ASPress - czasopisma pedagogiczne


ARCHIWUM WYDAŃ CYFROWYCH

2011

2010

2009

2008


Cena kompletu wydań 60 zł
Cena jednego wydania 10 zł
Zamów

Język NiemieckiWydania z lat 2009-2016 dostepne są w wersji elektronicznej jako pliki PDF. Są one identyczne z wersjami drukowanymi. Jednakże nie zawierają materiałów, które były na płytach CD/DVD dołączanych do niektórych wydań drukowanych.
W wersji drukowanej dostepne jest tylko jedno wydanie - 3/2016.
Więcej


Zbiór 52 felietonów poświęconych współczesnej Polsce, Polakom, polityce, roli telewizji i mediów we współczesnym świecie, globalizacji i konsekwencji wynikającej z naszego otwarcia na świat.
Wydanie w postaci pliku PDF
Cena 10 zł.
Zamów


Książka o podróżach, poznawaniu, odkrywaniu i podbijaniu świata, o pokonywaniu kolejnych horyzontów ludzkiego rozwoju. Ludzie wędrują od wieków, zawsze chcieli zobaczyć, co jest za kolejną rzeką, górą, morzem, za nowym horyzontem. Ta wędrówka pozwoliła najpierw poznać naszą planetę, a dziś już zaprowadziła człowieka poza granice Układu Słonecznego. Kim są ci, którzy zmieniają historię świata? Dlaczego Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę, a Mikołaj Kopernik „poruszył” Ziemię?
Wydanie w postaci pliku PDF.
Cena 10 zł.
Zamów

Wydanie drukowaneHistoria powstania  * Dane techniczne * Słynne rajdy * Rozwiązania konstrukcyjne

Pierwszy pojazd z napędem na obie osie skonstruowano w 1824 r. a więc ponad pól wieku wcześniej od samochódu. Jednak dopiero wojskowi amerykańskiej armii jako pierwsi chcieli mieć pojazd, który pojedzie każdą drogą, pokona głębokie rowy  i wyposażony będzie we wciągarkę, tak by mógł poruszać się w każdym terenie.
Cena 10 zł.
Zamów
Nowość!


Więcej

Intensywne wybielanie raf koralowych

Tym, czym lasy deszczowe są na lądzie, tym rafy koralowe w oceanach. Są m.in siedliskiem cennych gatunków ryb,  „dostarczają” piasek na plaże, ochronią lądy przed sztormami i falami. 
Na przestrzeni tysięcy lat rafy koralowe rozwijały się i przetrwały mimo katastrof naturalnych, takich jak: cyklony tropikalne, powodzie, trzęsienia ziemi, erupcje wulkanów i wysokie fale, choroby i epidemie. Do II wojny światowej rafy koralowe i żyjące w nich populacje ryb i bezkręgowców pozostały niemal nietknięte.
We współczesnym świecie silne zanieczyszczenie wód, a także nieustannie rosnąca temperatura, zakwaszanie, urbanizacja, zabudowa wybrzeża i wysepek oraz rybołówstwo na zawsze zniszczyły już 1/5 raf na świecie. Uwalniane z hoteli ścieki i nawozy, które spływają z pól uprawnych zanieczyszczają wodę, doprowadzając do wymierania kolorowych alg. W konsekwencji tego dochodzi do tak zwanego „wybielania” raf.
Wszystkie korale budujące rafy na Ziemi mają symbiotyczny związek z żyjącymi w nich glonami. Pod wpływem wysokiej temperatury i poziomu światła korale często wyrzucają algi, zmieniając kolor na biały. Krótkie wybielanie niekoniecznie zabija koralowców, ale długotrwałe, silne bielenie może prowadzić do chorób, głodu i zamierania raf koralowych. 
Jak wynika z danych organizacji NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) (pol. Amerykańska Narodowa Służba Oceaniczna) naukowcy udokumentowali niespotykaną trzyletnią falę globalnego ocieplenia oceanicznego, w trakcie której nastąpiło wybielanie i wymieranie tropikalnych raf na całym świecie. Najbardziej dotknięte zostały rafy w Guam, Samoa Amerykańskich i na Hawajach.
Rafy w północnej części Wielkiej Rafy Koralowej w Australii straciły w 2016 r. prawie 30 procent koralowców płytkich, podczas gdy rafy nieco dalej na południe straciły w 2017 r. kolejne 22 procent.
W poprzednich latach wybielanie raf związane było ze zjawiskiem El Niño, lecz w latach 2014-2017 zjawisko wystąpiło tylko 2016 roku. Naukowcy szacują, że zjawisko bielenia raf występowało raz na 25-30 lat, a obecnie występuje co 6 lat.
Źródło: https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/unprecedented-3-years-global-coral-bleaching-2014%E2%80%932017