ASPress - czasopisma pedagogiczne


ARCHIWUM WYDAŃ CYFROWYCH

2011

2010

2009

2008


Cena kompletu wydań 60 zł
Cena jednego wydania 10 zł
Zamów

Język NiemieckiWydania z lat 2009-2016 dostepne są w wersji elektronicznej jako pliki PDF. Są one identyczne z wersjami drukowanymi. Jednakże nie zawierają materiałów, które były na płytach CD/DVD dołączanych do niektórych wydań drukowanych.
W wersji drukowanej dostepne jest tylko jedno wydanie - 3/2016.
Więcej


Zbiór 52 felietonów poświęconych współczesnej Polsce, Polakom, polityce, roli telewizji i mediów we współczesnym świecie, globalizacji i konsekwencji wynikającej z naszego otwarcia na świat.
Wydanie w postaci pliku PDF
Cena 10 zł.
Zamów


Książka o podróżach, poznawaniu, odkrywaniu i podbijaniu świata, o pokonywaniu kolejnych horyzontów ludzkiego rozwoju. Ludzie wędrują od wieków, zawsze chcieli zobaczyć, co jest za kolejną rzeką, górą, morzem, za nowym horyzontem. Ta wędrówka pozwoliła najpierw poznać naszą planetę, a dziś już zaprowadziła człowieka poza granice Układu Słonecznego. Kim są ci, którzy zmieniają historię świata? Dlaczego Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę, a Mikołaj Kopernik „poruszył” Ziemię?
Wydanie w postaci pliku PDF.
Cena 10 zł.
Zamów

Wydanie drukowaneHistoria powstania  * Dane techniczne * Słynne rajdy * Rozwiązania konstrukcyjne

Pierwszy pojazd z napędem na obie osie skonstruowano w 1824 r. a więc ponad pól wieku wcześniej od samochódu. Jednak dopiero wojskowi amerykańskiej armii jako pierwsi chcieli mieć pojazd, który pojedzie każdą drogą, pokona głębokie rowy  i wyposażony będzie we wciągarkę, tak by mógł poruszać się w każdym terenie.
Cena 10 zł.
Zamów
Nowość!


Więcej

Instrukcja wydawnicza

Instrukcja wydawnicza do artykułów zamieszczanych w „Wiadomościach Historycznych z Wiedzą o Społeczeństwie”:

 1.  Autor ma prawa autorskie do nadesłanego materiału.

2. O przyjęciu lub odrzuceniu tekstu decyduje Redakcja, której sekretarz informuje autora o podjętej decyzji drogą mailową.

3. Redakcja nie zwraca autorom nadesłanych materiałów, które nie zostały przyjęte do publikacji. 

4. Wszystkie teksty są poddawane redakcji, korekcie i adiustacji.

5. Format tekstu: .doc, .docx.

6. Objętość artykułu: maksymalnie 20 tysięcy znaków ze spacjami (ok. 10 stron znormalizowanego tekstu).

7. Artykuł musi zawierać: ciekawy tytuł, krótki i wyodrębniony wstęp/wprowadzenie oraz śródtytuły.

8. Każdy akapit może zajmować maksymalnie 10 wersów znormalizowanego tekstu.

9. Tekst należy wyjustować.

10. Tekst główny: czcionka Times New Roman – 12 pkt, interlinia 1,5 pkt.

11. Cytaty należy zapisywać prostym drukiem w cudzysłowie.     

12. 
Nazwy monografii, artykułów, obrazów, wierszy itd. zarówno w tekście głównym, jak i w przypisach – kursywą.

13. 
Aparat naukowy (jeżeli jest konieczny): przypisy lub (podstawowa) bibliografia. 

14. Przypisy – na dole strony, według zaleceń: 

a.         czcionka Times New Roman – 10 pkt, interlinia 1 pkt,

b.        terminologia polska (tamże, tenże, taż, dz. cyt.),

c.         bez nazw wydawnictw,

d.        jeśli jest jedno dzieło autora, to w kolejnych przypisach stosujemy zapis dz. cyt.,

e.         jeśli jest kilka dzieł jednego autora – fragment tytułu kursywą, bez dz. cyt.,

f.          artykuł w dziele zbiorowym jak poniżej:

autor, tytuł, [w:] tytuł pracy zbiorowej, red. nazwiska, miejsce i rok wydania, s.

g.        artykuł w czasopiśmie:

autor, tytuł, „Nazwa Czasopisma” rok wydania, t. / R. , z. , s. 

   15. Artykuł powinien być zaopatrzony w materiał ilustracyjny, dlatego Autor      proszony  jest o nadesłanie propozycji ilustracji, do których posiada prawa autorskie lub do których prawa autorskie nie mają zastosowania, np. z tzw. wolnych zasobów internetowych typu wikimedia commons.16. Wymogi techniczne dotyczące ilustracji:

a.         rozmiar powyżej 100 kB,

b.        rozdzielczość minimum 300 dpi.         
 

     17. Zdjęcia gorszej jakości nie będą przez Redakcję przyjmowane.

18. 
Format materiału ilustracyjnego: .jpg, .png, .tif. 

19. 
Spis proponowanych przez Autora ilustracji powinien znaleźć się pod tekstem i zawierać tytuły ilustracji oraz dane ich autorów lub źródło pochodzenia (zapis jak w przypisach), także internetowe.