Spis treści

Spis treści wydania 6/2022

KLUCZ DO EPOKI

4 Lech Krzyżanowski – Pozycja ustrojowa prezydenta i jego kompetencje w świetle polskich konstytucji 9 Agnieszka Misiurska – Generał, zbawca, czarny koń i kawaler z bańką mleka… Obraz przywódców Polski odrodzonej (1918–1922) w zachodniej prasie

14 Marek Białokur – Gabriel Narutowicz. Nie tylko prezydent

21 Dorota Gajda-Szczegielniak – Pierwsze damy III Rzeczypospolitej. U boku prezydenta czy z boku? Kobiety w życiu generała Jaruzelskiego – „kontraktowego prezydenta”

24 Maciej Fic – „Hey, Mr. President”, czyli wątki prezydenckie w polskiej muzyce rockowej

28 Klaudiusz Święcicki – Ukraina zatrzymana w kadrze. Fotografia artystyczna i fotoperformance Leny Kowacz ¢

FORUM EDUKACYJNE

34 Ewa Chorąży – Egzamin maturalny z historii od 2023 roku

47 Lukáš Fasora, Václav Kaška – Przygotowanie zawodowe nauczycieli historii szkół średnich w Republice Czeskiej ¢

WZBOGACAMY LEKCJE HISTORII I WOS

39 Karlina Biedka, Monika Sobczak – Wykorzystanie filmu Śmierć prezydenta (1977 r.) Jerzego Kawalerowicza na lekcji (nie tylko) historii

44 Łukasz Wrona – Europa: Nowe rozdanie 1989–2019 – gra, w której uczestniczy cała klasa! REKOMENDACJE

51 Łukasz Wróbel – Thomas R. Martin, Starożytny Rzym. Od Romulusa do Justyniana – Martyn Rady, Habsburgowie

Kup to wydanie    

 

3/2021

Spis treści wydania 5/2022

FORUM EDUKACYJNE

4 Anna Gołębiowska – Kolejny rok szkolny ze zmianami w edukacji społecznej

7 Aneta Murawiecka – Historia i teraźniejszość – jak realizować nowy przedmiot w szkole ponadpodstawowej?

48 Joanna Wojdon – Projekt tłumaczenia na język ukraiński materiałów dydaktycznych do nauczania historii ze

Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej ZPE

WZBOGACAMY LEKCJE HISTORII I WOS

20 Paweł Stróżyk – Współczesne znaki państwa i narodu polskiego

KLUCZ DO EPOKI

28 Kiryl Valchetski – Rewolucja ukraińska XVII wieku

32 Agnieszka Sawicz – Ukraińska droga do niepodległości

39 Wiesław Romanowski – Pomarańczowa rewolucja. Przyczyny i skutki z dzisiejszej perspektywy

44 Marek Białokur, Joanna Gajda-Szczegielniak – Nie umarła jeszcze Ukraina. Historia hymnu naszych sąsiadów

REKOMENDACJE

51 Łukasz Wróbel – Pavel Kolář, Poststalinizm. Ideologia i utopia epoki, Clifford Hugh Lawrence, Monastycyzm średniowieczny. Formy życia religijnego w Europie Zachodniej wieków średnich

Kup to wydanie    

 

3/2021

Spis treści wydania 4/2022

Z KALENDARZA

4 Mariusz Menz  – W stulecie śmierci Stanisława Koźmiana – krakowskiego stańczyka

9 Dorota Gajda-Szczegielniak, Marek Białokur – Das Deutschlandlied, czyli historia niemieckiego hymnu

 KLUCZ DO EPOKI

15 Piotr Pokora – Sfragistyka

19 Adam Krawiec  – Od petroglifów do mapy cyfrowej: krótka historia kartografii

25 Piotr Pokora – Bibliologia historyczna

30 Radosław Franczak – Tegumentologia, czyli niedoceniona nauka

33 Katarzyna Balbuza – Monety antyczne i ich wartość pozaekonomiczna dla starożytnych i współczesnych odbiorców

FORUM EDUKACYJNE

40 Aneta Murawiecka – Postawy społeczeństwa polskiego wobec polityki zaborców w II połowie XIX i na początku XX wieku – karta pracy

WZBOGACAMY LEKCJE HISTORII I WOS

43 Joanna Ulatowska-Letko, Paweł Letko – Statystyka na lekcjach historii

46 Magdalena Biniaś-Szkopek, Aleksandra Losik-Sidorska – Platforma Cyfrowa PAN Biblioteki Kórnickiej

REKOMENDACJE

51 Łukasz Wróbel – Marek Kornat, Mariusz Wołos, Józef Beck. Biografia

51 Joanna Wojdon – Materiały do nauki historii w języku ukraińskim

Kup to wydanie      Zamów prenumeratę

 

3/2021

Spis treści wydania 3/2022

Z KALENDARZA

4 Dorota Gajda-Szczegielniak, Marek Białokur – Józef Poniatowski – pierwszy kawaler orderu Virtuti Militari z 1792 roku ¢¢

KLUCZ DO EPOKI

12 Jarosław Dolat – Zarys historii przemysłu w Kaliszu do 1939 r. ¢¢

WZBOGACAMY LEKCJE HISTORII I WOS

17 Małgorzata Machałek – Olimpiady historyczne – wyzwanie dla ucznia …i nauczyciela

20 Przygotowania do Olimpiady Historycznej stają się wspaniałą przygodą. Wywiad z Gabrielą Leksy 22 Najważniejsza jest współpraca i otwartość. Wywiad z Jolantą Konieczną

24 Elżbieta Szala ¢ Uczeń z dysleksją w ławce szkolnej

29 Robert Bartkowski – Edukacja uczniów z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, na lekcjach historii

33 Ewa Dragun, Anna Dremo, Magdalena Prymas – Nauczanie historii i wiedzy o społeczeństwie w szkole szpitalnej

37 Iwona Jóźwiak – Uczeń migrujący w polskiej szkole

41 Barbara Techmańska – Dzieci ukraińskie w polskiej szkole

FORUM EDUKACYJNE

45 Dorota Gajda-Szczegielniak, Marek Białokur – Marsz, marsz Dąbrowski…

REKOMENDACJE

51 Tomasz Sińczak – „Łowcy przygód w dalekich krainach”, „Wpływ Kościoła na ustawodawstwo cywilne w okresie panowania dynastii konstantyńskiej”

Kup to wydanie      Zamów prenumeratę

 

3/2021

Spis treści wydania 2/2022

Z KALENDARZA

4 Dorota Gajda-Szczegielniak, Marek Białokur – 2022 – rok twórcy polskiego hymnu Józefa Rufina Wybickiego

¢WZBOGACAMY LEKCJE HISTORII

10 Łukasz Kamiński – Dezinformacja – wyzwanie edukacyjne

14 Izabela Lewandowska – Nowoczesne strategie uczenia się i nauczania, czyli w jaki sposób pomóc uczniom zrozumieć Europę

FORUM EDUKACYJNE

18 Violetta Julkowska, Andrzej Dusiewicz – Wspólny polsko-niemiecki podręcznik do historii: Europa. Nasza historia

22 Danuta Konieczka-Śliwińska – Obraz sąsiada w polskich i czeskich podręcznikach szkolnych

27 Karol Sanojca – Trzy dekady doświadczeń Polsko-Ukraińskiej Komisji Ekspertów do spraw Doskonalenia Treści Podręczników Szkolnych Historii i Geografii

MUZEUM I SZKOŁA

31 Marta Kopiniak – Wielostronne doświadczenie edukacyjne. Meeting with history w Centrum Historii Zajezdnia

PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE

34 Wszyscy jesteśmy siebie nawzajem ciekawi – wywiad z Jackiem Staniszewskim

38 Dorota Wiśniewska – List 34 w TEEM – platformie edukacyjnej do kształcenia nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie

45 Joanna Wojdon – W stronę umiędzynarodowienia kształcenia nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie (projekt C-hist)

48 Piotr Trojański – Stories that Move. Międzynarodowy projekt edukacji antydyskryminacyjnej

REKOMENDACJE

51 Łukasz Wróbel – Polska bez cudów. Historia dla dorosłych – Europejczycy. Początki kosmopolitycznej kultury

Kup to wydanie      Zamów prenumeratę

 

3/2021

Spis treści wydania 1/2022

Z KALENDARZA

4 Artur Pasko – Igrzyska olimpijskie – ideały a rzeczywistość

KLUCZ DO EPOKI

9 Krzysztof Jurek, Jacek Kozieł – Co nam zostało po Bizancjum? Refleksja o obecności prawosławia w polskiej tradycji historycznej i literackiej

14 Tomasz Gałwiaczek – Tożsamość „kresowa” mieszkańców Dolnego Śląska po drugiej wojnie światowej

19 Iwona Jóźwiak – Szlakiem przedwojennych szkół polskich na Warmii i Mazurach

25 Piotr Hapanowicz – Pałac Pod Krzysztofory od nowa

WZBOGACAMY LEKCJE HISTORII

30 Agnieszka Misiurska, Dariusz Gołębiowski – Uczniowie w krainie przodków. Genealogia w edukacji szkolnej – stan obecny i perspektywy

34 Karolina Biedka – Wspomnijmy o artystkach na lekcji historii

FORUM EDUKACYJNE

40 Marek Białokur – Edukacja filmowa. Twarzą w twarz, czyli z przymrużeniem oka o stosunkach polsko-czeskich

46 Wiesława Araszkiewicz – Edukacja w miejscach pamięci – projekt szamotulski

49 Anna Chudzińska – Bohaterowie lokalni na łamach Cyfrowej Dziecięcej Encyklopedii Wielkopolan

REKOMENDACJE

51 Łukasz Wróbel – Historiografia PRL. Zamiast podręcznika * Czesi. Przewodnik po historii narodu i państwa

Kup to wydanie      Zamów prenumeratę

 

3/2021

Spis treści wydania 6/2021

Z KALENDARZA

4 Jörg Hackmann – Polityczne i gospodarcze skutki zjednoczenia Niemiec w 1871 r.

KLUCZ DO EPOKI

7 Anna Pytasz-Kołodziejczyk – Wszystko dla dynastii. Działalność gospodarcza królowej Bony Sforzy w Wielkim Księstwie Litewskim

12 Jan Miłosz – Sól nie tylko z Wieliczki. Wielkopolska i Kujawy – zagłębie solne w XIX i XX w.

RELACJE – DYSKUSJE – KONFRONTACJE

20 Stan wojenny z perspektywy gospodarczej ¢

FORUM EDUKACYJNE

24 Aneta Murawiecka – Gospodarka w zadaniach maturalnych

WZBOGACAMY LEKCJE HISTORII

35 Joanna Morawska-Tołek – „Dobra żona – mężowi korona”, czyli o gospodarstwie domowym w XIX w.

WOS W TEORII I PRAKTYCE

38 Jarosław Usowicz – Gry planszowe i towarzyskie. Z doświadczeń nauczyciela wiedzy o społeczeństwie

HISTORIA I MUZEA

41 Marzena Sysak – Edukacja poprzez kulturę i zabawę

43 Klaudia Filipczak – Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku – perła architektury i instytucja kultury powiatu kaliskiego

ARCHIWUM I SZKOŁA

47 Hubert Mazur – Źródła do dziejów przemysłu w archiwach państwowych

RECENZJE I DYSKUSJE

49 Łukasz Wróbel – Rzut oka na wielkomiejskie życie w XVII wieku

REKOMENDACJE

51 Tomasz Sińczak – Kiedy wybuchnie wojna? 1938 * Studium kryzysu * Wpływ Kościoła na ustawodawstwo cywilne w okresie panowania dynastii konstantyńskiej (305–363 r.)

Kup to wydanie      Zamów prenumeratę

 

3/2021

Spis treści wydania 5/2021

Z KALENDARZA. PIERWSZE WOLNE WYBORY

4 Marek Białokur – W cieniu 4 czerwca ’89, czyli 30. rocznica pierwszych wolnych wyborów w III RP – 27.10.1991 r.

10 Mariusz Menz – 24 lata temu zaczęła obwiązywać polska konstytucja

KLUCZ DO EPOKI

13 Aleksandra Ziemniewicz – Obywatele drugiej kategorii?

18 Jerzy Buczyński – Przywrócić godnej pamięci! Obóz w Soldau-Działdowie. Miejsce martyrologii i upamiętnienia zbrodni niemieckich i sowieckich

22 Paweł Stachowiak – Polski vs. Ludzki punkt widzenia. Spór wokół gdańskiego Muzeum II Wojny Światowej

KULTURA A SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE

25 Monika Sobczak – „Nikt nam nie zrobi(ł) nic”, czyli twórczość zespołu Hańba! w edukacji historycznej i obywatelskiej

30 Klaudiusz Święcicki – Teatr a społeczeństwo obywatelskie. Kilka zdań o poznańskich Ósemkach

WOS W TEORII I PRAKTYCE

36 Katarzyna Latos – Społeczne konflikty gospodarcze. Scenariusz lekcji wiedzy o społeczeństwie w szkole ponadpodstawowej

FORUM EDUKACYJNE

41 Jan Piosik – Takie są debaty publiczne jakie młodzieży chowanie

44 Karolina Kolbuszewska – Konkurs czy projekt i czy trzeba wybierać?

48 Michał Kłos – Lekcje z pasją. Refleksje studenta-wolontariusza

50 Jak kształtować świadomość obywatelską? Wywiad z Rafałem Trzaskowskim

REKOMENDACJE

51 Łukasz Wróbel Całkiem zwyczajny kraj. Historia Polski bez martyrologii, Chamstwo

Kup to wydanie      Zamów prenumeratę

 

3/2021

Spis treści wydania 4/2021

Z KALENDARZA. POGROMY ŻYDÓW 1941

4 Andrzej Żbikowski – Masowe mordy ludności żydowskiej w Jedwabnem, Radziłowie i innych miejscowościach na wschodnim Mazowszu w lecie 1941 r.

9 Piotr Forecki – Pokłosie Jedwabnego – czytaj więcej JEDWABNE

KLUCZ DO EPOKI

12 Robert Szuchta – „Nie damy się poprowadzić niczym owce na rzeź”. Walka zbrojna Żydów w gettach, obozach, oddziałach leśnych

17 Markus Rachbauer, Aniela Kowalczyk – Polska robotnica przymusowa jako ofiara nazistowskiej eutanazji w Gau Oberdonau

21 Agnieszka Haska – Między faktami a mitami – dyskurs o Sprawiedliwych wśród Narodów Świata

NOWE BADANIA NAD ZAGŁADĄ

38 Jacek Leociak – Polska szkoła badań nad Zagładą na przykładzie prac Centrum Badań nad Zagładą Żydów w Warszawie

EDUKACJA W MIEJSCACH PAMIĘCI

48 Marcin Ugorski – KL Plaszow jako miejsce edukacji pozaszkolnej

48 Tomasz Oleksy-Zborowski – Muzeum i Miejsce Pamięci w Sobiborze

48 Alicja Bartuś – Obraz Auschwitz w świadomości małopolskich uczniów. Wnioski z badań (2016 – 2019)

FORUM EDUKACYJNE

38 Kinga Kołodziejska – Spacerowniki po terenie byłego getta krakowskiego jako metoda pracy z młodzieżą nad tematyką Zagłady

38 Grzegorz Siwor – Opowieści o Dawidzie Kurzmanie jako projekt pedagogiczny

RECENZJE I DYSKUSJE

48 Adam Musiał – Jolanta Ambrosewicz-Jacobs, Islands of Memory

REKOMENDACJE

51 Piotr Trojański Odebrane dzieciństwo, Oni. Homoseksualiści

Kup to wydanie      Zamów prenumeratę

 

3/2021

Spis treści wydania 3/2021

Z KALENDARZA. MAJOWE ROCZNICE

Mariusz Menz – 95 lat od zamachu majowego

Joanna Wojdon – 3 maja w Chicago

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

12 Dorota Gajda-Szczegielniak – Nauczanie zdalne dla zdolnych czy dla wszystkich?

17 Bartłomiej Janicki – Światłem ekranu w mrok epidemii, czyli zaaplikujmy sobie aplikacje

21 Karolina Biedka, Marcin Hylewski – Teksty kultury w edukacji historycznej online

26 Angelika Sarna – Nauczanie zdalne w opiniach nauczycieli

28 Anita Kubś – TIK-owe lekcje

32 Marek Białokur, Małgorzata Skotnicka-Palka – Studia online w czasach pandemii

WZBOGACAMY LEKCJE HISTORII

38 Arkadiusz Derda – Call of Duty – wirtualna lekcja historii

42 Bartosz Stuła – Popularne komiksy z Kapitanem Ameryką jako forma poznawania historii – czytaj więcej Kapitan

RECENZJE I DYSKUSJE

48 Łukasz Wróbel – Tysiąc lat historii Polski

REKOMENDACJE

51 Tomasz Sińczak – Gruzja – daleki kraj, choć bliski, Terroryzm – zmora tylko

Kup to wydanie      Zamów prenumeratę

3/2021

Spis treści wydania 2/2021

DYDAKTYKA HISTORII W POLSCE I NA ŚWIECIE

Danuta Konieczka-Śliwińska – Wywiad z prof. Stanisławem Roszakiem

KLUCZ DO EPOKI

Katarzyna Reszkowska – Korona przede wszystkim – kryzys abdykacyjny w Wielkiej Brytanii

46 Barbara Sypko, Żaneta Marszałek­-Trzebińska – Wyjątkowa kobieta, wybitna uczona. Maria Skłodowska-Curie na lekcji historii

Z KALENDARZA. O KSZTAŁT NIEPODLEGŁEJ

Jarosław Kłaczkow – Powrót Pomorza i Kujaw Zachodnich do Polski w 1920 r. – czytaj więcej Pomorze

12 Izabela Lewandowska – Historyczno­-kulturowy kontekst plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu

17 Marek Białokur – Trzy marcowe dni 1921 roku

WZBOGACAMY LEKCJE HISTORII

23 Iwona Jóźwiak – Szkoły polskie na Warmii w okresie międzywojennym

29 Adrian Dębicki – Sytuacja polskich jeńców wojennych i robotników przymusowych w powiecie szczecineckim w czasie II wojny światowej w świetle wspomnień

FORUM EDUKACYJNE

34 Tomasz Małkowski – Jak (nie) uczymy historii? Refleksje autora podręczników

38 Justyna Strykowska-Nowakowska – Kompetencje współczesnego nauczyciela historii

RECENZJE I DYSKUSJE

43 Maciej Fic – Myśląc, czytając, pisząc… Nauka o wieloetniczności szkołą myślenia historycznego

REKOMENDACJE

51 Łukasz Wróbel – Polska nowoczesność. Genealogia, Bękarty pańszczyzny. Historia buntów chłopskich

Kup to wydanie      Zamów prenumeratę

Spis treści wydania 1/2021

DYDAKTYKA HISTORII W POLSCE I NA ŚWIECIE

Danuta Konieczka-Śliwińska – Wywiad z prof. Stanisławem Roszakiem

KLUCZ DO EPOKI

Katarzyna Reszkowska – Korona przede wszystkim – kryzys abdykacyjny w Wielkiej Brytanii

46 Barbara Sypko, Żaneta Marszałek­-Trzebińska – Wyjątkowa kobieta, wybitna uczona. Maria Skłodowska-Curie na lekcji historii

Z KALENDARZA. O KSZTAŁT NIEPODLEGŁEJ

Jarosław Kłaczkow – Powrót Pomorza i Kujaw Zachodnich do Polski w 1920 r.

12 Izabela Lewandowska – Historyczno­-kulturowy kontekst plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu

17 Marek Białokur – Trzy marcowe dni 1921 roku

WZBOGACAMY LEKCJE HISTORII

23 Iwona Jóźwiak – Szkoły polskie na Warmii w okresie międzywojennym

29 Adrian Dębicki – Sytuacja polskich jeńców wojennych i robotników przymusowych w powiecie szczecineckim w czasie II wojny światowej w świetle wspomnień

FORUM EDUKACYJNE

34 Tomasz Małkowski – Jak (nie) uczymy historii? Refleksje autora podręczników

38 Justyna Strykowska-Nowakowska – Kompetencje współczesnego nauczyciela historii

RECENZJE I DYSKUSJE

43 Maciej Fic – Myśląc, czytając, pisząc… Nauka o wieloetniczności szkołą myślenia historycznego

REKOMENDACJE

51 Łukasz Wróbel – Polska nowoczesność. Genealogia, Bękarty pańszczyzny. Historia buntów chłopskich

Kup to wydanie      Zamów prenumeratę