ASPress - czasopisma pedagogiczne


ARCHIWUM WYDAŃ CYFROWYCH

2011

2010

2009

2008


Cena kompletu wydań 60 zł
Cena jednego wydania 10 zł
Zamów

Język NiemieckiWydania z lat 2009-2016 dostepne są w wersji elektronicznej jako pliki PDF. Są one identyczne z wersjami drukowanymi. Jednakże nie zawierają materiałów, które były na płytach CD/DVD dołączanych do niektórych wydań drukowanych.
W wersji drukowanej dostepne jest tylko jedno wydanie - 3/2016.
Więcej


Zbiór 52 felietonów poświęconych współczesnej Polsce, Polakom, polityce, roli telewizji i mediów we współczesnym świecie, globalizacji i konsekwencji wynikającej z naszego otwarcia na świat.
Wydanie w postaci pliku PDF
Cena 10 zł.
Zamów


Książka o podróżach, poznawaniu, odkrywaniu i podbijaniu świata, o pokonywaniu kolejnych horyzontów ludzkiego rozwoju. Ludzie wędrują od wieków, zawsze chcieli zobaczyć, co jest za kolejną rzeką, górą, morzem, za nowym horyzontem. Ta wędrówka pozwoliła najpierw poznać naszą planetę, a dziś już zaprowadziła człowieka poza granice Układu Słonecznego. Kim są ci, którzy zmieniają historię świata? Dlaczego Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę, a Mikołaj Kopernik „poruszył” Ziemię?
Wydanie w postaci pliku PDF.
Cena 10 zł.
Zamów

Wydanie drukowaneHistoria powstania  * Dane techniczne * Słynne rajdy * Rozwiązania konstrukcyjne

Pierwszy pojazd z napędem na obie osie skonstruowano w 1824 r. a więc ponad pól wieku wcześniej od samochódu. Jednak dopiero wojskowi amerykańskiej armii jako pierwsi chcieli mieć pojazd, który pojedzie każdą drogą, pokona głębokie rowy  i wyposażony będzie we wciągarkę, tak by mógł poruszać się w każdym terenie.
Cena 10 zł.
Zamów
Nowość!


Więcej

Kataklizmy

 
4. Ekstremalne zjawiska przyrodnicze – zagrożenia przyrodnicze – klęski żywiołowe. Który termin jest właściwszy? - Dorota Rucińska
8. Wulkan – przyjaciel czy wróg? - Mirosław T. Karasiewicz
Ich wybuch odczytywano jako wyraz gniewu bogów. Na Ziemi jest obecnie około 450 czynnych wulkanów.
13. Wulkan – przyjaciel czy wróg
Scenariusz lekcji geografii z wykorzystaniem art. M. T. Karasiewicza - Bożena Sienkiewicz
14. Trzęsienia ziemi na świecie - Maria Hojny-Kołoś
Czym jest trzęsienie ziemi, czy można je przewidzieć, jak tragiczne skutki niesie za sobą?
22. Trzęsienia ziemi – nieprzewidywalne kataklizmy naturalne
Scenariusz lekcji z wykorzystaniem art. M. Hojny-Kołoś - Bożena Sienkiewicz
23. Tsunami - Marek Grad
Fale tsunami generowane są głównie przez silne, płytkie trzęsienia oceaniczne.
27. Tsunami – groźne fale - Scenariusz lekcji geografii z wykorzystaniem art. M. Grada - Bożena Sienkiewicz
28. El Nińo i ekstremalna pogoda - Anita Bokwa
Ekstremalne zjawiska pogodowe występujące w Ameryce Południowej lub Australii są czasem przy pisywane oddziaływaniu zjawiska El Nińo i nazwa ta na stałe weszła do języka mass mediów.
31. El Nińo oddziałuje na cały glob - Scenariusz lekcji geografii z wykorzystaniem art. A. Bokwy - Bożena Sienkiewicz
33. O cyklonach zwrotnikowych - Katarzyna Grabowska
Cyklon tropikalny w zależności od regionu nazywany jest także huraganem, tajfunem, orkanem czy willy-willy.
39. Cyklony zwrotnikowe - Scenariusz lekcji geografii z wykorzystaniem art. K. Grabowskiej - Bożena Sienkiewicz
41. Powodzie – temat rzeka - Dorota Rucińska
Edukacja o zagrożeniach naturalnych, w tym o powodzi i osuwiskach ziemi, jest ważnym elementem długofalowej edukacji społecznej.
45. Powodzie - Lekcja z wykorzystaniem art. D. Rucińskiej - Bożena Sienkiewicz
47. Susza – od anomalii pogodowej do klęski żywiołowej - Jerzy Makowski
Susza, nazywana także posuchą, jest naturalnym zjawiskiem klimatycznym, które przejściowo może wystąpić praktycznie w dowolnym regionie Ziemi.
51. O suszach na Ziemi - Lekcja geografii z wykorzystaniem art. J. Makowskiego
Bożena Sienkiewicz
53. Katastrofy naturalne - quiz geograficzny