (c.d.) (1824 –1887). Prawa Kirchhoffa – odbicie, emisja, absorbcja

70 Thomas Alva Edison (1847-1931). Elektromagnes praktycznie – wzbogacanie rudy

72 Hendrik Antoon Lorentz (1853-1928). Działo elektromagnetyczne („railgun”)

74 Nikola Tesla (1856-1943). Indukcja – przekazywanie energii na odległość

76 Heinrich Rudolf Hertz (1857-1894). 114 telegraf bez drutu – doświadczenie Hertza

78 Piotr Curie (1859-1906). Efekt piezoelektryczny

80 Albert Einstein (1879-1955) Nobel dla Einsteina

83 Albert Einstein (1879-1955) (c.d.). Dyfuzja – równanie Einsteina

 

Formularz zamówienia