Fizyka w Szkole

Spis treści

Spis treści wydania 3/2022

Fizyka wczoraj, dziś, jutro

4 Od ultrasonoterapii do termoterapii, czyli o wykorzystaniu czynników fizykalnych w lecznictwie i rehabilitacji – Tomasz Kubiak

Dzięki wykorzystaniu różnych rodzajów energii możliwe jest bowiem wywołanie pożądanych reakcji fizjologicznych oraz uaktywnienie naturalnych mechanizmów obronnych organizmu.

12 O krzywiźnie czasoprzestrzeni i nie tylko… (Miniatura dydaktyczna) – Waldemar Reńda

15 Co robią młodzi naukowcy po lekcjach? Konkurs „Odkrycia” – Polska

Edycja EUCYS.

16 Jan Szczepanik (1872-1926) – odkrywca, fenomenalny wynalazca – twórca telewizora i barwnej fotografii – w 150 rocznicę urodzin – Kazimierz Mikulski

30 Fizyczne podstawy dalmierza – Kazimierz Mikulski

Z naszych lekcji

22 Albert Einstein (1879-1955) – Tadeusz Wibig

25 Paradoks mechaniczny w praktyce – Stanisław Bednarek

33 Doradztwo zawodowe na lekcjach fizyki – Arleta Biegańska

W szkołach podstawowych i ponadpodstawowych od zawsze realizowane były zadania przygotowujące uczniów do wyboru dalszej drogi kształcenia i do wyboru zawodu.

36 Przewodząca sfera w zadaniach z elektrostatyki – Czesław Surowiec

Astronomia dla każdego

41 Mars – planeta wyjątkowa – Marcin Wesołowski

44 Kompendium astronomiczne – wybrane pojęcia i zagadnienia – cz. 9 – Marcin Wesołowski, Piotr Gronkowski

 

Kup to wydanie      Zamów prenumeratę

3/2021

Spis treści wydania 2/2022

Fizyka wczoraj, dziś, jutro

4 U źródeł fizyki i cywilizacji (Szkic problemu) – Waldemar Reńda

8 Cztery i pół stanów skupienia. V. Wszystkie stany skupienia – Grzegorz Karwasz

16 Kuchenna mechanika płynów, czyli fizycy uwięzieni – Maciej Lisicki

50 Otto Stern – fizyk noblista z Żor – Rafał Simon, Marta Wąsik

47 Zjazd Fizyków Polskich

21 Dydaktyka i popularyzacja fizyki – Edward Rydygier

Z naszych lekcji

26 CREDO-Maze: promieniowanie kosmiczne w każdej szkole – Tadeusz Wibig

31 Galileusz – astronom (1564 – 1642) – Tadeusz Wibig

34 Równanie stanu doskonałego gazu w zadaniach – Czesław Surowiec

37 Prosty sposób na wyprowadzenie wzoru Ciołkowskiego – Marian Maciocha

38 Elementy pedagogiki outdoorowej w nauczaniu fizyki – Kazimierz Mikulski

Astronomia dla każdego

44 Misja kosmiczna DART – czyli pierwsza próba obrony Ziemi – Marcin Wesołowski

46 Kompendium astronomiczne – wybrane pojęcia i zagadnienia – cz. 8 – Marcin Wesołowski, Piotr Gronkowski

 

Kup to wydanie      Zamów prenumeratę

3/2021

Spis treści wydania 1/2022

Fizyka wczoraj, dziś, jutro

4 Od światłolecznictwa do elektroterapii, czyli podstawy wybranych metod fizykoterapii – Tomasz Kubiak

12 Szczególnie potrzebna teoria względności – Cyprian Sobczak

18 Arystoteles, Buridan i Kartezjusz – esej z historii fizyki – Grzegorz Karwasz

25 O energii i mitach – Jerzy Kuczyński

28 Zarys historii drogi do transformatora Tesli w 100-lecie badań w Polsce – Kazimierz Mikulski

Z naszych lekcji

34 Żywoty fizyków. Galileusz (1564-1642) – Tadeusz Wibig

37 Nietypowe układy odniesienia mogą znacznie ułatwić rozwiązanie zadania – Marian Maciocha

38 Paradoks mechaniczny – Julian Płoszajski

40 Stanisław Lem gościem na lekcjach fizyki – Bożena Brożyna, Ewa Trybalska

42 Kreatywność na lekcjach fizyki – Anna Jurczyc

Fizyka atmosfery

43 Fizyka atmosfery – Andrzej Wasiak

Astronomia dla każdego

  1. Kompendium astronomiczne – wybrane pojęcia i zagadnienia – cz. 7. – Marcin Wesołowski, Piotr Gronkowski

 

Kup to wydanie      Zamów prenumeratę

3/2021

Spis treści wydania 6/2021

Fizyka wczoraj, dziś, jutro

4 Neutrina – ulotne cząstki elementarne – Joanna Zalipska

10 Tajniki spintroniki – Wioletta Kopeć, Mirosław Sawczak

15 Sposób na „zobaczenie” wiązań atomowych – PAP, Nauka w Polsce, Karolina Duszczyk

16 Fizyczne podstawy badań rentgenowskich kości i stawów – Tomasz Kubiak

22 Dawki promieniowania jonizującego  Wioletta Dynkowska

Z naszych lekcji

26 Żywoty fizyków. Robert Hooke (1635-1703) – Tadeusz Wibig

28 O fizyce żeglowania – Marta Wacławczyk

31 Bipryzmat Fresnela w szkolnej edukacji – Kazimierz Mikulski

34 Prawa fizyki a filozofia – Waldemar Reńda

39 O wiejskiej szkole – Jerzy Kuczyński

40 Jaka szkoła, jaka edukacja… – Waldemar Reńda

Astronomia dla każdego

42 Znaczenie ruchu obrotowego Ziemi – Justyna Śliwińska, Jolanta Nastula

47 Kompendium astronomiczne

– wybrane pojęcia i zagadnienia – cz. 6 – Marcin Wesołowski, Piotr Gronkowski

 

Kup to wydanie      Zamów prenumeratę

3/2021

Spis treści wydania 5/2021

Fizyka wczoraj, dziś, jutro

4 Od Hindenburga do elektrolizerów parowych – fizyka w służbie ekonomii wodorowej – Aleksandra Mielewczyk – Gryń

9 Czy wodór jest paliwem ekologicznym? – Kamila Nowicka

12 Pierwszy Nobel geofizyczny – Zbigniew Wiśniewski

13 Co z tym grafenem? – Jakub Kierdaszuk

17 Odkrycia – Polska Edycja European Union Contest for Young Scientists (EUCYS). Co można wygrać w konkursie naukowym?

18 Spektrometria mas  – Andrzej Wasiak

22 Fizyk prawie zapomniany – Mieczysław Władysław Wolfke. Prekursor holografii i nie tylko – Kazimierz Mikulski

26 Maria Goeppert-Meyer. Ślązaczka, fizyk, noblistka – Rafał Simon, Marta Wąsik

Z naszych lekcji

27 Żywoty fizyków. Ernst Werner Siemens, a od 1888 von Siemens (1816-1892) – Tadeusz Wibig

30 Wykorzystanie „fotodżojstika” do badania zjawisk okresowych –  Jan Kurzyk

32 Wycisnąć prąd z kryształu – Stanisław Bednarek

37 Najważniejszy problem edukacji – Jerzy Kuczyński

40 Myślenie projektowe a nauczanie fizyki – Kazimierz Mikulski

44 Góra lodowa i edukacja polska – Jacek Orzechowski

Astronomia dla każdego

47 Kompendium astronomiczne – wybrane pojęcia i zagadnienia – cz. 5 – Marcin Wesołowski, Piotr Gronkowski

Kup to wydanie      Zamów prenumeratę

 

3/2021

Spis treści wydania 4/2021

Fizyka wczoraj, dziś i jutro

4. Biofizyka a niezwykłe właściwości wody – Tomasz Kubiak – czytaj więcej WODA

12. Ciekłe kryształy – niezwykły stan materii – Kamila Nowicka

16. Teoria chaosu – Cyprian Sobczak

22. Osłony w ochronie radiologicznej – Wioletta Monika Dynkowska

26. 100 rocznica przyznania Nagrody Nobla Einsteinowi za interpretacj efektu fotoelektrycznego zewnętrznego – Kazimierz Mikulski

Z naszych lekcji

30. Kształcenie językowe na lekcjach fizyki – Arleta Biegańska

32. Isaac Newton (1642/43-1727) ciąg dalszy – Na ramionach olbrzymów – Tadeusz Wibig

35. Co w fizyce piszczy?

36. O prędkości – Jerzy Kuczyński

40. Zastosowanie teorii równoważnego źródła SEM do obliczania złożonych obwodów elektrycznych – Czesław Surowiec

Astronomia dla każdego

44. Kompendium astronomiczne – wybrane pojęcia i zagadnienia – cz. 4 – Marcin Wesołowski, Piotr Gronkowski

48. Częściowe zaćmienie Słońca –10.06.2021 – astronomiczne wydarzenie czerwca – Marcin Wesołowski, Piotr Gronkowski

Kup to wydanie      Zamów prenumeratę

 

3/2021

Spis treści wydania 3/2021

Fizyka wczoraj, dziś, jutro

Czy promieniowanie tylko szkodzi? – Wioletta Monika Dynkowska

Cztery i pół stanów skupienia. Cz. IV. Ciała stałe – Grzegorz Karwasz – czyutaj więcej STAŁE

14 Egzotyczny stan materii – Redakcja

15 Czy turbulencje są niebezpieczne? – Marta Wacławczyk

18 Metody doświadczalne w aerodynamice –  Andrzej Wasiak

22 110-lecie odkrycia nadprzewodnictwa – Kazimierz Mikulski

Z naszych lekcji

30 Zderzenia zwykłe i niezwykłe – Stanisław Bednarek

35 Żywoty fizyków – Isaac Newton (1742/43-1727) – Tadeusz Wibig

38 Kwadratowe równania w zadaniach z fizyki – Czesław Surowiec

41 O głębi ostrości i czytaniu bez okularów – Waldemar Reńda

43 Rekonstrukcja formuły Einsteina opisującej zjawisko fotoelektryczne. Propozycja dydaktyczna – Andrzej Sokołowski

Astronomia dla każdego

46 Kompendium astronomiczne. Cz. 3. – Piotr Gronkowski, Marcin Wesołowski

Kup to wydanie      Zamów prenumeratę

 

3/2021

Spis treści wydania 2/2021

Fizyka wczoraj, dziś, jutro

Biofizyka zmysłu słuchu i ochrona przed hałasem – Tomasz Kubiak

11 Dopuszczalne poziomy skażeń żywności w Polsce – Wioletta Monika Dynkowska

14 Fizyka współczesnych instrumentów geodezyjnych – Stanisław Bednarek

22 Walther Bothe – w 130 rocznicę urodzin. Nietuzinkowy badacz i odkrywca – Kazimierz Mikulski

26 Mechanika kwantowa – od pojęcia kwantu do całek po trajektoriach – Cyprian Sobczak

Z naszych lekcji

29 Paradoks „dużego” ciała w fizycznych zadaniach – Czesław Surowiec

33 Dlaczego kule w wyniku zderzenia centralnego całkowicie niesprężystego zlepiają się? –Marian Maciocha

Astronomia dla każdego

35 Perseverance bada Marsa – Zbigniew Wiśniewski

36 Z czego zbudowany jest Wszechświat? – Marek Demiański

44 Kompendium astronomiczne – wybrane pojęcia i zagadnienia – cz. 2 – Piotr Gronkowski, Marcin Wesołowski

Geofizyka

48 Ziemia planeta wyjątkowa – cz. 15. Ziemskie pole magnetyczne – Zbigniew Wiśniewski

 

Kup to wydanie      Zamów prenumeratę

Spis treści wydania 1/2021

Fizyka wczoraj, dziś, jutro

Nagroda Nobla z fizyki w 2020 – Edward Malec

12 Zagadnienia lotów z prędkościami ponaddźwiękowymi – Andrzej Wasiak – czytaj więcej GROM

17 Promieniowanie a żywe organizmy – Wioletta Monika Dynkowska

Z naszych lekcji

21 Wykorzystanie robotów LEGO do eksperymentów i pomiarów w fizyce – Adam Ogaza

26 Van Gogh i inni, czyli fizyka spotyka sztukę – Marta Wacławczyk, Zofia Wacławczyk

28 Zjawiska zderzeń w makro i mikroświecie – Julian Płoszajski

32 Nietypowe zadania z kondensatorami i sposoby ich rozwiązywania – Czesław Surowiec

36 O definiowaniu wielkości fizycznych i nie tylko… (Miniatura dydaktyczna) -Waldemar Reńda

40 Joseph Priestley (1733 – 1804). Hobbysta nauk – Tadeusz Wibig

Astronomia dla każdego

42 Kompendium astronomiczne – wybrane pojęcia i zagadnienia – cz. 1. – Marcin Wesołowski, Piotr Gronkowski

Geofizyka

46 Ziemia planeta wyjątkowa – cz. 14. Dryf kontynentów i tektonika płyt – Zbigniew Wiśniewski

 

Kup to wydanie      Zamów prenumeratę