ASPress - czasopisma pedagogiczne


ARCHIWUM WYDAŃ CYFROWYCH

2011

2010

2009

2008


Cena kompletu wydań 60 zł
Cena jednego wydania 10 zł
Zamów

Język NiemieckiWydania z lat 2009-2016 dostepne są w wersji elektronicznej jako pliki PDF. Są one identyczne z wersjami drukowanymi. Jednakże nie zawierają materiałów, które były na płytach CD/DVD dołączanych do niektórych wydań drukowanych.
W wersji drukowanej dostepne jest tylko jedno wydanie - 3/2016.
Więcej


Zbiór 52 felietonów poświęconych współczesnej Polsce, Polakom, polityce, roli telewizji i mediów we współczesnym świecie, globalizacji i konsekwencji wynikającej z naszego otwarcia na świat.
Wydanie w postaci pliku PDF
Cena 10 zł.
Zamów


Książka o podróżach, poznawaniu, odkrywaniu i podbijaniu świata, o pokonywaniu kolejnych horyzontów ludzkiego rozwoju. Ludzie wędrują od wieków, zawsze chcieli zobaczyć, co jest za kolejną rzeką, górą, morzem, za nowym horyzontem. Ta wędrówka pozwoliła najpierw poznać naszą planetę, a dziś już zaprowadziła człowieka poza granice Układu Słonecznego. Kim są ci, którzy zmieniają historię świata? Dlaczego Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę, a Mikołaj Kopernik „poruszył” Ziemię?
Wydanie w postaci pliku PDF.
Cena 10 zł.
Zamów

Wydanie drukowaneHistoria powstania  * Dane techniczne * Słynne rajdy * Rozwiązania konstrukcyjne

Pierwszy pojazd z napędem na obie osie skonstruowano w 1824 r. a więc ponad pól wieku wcześniej od samochódu. Jednak dopiero wojskowi amerykańskiej armii jako pierwsi chcieli mieć pojazd, który pojedzie każdą drogą, pokona głębokie rowy  i wyposażony będzie we wciągarkę, tak by mógł poruszać się w każdym terenie.
Cena 10 zł.
Zamów
Nowość!


Więcej

Wydania specjalne w wersji cyfrowej - pliki PDF

 

Zamów wpisując w formularzu: ws geografii-komplet - cena 50 zł
Zamów wpisując w formularzu nazwę ws geografii lub nazwy wydań: cena jednego wydania 10 zł

ENERGIA
Poświęcone w całości zagadnieniom energii. Skąd ludzkość będzie w przyszłości czerpała energię ? Wykorzystując tradycyjne źródła surowców energetycznych, jakimi są złoża ropy naftowej, gaz, węgiel kamienny, czy poszukując nowych źródeł energii, w tym energii odnawialnej ? Jaka przyszłość czeka energetykę jądrową ?  Nowoczesne technologie pozwalają coraz efektywniej wykorzystać energię słoneczną, wiatru, morskich fal, a nawet roślin energetycznych. Autorzy artykułów nie tylko analizują sytuację energetyczną świata i Polski, ale stawiają wiele pytań o konsekwencje rozwoju energetyki i jej wpływu na środowisko naturalne. Publikacja zawiera także scenariusze zajęć związane z pozyskaniem i oszczędzaniem energii.
 
GÓRY
Poświęcone niezwykłym formom rzeźby powierzchni Ziemi, jakim są góry. Góry są aktualnie obiektem badań nauk geograficznych: geomorfologii, geologii, klimatologii, sedymentologii, hydrologii, a nawet geografii społeczno-ekonomicznej (analiza związku działalności człowieka w specyficznym środowisku górskim). Autorzy przedstawiają Himalaje i Andy, znikające lodowce w Alpach, góry uznawane za święte, strefy klimatyczne i piętra roślinno-klimatyczne oraz specyficzne zjawiska pogodowe gór, przedstawiają wpływ człowieka na środowisko oraz radzą jak postępować w przypadku zagrożenia w górach, nawet w tak niewysokich, jak Sudety. Nauczyciele geografii znajdą też wskazówki jak wykorzystać artykuły do prowadzenia lekcji, scenariusze zajęć i karty pracy.
 
KATAKLIZMY
Przedstawia najgroźniejsze zjawiska naturalne, przyczyny ich powstawania, skutki dla ludności, gospodarki, jak również sposoby rozpoznawania i przeciwstawiania się im. Wiodące tematy to: trzęsienia ziemi, ich skutki, powodzie, huragany, lawiny i fale tsunami. Każdy z tematów uwzględnia wpływ rozwoju techniki i technologii na możliwości lepszego poznania mechanizmów powstawania poszczególnych zagrożeń, a w konsekwencji zwiększenia możliwości uniknięcia negatywnych skutków działania naturalnych żywiołów.
 
MAPY
Rozwój technologii spowodował, że mapa i możliwości jej wykorzystania stały się nieporównywalnie większe niż dekadę temu. Dziś, ma my cały wachlarz sposobów tworzenia i użycia map – od urządzeń nawigujących GPS, map internetowych, po skomplikowane programy analityczne (GIS). Historia rozwoju map to również dzieje ludzkości – od pierwszych pomiarów kuli ziemskiej, epoki odkryć geograficznych, a kończąc na najnowszych technologiach w pracy z mapą. Rewolucja kartograficzna ma miejsce w każdej działalności człowieka - czego dowodem jest telefon komórkowy z systemem nawigacji.
Jak ma odnaleźć się szkoła w tej nowej technologii? Jak wykorzystać możliwości jakie niesie ze sobą najnowsza technologia informatyczna w edukacji szkolnej? W tym wydaniu specjalnym pt. MAPY przybliżamy możliwości wykorzystania internetu, urządzeń mobilnych, atlasów elektronicznych, czy systemów geoinformacyjnych na lekcjach geografii.
 
MEGAMIASTA
Poświęcone rozwojowi wielkich miast i aglomeracji miejskich, ich funkcji we współczesnej gospodarce, znaczeniu dla życia mieszkańców i roli jaką odgrywają we współczesnym świecie, regionie, swoich krajach. Na przykładzie siedmiu światowych metropolii - Nowego Jorku, Tokio, Bangkoku, Singapuru, Meksyku, Rio de Janeiro i Londynu - przedstawiono struktury wielkich miast i najistotniejsze funkcje, które megamiasta spełniają, takie jak centrum biznesu i polityki, centra kultury, nauki i turystyki, ośrodki przemysłu i handlu. Na przykładzie tych miast omówiono różne aspekty życia i funkcjonowania wielkich aglomeracji, jak: komunikacja, bezpieczeństwo, rozwarstwienie społeczne, czy kwestie ochrony środowiska naturalnego. W zeszycie przedstawione są też polskie miasta aspirujące do roli metropolii, ich potencjał i szanse.
 
LUDNOŚĆ ŚWIATA
Opisuje przyczyny oraz skutki procesów demograficznych zachodzących we współczesnym świecie. Kompendium wiedzy do wykorzystania na lekcjach geografii w gimnazjum oraz w liceum. Zawiera m.in. prognozę przyszłości demograficznej świata na podstawie raportów ONZ do 2050 roku, analizę współczesnych migracji na świecie, ich przyczyny, skalę i rozkład kontynentalny. Omawia wpływ klimatu na życie człowieka i reakcję ludzi na jego zmiany. Prezentuje etniczne i religijne zawiłości na Bałkanach i opisuje współczesne zróżnicowanie narodowościowe Polski oraz problem kurczących się miast na przykładzie Niemiec. Niezastąpiona pomoc dla nauczycieli i uczniów, którzy chcą zdawać maturę z geografii na poziomie rozszerzonym.
 
POLSKA
Przedstawia zmiany w ruchu naturalnym oraz strukturze ludności, w gospodarce i ustroju politycznym i gospodarczym, jakie zaszły w Polsce w ostatnich 20 latach, od czasu gdy zostaliśmy członkami Unii Europejskiej i NATO. "Polska" zawiera informacje o tych zmianach - strukturze, zatrudnieniu i migracji ludności, o zmianach w rolnictwie, przemyśle energetycznym, ekologii i turystyce. Prezentuje też walory turystyczne polskiej przyrody, krajobrazu i klimatu. Wydanie zostało zredagowane zgodnie z nową podstawą programową.
 
GOSPODARKA ŚWIATA
Poświęcone światowej gospodarce. Przedstawione są w nim m.in. definicje rozwoju zrównoważonego i społeczne aspekty tego rozwoju, problemy integracji europejskiej, światowej globalizacji, perspektywy dla nowych źródeł pozyskiwania energii oraz wyżywienia ludzkości i podziału świata na bogatą Północ i biedne Południe. Scenariusze lekcji i zadania zamieszczona na łamach czasopisma pomogą każdemu nauczycielowi w prowadzeniu ciekawych lekcji.

Zamów wpisując w formularzu: ws geografia-komplet - cena 50 zł
Zamów wpisując w formularzu nazwę ws geografii lub nazwy wydań: cena jednego wydania - 10 zł