ASPress - czasopisma pedagogiczne


ARCHIWUM WYDAŃ CYFROWYCH

2011

2010

2009

2008


Cena kompletu wydań 60 zł
Cena jednego wydania 10 zł
Zamów

Język NiemieckiWydania z lat 2009-2016 dostepne są w wersji elektronicznej jako pliki PDF. Są one identyczne z wersjami drukowanymi. Jednakże nie zawierają materiałów, które były na płytach CD/DVD dołączanych do niektórych wydań drukowanych.
W wersji drukowanej dostepne jest tylko jedno wydanie - 3/2016.
Więcej


Zbiór 52 felietonów poświęconych współczesnej Polsce, Polakom, polityce, roli telewizji i mediów we współczesnym świecie, globalizacji i konsekwencji wynikającej z naszego otwarcia na świat.
Wydanie w postaci pliku PDF
Cena 10 zł.
Zamów


Książka o podróżach, poznawaniu, odkrywaniu i podbijaniu świata, o pokonywaniu kolejnych horyzontów ludzkiego rozwoju. Ludzie wędrują od wieków, zawsze chcieli zobaczyć, co jest za kolejną rzeką, górą, morzem, za nowym horyzontem. Ta wędrówka pozwoliła najpierw poznać naszą planetę, a dziś już zaprowadziła człowieka poza granice Układu Słonecznego. Kim są ci, którzy zmieniają historię świata? Dlaczego Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę, a Mikołaj Kopernik „poruszył” Ziemię?
Wydanie w postaci pliku PDF.
Cena 10 zł.
Zamów

Wydanie drukowaneHistoria powstania  * Dane techniczne * Słynne rajdy * Rozwiązania konstrukcyjne

Pierwszy pojazd z napędem na obie osie skonstruowano w 1824 r. a więc ponad pól wieku wcześniej od samochódu. Jednak dopiero wojskowi amerykańskiej armii jako pierwsi chcieli mieć pojazd, który pojedzie każdą drogą, pokona głębokie rowy  i wyposażony będzie we wciągarkę, tak by mógł poruszać się w każdym terenie.
Cena 10 zł.
Zamów
Nowość!


Więcej

Noce turystuczne


W 2018 r. .liczba noclegów spędzonych w turystycznych obiektach noclegowych w krajach Unii Europejskiej (UE)
wyniosła ponad 3,12 mld, co stanowi wzrost o 2,2% w porównaniu z 2017 r.
Najwięcej nocy spędzili turyści w Hiszpanii - 467 mln, we Francji - 444 mln i we Włoszech – 429 mln.
Najwyższy wzrost nocy turystycznych odnotowano na Łotwie – 8,3 %, Litwie - 7,7 %, Malcie - 6,5 %
i w Polsce – 5,8 %.
Największy udział noclegów spędzonych przez jej mieszkańców odnotowano w Rumunii (81%
całkowite spędzonych nocy), w Polsce (80 %), w Niemczech (79 %) i w Szwecji (74 %).
Z kolei obcokrajowcy najczęściej nocowali na Malcie  - 96 % całkowitej liczby nocy, na Cyprze – 95 %
i w Chorwacji – 93 %.
Belgowie, Francuzi i Irlandczycy w połowie nocowali w swoim kraju, w połowie za granicą.

Źródło: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9516057/4-23012019-AP-EN.pdf/336716b1-18e5-4250-a102-3b8102bac792