Geografia w Szkole

Energia drzemiąca w skałach

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXIII edycji Konkursu Geologiczno-Środowiskowego „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro” pod hasłem: „Energia drzemiąca w skałach”.

Konkurs obejmuje obszar całej Polski podzielonej na regiony konkursowe.

Przeprowadzany jest w dwóch kategoriach:

1) plastycznej (część plastyczna) – dla uczniów klas IV, V i VI szkół podstawowych,

2) wiedzy geologicznej (część teoretyczna):

dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych,

dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Informacje o zasadach, warunkach formalnych prac oraz ważnych terminach znajdują się w zakładkach Konkurs plastyczny oraz Konkurs wiedzy.

W zakładce Regiony zamieszczone zostały Komunikaty dla poszczególnych województw, w tym tematy prac pisemnych.

W tym roku prace należy przesłać poprzez formularz zgłoszeniowy. Nie będą przyjmowane prace przesłane pocztą tradycyjną oraz drogą e-mail.

Formularz zgłoszeniowy: https://www.pgi.gov.pl/konkurs-geologiczny-2022/formularz