Fizyka w Szkole

Spis treści

Spis treści wydania 4/2021

Fizyka wczoraj, dziś i jutro

4. Biofizyka a niezwykłe właściwości wody – Tomasz Kubiak – czytaj więcej WODA

12. Ciekłe kryształy – niezwykły stan materii – Kamila Nowicka

16. Teoria chaosu – Cyprian Sobczak

22. Osłony w ochronie radiologicznej – Wioletta Monika Dynkowska

26. 100 rocznica przyznania Nagrody Nobla Einsteinowi za interpretacj efektu fotoelektrycznego zewnętrznego – Kazimierz Mikulski

Z naszych lekcji

30. Kształcenie językowe na lekcjach fizyki – Arleta Biegańska

32. Isaac Newton (1642/43-1727) ciąg dalszy – Na ramionach olbrzymów – Tadeusz Wibig

35. Co w fizyce piszczy?

36. O prędkości – Jerzy Kuczyński

40. Zastosowanie teorii równoważnego źródła SEM do obliczania złożonych obwodów elektrycznych – Czesław Surowiec

Astronomia dla każdego

44. Kompendium astronomiczne – wybrane pojęcia i zagadnienia – cz. 4 – Marcin Wesołowski, Piotr Gronkowski

48. Częściowe zaćmienie Słońca –10.06.2021 – astronomiczne wydarzenie czerwca – Marcin Wesołowski, Piotr Gronkowski

Kup to wydanie / ZAMÓW PRENUMERATĘ

 

3/2021

Spis treści wydania 3/2021

Fizyka wczoraj, dziś, jutro

Czy promieniowanie tylko szkodzi? – Wioletta Monika Dynkowska

Cztery i pół stanów skupienia. Cz. IV. Ciała stałe – Grzegorz Karwasz – czyutaj więcej STAŁE

14 Egzotyczny stan materii – Redakcja

15 Czy turbulencje są niebezpieczne? – Marta Wacławczyk

18 Metody doświadczalne w aerodynamice –  Andrzej Wasiak

22 110-lecie odkrycia nadprzewodnictwa – Kazimierz Mikulski

Z naszych lekcji

30 Zderzenia zwykłe i niezwykłe – Stanisław Bednarek

35 Żywoty fizyków – Isaac Newton (1742/43-1727) – Tadeusz Wibig

38 Kwadratowe równania w zadaniach z fizyki – Czesław Surowiec

41 O głębi ostrości i czytaniu bez okularów – Waldemar Reńda

43 Rekonstrukcja formuły Einsteina opisującej zjawisko fotoelektryczne. Propozycja dydaktyczna – Andrzej Sokołowski

Astronomia dla każdego

46 Kompendium astronomiczne. Cz. 3. – Piotr Gronkowski, Marcin Wesołowski

Kup to wydanie / ZAMÓW PRENUMERATĘ

 

3/2021

Spis treści wydania 2/2021

Fizyka wczoraj, dziś, jutro

Biofizyka zmysłu słuchu i ochrona przed hałasem – Tomasz Kubiak

11 Dopuszczalne poziomy skażeń żywności w Polsce – Wioletta Monika Dynkowska

14 Fizyka współczesnych instrumentów geodezyjnych – Stanisław Bednarek

22 Walther Bothe – w 130 rocznicę urodzin. Nietuzinkowy badacz i odkrywca – Kazimierz Mikulski

26 Mechanika kwantowa – od pojęcia kwantu do całek po trajektoriach – Cyprian Sobczak

Z naszych lekcji

29 Paradoks „dużego” ciała w fizycznych zadaniach – Czesław Surowiec

33 Dlaczego kule w wyniku zderzenia centralnego całkowicie niesprężystego zlepiają się? –Marian Maciocha

Astronomia dla każdego

35 Perseverance bada Marsa – Zbigniew Wiśniewski

36 Z czego zbudowany jest Wszechświat? – Marek Demiański

44 Kompendium astronomiczne – wybrane pojęcia i zagadnienia – cz. 2 – Piotr Gronkowski, Marcin Wesołowski

Geofizyka

48 Ziemia planeta wyjątkowa – cz. 15. Ziemskie pole magnetyczne – Zbigniew Wiśniewski

 

Kup to wydanie / ZAMÓW PRENUMERATĘ

Spis treści wydania 1/2021

Fizyka wczoraj, dziś, jutro

Nagroda Nobla z fizyki w 2020 – Edward Malec

12 Zagadnienia lotów z prędkościami ponaddźwiękowymi – Andrzej Wasiak – czytaj więcej GROM

17 Promieniowanie a żywe organizmy – Wioletta Monika Dynkowska

Z naszych lekcji

21 Wykorzystanie robotów LEGO do eksperymentów i pomiarów w fizyce – Adam Ogaza

26 Van Gogh i inni, czyli fizyka spotyka sztukę – Marta Wacławczyk, Zofia Wacławczyk

28 Zjawiska zderzeń w makro i mikroświecie – Julian Płoszajski

32 Nietypowe zadania z kondensatorami i sposoby ich rozwiązywania – Czesław Surowiec

36 O definiowaniu wielkości fizycznych i nie tylko… (Miniatura dydaktyczna) -Waldemar Reńda

40 Joseph Priestley (1733 – 1804). Hobbysta nauk – Tadeusz Wibig

Astronomia dla każdego

42 Kompendium astronomiczne – wybrane pojęcia i zagadnienia – cz. 1. – Marcin Wesołowski, Piotr Gronkowski

Geofizyka

46 Ziemia planeta wyjątkowa – cz. 14. Dryf kontynentów i tektonika płyt – Zbigniew Wiśniewski

 

Kup to wydanie / ZAMÓW PRENUMERATĘ