ASPress - czasopisma pedagogiczne


ARCHIWUM WYDAŃ CYFROWYCH

2011

2010

2009

2008


Cena kompletu wydań 60 zł
Cena jednego wydania 10 zł
Zamów

Język NiemieckiWydania z lat 2009-2016 dostepne są w wersji elektronicznej jako pliki PDF. Są one identyczne z wersjami drukowanymi. Jednakże nie zawierają materiałów, które były na płytach CD/DVD dołączanych do niektórych wydań drukowanych.
W wersji drukowanej dostepne jest tylko jedno wydanie - 3/2016.
Więcej


Zbiór 52 felietonów poświęconych współczesnej Polsce, Polakom, polityce, roli telewizji i mediów we współczesnym świecie, globalizacji i konsekwencji wynikającej z naszego otwarcia na świat.
Wydanie w postaci pliku PDF
Cena 10 zł.
Zamów


Książka o podróżach, poznawaniu, odkrywaniu i podbijaniu świata, o pokonywaniu kolejnych horyzontów ludzkiego rozwoju. Ludzie wędrują od wieków, zawsze chcieli zobaczyć, co jest za kolejną rzeką, górą, morzem, za nowym horyzontem. Ta wędrówka pozwoliła najpierw poznać naszą planetę, a dziś już zaprowadziła człowieka poza granice Układu Słonecznego. Kim są ci, którzy zmieniają historię świata? Dlaczego Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę, a Mikołaj Kopernik „poruszył” Ziemię?
Wydanie w postaci pliku PDF.
Cena 10 zł.
Zamów

Wydanie drukowaneHistoria powstania  * Dane techniczne * Słynne rajdy * Rozwiązania konstrukcyjne

Pierwszy pojazd z napędem na obie osie skonstruowano w 1824 r. a więc ponad pól wieku wcześniej od samochódu. Jednak dopiero wojskowi amerykańskiej armii jako pierwsi chcieli mieć pojazd, który pojedzie każdą drogą, pokona głębokie rowy  i wyposażony będzie we wciągarkę, tak by mógł poruszać się w każdym terenie.
Cena 10 zł.
Zamów
Nowość!


Więcej

Polska

 

4. Zmiany w ruchu naturalnym ludności Polski na tle wybranych struktur demograficznych i dynamiki zaludnienia na przełomie XX i XXI wieku - Sławomir Kurek

12. Wielka Emigracja XXI w. - Marta Anacka

15. Ilu obywateli żyje w naszym kraju? - Agnieszka Kłos

18. Zmiany w rolnictwie Polski po akcesji do Unii Europejskiej - Piotr Serafin

24. Energetyka konwencjonalna i odnawialne źródła energii w Polsce - Wanda Wilczyńska-Michalik

30. Atrakcyjność turystyczna Polski - Marek Więckowski

35. Polska geomorfologiczny mikrokosmos Europy - Piotr Migoń

42. Zlodowacenie górskie Tatr i Karkonoszy. Zmiany rzeźby terenu w holocenie - Agnieszka Kłos

43. Między Atlantykiem a Azją – przejściowość klimatu Polski - Katarzyna Grabowska

49. Morski czy kontynentalny? Cechy klimatu Polski - Agnieszka Kłos