ASPress - czasopisma pedagogiczne


ARCHIWUM WYDAŃ CYFROWYCH

2011

2010

2009

2008


Cena kompletu wydań 60 zł
Cena jednego wydania 10 zł
Zamów

Język NiemieckiWydania z lat 2009-2016 dostepne są w wersji elektronicznej jako pliki PDF. Są one identyczne z wersjami drukowanymi. Jednakże nie zawierają materiałów, które były na płytach CD/DVD dołączanych do niektórych wydań drukowanych.
W wersji drukowanej dostepne jest tylko jedno wydanie - 3/2016.
Więcej


Zbiór 52 felietonów poświęconych współczesnej Polsce, Polakom, polityce, roli telewizji i mediów we współczesnym świecie, globalizacji i konsekwencji wynikającej z naszego otwarcia na świat.
Wydanie w postaci pliku PDF
Cena 10 zł.
Zamów


Książka o podróżach, poznawaniu, odkrywaniu i podbijaniu świata, o pokonywaniu kolejnych horyzontów ludzkiego rozwoju. Ludzie wędrują od wieków, zawsze chcieli zobaczyć, co jest za kolejną rzeką, górą, morzem, za nowym horyzontem. Ta wędrówka pozwoliła najpierw poznać naszą planetę, a dziś już zaprowadziła człowieka poza granice Układu Słonecznego. Kim są ci, którzy zmieniają historię świata? Dlaczego Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę, a Mikołaj Kopernik „poruszył” Ziemię?
Wydanie w postaci pliku PDF.
Cena 10 zł.
Zamów

Wydanie drukowaneHistoria powstania  * Dane techniczne * Słynne rajdy * Rozwiązania konstrukcyjne

Pierwszy pojazd z napędem na obie osie skonstruowano w 1824 r. a więc ponad pól wieku wcześniej od samochódu. Jednak dopiero wojskowi amerykańskiej armii jako pierwsi chcieli mieć pojazd, który pojedzie każdą drogą, pokona głębokie rowy  i wyposażony będzie we wciągarkę, tak by mógł poruszać się w każdym terenie.
Cena 10 zł.
Zamów
Nowość!


Więcej

Fizyka w Szkole

Spis treści wydania 2/2021

Fizyka wczoraj, dziś, jutro
 4 Biofizyka zmysłu słuchu i ochrona przed hałasem - Tomasz Kubiak

 

Słuch to drugi pod względem ważności zmysł człowieka, który umożliwia nam sprawne funkcjonowanie w społeczeństwie. Przyjrzyjmy się uważnie zmysłowi słuchu.

11 Dopuszczalne poziomy skażeń żywności w Polsce - Wioletta Monika Dynkowska

14 Fizyka współczesnych instrumentów geodezyjnych - Stanisław Bednarek

 

Zjawiska i prawa fizyki są wykorzystywane we wszystkich dziedzi­nach współczesnej techniki. Jedną z ważnych dziedzin takiej działal­ności jest geodezja.

22 Walther Bothe – w 130 rocznicę urodzin. Nietuzinkowy badacz i odkrywca - Kazimierz Mikulski

26 Mechanika kwantowa – od pojęcia kwantu do całek po trajektoriach - Cyprian Sobczak

 

Mechanika kwantowa, w całej swojej dziwności, stanowi potężny i niezwykle poży­teczny dział fizyki, który wywrócił nasze rozumienie świata do góry nogami.

Z naszych lekcji

29 Paradoks „dużego” ciała w fizycznych zadaniach - Czesław Surowiec

33 Dlaczego kule w wyniku zderzenia centralnego całkowicie niesprężystego zlepiają się? - Marian Maciocha

Astronomia dla każdego

35 Perseverance bada Marsa - Zbigniew Wiśniewski

36 Z czego zbudowany jest Wszechświat? - Marek Demiański

 

To pytanie zadawano sobie już od bardzo dawna. Trudno teraz dociec, kto i kiedy zadał je po raz pierwszy. Już w V wieku przed naszą erą grecki filo­zof Empedokles uważał, że wszystko, co nas otacza złożone jest z czterech elementów – żywiołów: wody, powietrza, ognia i ziemi.

44 Kompendium astronomiczne – wybrane pojęcia i zagadnienia – cz. 2 - Piotr Gronkowski, Marcin Wesołowski

Geofizyka

48 Ziemia planeta wyjątkowa – cz. 15. Ziemskie pole magnetyczne - Zbigniew Wiśniewski


ZAMÓW PRENUMERATĘ NA 2021 ROK!   WYDANIA ARCHIWALNE

Czasopismo dla nauczycieli fizyki na wszystkich poziomach nauczania i w różnych typach szkół. Dla pasjonatów fizyki i astronomii, dla uczniów i studentów.

 

Na łamach czasopisma znajdziecie m.in.:

 

W roku ukazuje się 6 numerów.
SPIS TREŚCI WYDAŃ ARCHIWALNYCH

Spis treści wydania 1/2021

Fizyka wczoraj, dziś, jutro
Nagroda Nobla z fizyki w 2020 - Edward Malec
Już w połowie lat 60. specjaliści wiedzieli całkiem sporo o czarnych dziurach. Z drugiej jednak strony, w dalszym ciągu nie było jasne czy czarne dziury istnieją w realnym świecie.
12 Zagadnienia lotów z prędkościami ponaddźwiękowymi - Andrzej Wasiak
Gdy 14 października 1947 roku pilot Charles Yeager lecąc na samolocie doświad­czalnym XS-1 osiągnął prędkość odpowiadającą 1,06 liczby Macha, stało się oczy­wiste, że przed lotnictwem otwarty został nowy, mało wówczas znany obszar pręd­kości naddźwiękowych.
17 Promieniowanie a żywe organizmy - Wioletta Monika Dynkowska

Z naszych lekcji

21 Wykorzystanie robotów LEGO do eksperymentów i pomiarów w fizyce - Adam Ogaza

26 Van Gogh i inni, czyli fizyka spotyka sztukę - Marta Wacławczyk, Zofia Wacławczyk

28 Zjawiska zderzeń w makro i mikroświecie - Julian Płoszajski

32 Nietypowe zadania z kondensatorami i sposoby ich rozwiązywania - Czesław Surowiec

36 O definiowaniu wielkości fizycznych i nie tylko… (Miniatura dydaktyczna) -Waldemar Reńda

40 Joseph Priestley (1733 – 1804). Hobbysta nauk - Tadeusz Wibig

Astronomia dla każdego

42 Kompendium astronomiczne – wybrane pojęcia i zagadnienia – cz. 1. - Marcin Wesołowski, Piotr Gronkowski

Kompendium astronomiczne zostało napisane z myślą o szerokim gronie czytelników. Może być ono przydatne dla uczniów szkół po­nadpodstawowych, a także dla kandydatów na studia, którzy planują zdawać egzamin maturalny z przedmiotu fizyka z astronomią.

Geofizyka

46 Ziemia planeta wyjątkowa – cz. 14. Dryf kontynentów i tektonika płyt - Zbigniew Wiśniewski 

Jednym z ważniejszych wyróżników naszej pla­nety jest dryf kontynentów. Właściwie żaden inny obiekt kosmiczny – o ile wiemy – nie wykazuje takiej własności.

WYDANIA 2020

Spis treści wydania 6/2020

Fizyka wczoraj, dziś, jutro 
Fale grawitacyjne Cyprian Sobczak

Czym są fale grawitacyjne, skąd się biorą oraz dlaczego wielu naukowców z zapartym tchem czekało na ich wykrycie, pomimo że sam Albert Einstein uważał, iż nie istnieją one poza światem abstrakcji matematycznej?
10 Fizyka w pożarnictwie - Tomasz Kubiak

Wiele osób niekoniecznie zdaje sobie jednak sprawę z faktu, że dobry strażak nie tylko musi być sprawny ruchowo, ale również posiadać ugruntowaną wiedzę z fizyki, a w szczególności z termodynamiki, mechaniki płynów czy statyki. 
18 Fizyka latania - Andrzej Wasiak

Dziś, kiedy o lotach międzyplanetarnych mówi się bez większego przejęcia, jak o rzeczy zupełnie naturalnej, nie zawsze pamięta się o drogach, które do lotów tych prowadziły i ogromnym wkładzie talentu, zapału, pra­cy i poświęcenia setek i tysięcy ludzi, którzy mimo trudności i niepowodzeń doprowadzili współczesny stan wiedzy lotniczej do tak wysokiego poziomu.

22 CZARNOBYL – zmorą naszych czasów? Cz. II. To straszące po nocach promieniowanie… - Wioletta Monika Dynkowska

O co chodzi z jodem? Dlaczego akurat cez? Czym jest promieniowanie beta minus? Czym jest promieniowanie w ogóle?

Z naszych lekcji

28 Zasada superpozycji pól elektrycznych i jej zastosowanie do rozwiązywania zadań - Czesław Surowiec

31 TIK na lekcjach fizyki - Arleta Biegańska

34 O analogiach w fizyce (miniatura dydaktyczna) - Waldemar Reńda

36 Fidget Spinner w nauczaniu fizyki - Kazimierz Mikulski

44 Dwudziestolecie Ogólnopolskiego Klubu Demonstratorów Fizyki - Stanisław Bednarek

Astronomia dla każdego

40 Odkrywanie nieba, czyli domowy spektroskop - Karol Masztalerz, Agnieszka Pręgowska, Magdalena Osial

Geofizyka

46 Ziemia planeta wyjątkowa – cz. 13. Wnętrze Ziemi - Zbigniew Wiśniewski

 

Jak wszystkie planety Ziemia ma złożoną wielowar­stwową strukturę i jej przekrój przypomina cebulę.


Spis treści wydania 5/2020

Fizyka wczoraj, dziś, jutro

4 Od naturalnej promieniotwórczości do medycyny nuklearnej. Człowiek a promieniowanie jonizujące - Tomasz Kubiak

Wszechobecny strach przed promieniowaniem, podsycany przez nierzetelne przekazy medialne, sprawia, że ludzie negatywnie odnoszą się do energetyki jądrowej oraz wykorzystywania izotopów promieniotwórczych w przemyśle i medycynie.

12 Promieniowanie kosmiczne - cz. III. (2000–do dziś). W poszukiwaniu Nieoczekiwanego - Tadeusz Wibig

Wielkie eksperymenty w końcu XX wieku publikowały wyniki wzajemnie sprzeczne ze sobą i to czasem różnica sięgała 100%. Może wydawać się to dziwne, w końcu chodzi o policzenie, ile cząstek o danej energii upadło na określoną powierzchnię w jednostce czasu, a jednak.

18 CZARNOBYL – zmorą naszych czasów? Cz. 1 - Wioletta Monika Dynkowska

23 Metoda bioimpedancji elektrycznej do analizy składu ciała - Kazimierz Mikulski

Współcześnie możemy pomierzyć i więcej dowiedzieć się o kondycji zdro­wotnej człowieka, a wszystko to dzięki nowoczesnej metodzie zwanej ana­lizą składu ciała.

 

28 Czujniki w telefonach komórkowych  Jan Kurzyk

Współczesne telefony zawierają mnóstwo czujników, przez co stały się kieszonkowymi laboratoriami fizycznymi.

34 Wodór – jako paliwo - cz. 2. Drogi, ale perspektywiczny - Bartosz Dawidowicz

Z naszych lekcji

38 Góra lodowa nieszczęść polskiej edukacji - Marzena Przygoda, Katarzyna Wyborska, Grzegorz Karwasz

Kilkakrotnie pisaliśmy (i mówiliśmy) o konieczności naprawy systemu oświa­ty w Polsce, ale chyba nigdy dość jasno. Reformy spadają na nauczycieli bezu­stannie i niespodziewanie, wywracając programy, pedagogię i metodologie, jak swego rodzaju tsunami. Co można dziś zrobić?

44 Sposób rozwiązywania zadań fizycznych, które wydają się nierozwiązywalne - Czesław Surowiec

46 O staczaniu się bez poślizgu jednorodnych kul i walców po równi pochyłej - Marian Maciocha

Geofizyka

36 Ziemia planeta wyjątkowa – cz. 12. Wnętrze Ziemi – źródła wiedzy - Zbigniew Wiśniewski


Spis treści wydania 4/2020

Fizyka wczoraj, dziś, jutro

Wodór - jako paliwo cz. 1. Odkrycie, właściwości, zastosowanie - Bartosz Dawidowicz

12 O kuli plazmowej i wyładowaniach w gazach - Grzegorz Karwasz, Andrzej Karbowski, Krzysztof Wejer

Kula plazmowa od 20 lat pojawia się na stronach internetowych i okładkach czasopism. Cóż jest więc w niej jeszcze do opisania? Tak naprawdę to nie wiemy, jaki gaz jest w środku, dlaczego przepływa prąd między dwoma szklanymi ściankami i dlaczego pojawiają się takie kolory a nie inne.

17 Sztuczna grawitacja w układzie obracającym się.

Część II – rzut pionowy w górę i rzut ukośny - Jan Kurzyk

32 W poszukiwaniu doskonałości - Waldemar Reńda

 

Z naszych lekcji

24 Dydaktyczne modele Bani Herona - Adam Buczek

W artykule przedstawiono modele bani Herona, które można łatwo wykonać w ramach szkolnych projektów i zajęć, a nawet zadań domowych. Mimo prostoty pokazują ideę działania jednego z pierwszych silników cieplnych. Ich konstrukcja może być źródłem inspiracji do rozważań na temat praw fizyki i zasad współczesnej inżynierii.

28 Charles-Augustin de Coulomb (1736–1806) -Tadeusz Wibig

30 Analiza funkcji falowej – propozycja dydaktyczna - Andrzej Sokołowski

 

Astronomia dla każdego

36 Loty kosmiczne -– podstawowe informacje - Marcin Wesołowski, Piotr Gronkowski

Ludzkość od niepamiętnych czasów marzyła o tym, aby móc pokonać przyciąganie Ziemi i podążać ku odległym planetom. Marzenia te stały się realne dopiero w II połowie XX wieku, gdyż znane wcześniej „pojazdy” mogły poruszać się jedynie w atmosferze Ziemi.

42 Kalendarium lotów kosmicznych - Marcin Wesołowski, Piotr Gronkowski

 

Geofizyka

46 Ziemia planeta wyjątkowa. Lądy - Zbigniew Wiśniewski

Lądy stanowią one 38% powierzchni planety, ale są nam bardziej znane niż oceany. Czym tak właściwie są lądy? Z punktu widzenia geofizyki możemy lądy określić jako te elementy skorupy ziemskiej, których powierzchnia znajduje się nad poziomem oceanów.Spis treści wydania 3/2020

Fizyka wczoraj, dziś, jutro

Sygnały i obrazy, czyli fizyka w przetwarzaniu i analizie danych biomedycznych - Tomasz Kubiak

Współcześnie trudno już nawet wyobrazić sobie możliwość wykrycia i prawidłowego

rozpoznania wielu poważnych schorzeń bez udziału aparatury,

bazującej na najnowszych osiągnięciach fizyki.

13 2020 - Rok Fizyki. Diagramy Aleksandra Jabłońskiego - Kazimierz Mikulski

16 Sztuczna grawitacja w układzie obracającym się. Część I - spadek swobodny bez prędkości początkowej - Jan Kurzyk

Określenie sztuczna grawitacja w odniesieniu do układów nieinercjalnych brzmi lekceważąco. Przymiotnik „sztuczna” sugeruje, że mamy do czynienia z czymś niepełnowartościowym, substytutem czegoś lepszego, prawdziwego.

22 Wpływ własności aerodynamicznych nadwozi samochodów na ich

właściwości jezdne - Janusz Piechna

33 Kartka z kalendarza. 200 lat elektromagnetyzmu - Zbigniew Wiśniewski

34 Epidemie i fizyka jądrowa - Jerzy Kuczyński

Epidemia to niemal identyczne zjawisko jak to co znamy z opisu reaktora jądrowego czy bomby atomowej – zarażanie to to samo co doskonale nam znana reakcja łańcuchowa.- czytaj więcej COVID

46 Promieniowanie kosmiczne (1938-2000). Zaskakująco wielkie pęki - Tadeusz Wibig

Z naszych lekcji

36 Siły bezwładności - problem dydaktyczny - Waldemar Reńda

40 Zastosowanie metody potencjałów węzłowych do obliczania obwodów elektrycznych - Czesław Surowiec

Astronomia dla każdego

36 30-ta rocznica wyniesienia w przestrzeń kosmiczną. Trzy dekady Teleskopu Hubble'a -Marcin Wesołowski

 

Kosmiczny Teleskop Hubble’a (ang. HST – Hubble Space Telescope) to podstawowe narzędzie wykorzystywane w dzisiejszej astronomii obserwacyjnej. Taki stan rzeczy trwa 30 lat.


Spis treści wydania 2/2020

Fizyka wczoraj, dziś, jutro

Anomalie pola grawitacyjnego Ziemi powodowane przez człowieka - Stanisław Bednarek - czytaj więcej ANOMALIE

10 Kartka z kalendarza. 220 lat elektrochemii - Zbigniew Wiśniewski

220 lat temu, Alessandro Volta, włoski fizyk i wynalazca, przeprowadził jeden z najważniejszych eksperymentów w dziedzinie elektryczności. Otóż skonstruował on pierwsze elektrochemiczne źródło prądu stałego.

12 Cztery i pół stany skupienia. Część III. Ciecze - Katarzyna Wyborska, Grzegorz Karwasz

22 Ruch jednostajny po okręgu pod wpływem sił bezwładności - Jan Kurzyk

Z naszych lekcji

19 Warunki i sposoby realizacji programu fizyki w szkole podstawowej - Arleta Biegańska

W jakim stopniu w szkole przestrzegane są warunki i sposoby realizacji podstaw programowych?

29 Kłopoty z wektorami (miniatura dydaktyczna) - Waldemar Reńda

32 Rozwiązywanie zadań na zderzenia - Czesław Surowiec

Astronomia dla każdego

36 Oddziaływanie Księżyca na Ziemię – pływy - Marcin Wesołowski, Piotr Gronkowski

Zjawisko pływów stosunkowo długo pozostawało tajemnicą, pomimo tego, że istniały dość wyraźne wskazówki, że jest ono związane z oddziaływaniem Księżyca na Ziemię.

44 Czy Tytan może być „Planem B”? - Anna Janeczek

 

46 Promieniowanie kosmiczne – nieoczekiwane początki (1912-1937) – Tadeusz Wibig

Spis treści wydania 1/2020

 

Fizyka wczoraj, dziś, jutro

Cztery i pół stanów skupienia. Gazy - Grzegorz Karwasz, Waldemar Krychowiak

10 Roboty Leonardo da Vinci w 500 rocznicę śmierci - Kazimierz Mikulski

Z naszych lekcji

14 Wynaleziemie kondensatora - Tadeusz Wibig

16 Wykresy na lekcjach fizyki - potrzeba przestrzegania zasad ciągłości i różniczkowalności funkcji  Andrzej Sokołowski

19 Wykorzystanie symetrii w rozwiązywaniu zadań fizycznych - Czesław Surowiec

22 Kosmiczne pomiary z ekranu komputera - Roman Bochanysz

24 Pokazowe eksperymenty fizyczne działające na intelekt, wyobraźnię i emocje - Anrzej Kuczkowski, Jarosław Nowakowski, Andrzej Kozłowski, Leszek Wicikowski

Nowości wydawnicze

27 Meteory i meteoryty - Nowości PWN

Astronomia dla każdego

28 Świadkowie naszego istnienia - Krzysztof Ziołkowski

Pioneer 10 i 11, Voyager 1 i 2 oraz New Horizons. Te sondy kosmiczne istnieć będą bardzo długo, pewnie tak długo jak istnieć będzie nasza Galaktyka.

33 Czy „gwiazdy śmierci” zagrażają Ziemi? - Nauka w Polsce

34 Czy system Ptolomeusza jest równoważny systemowi Kopernika? - Jan Kurzyk

Pytanie zawarte w tytule byłoby niezrozumiałe w czasach Kopernika i jeszcze długo po nim. Dzieło Kopernika miało znaczenie nie tylko naukowe, ale również, a może przede wszystkim, światopoglądowe i opór przed przyjęciem wniosków z niego wynikających był ogromny.

40 Loty kosmiczne a teoria względności. Miniatura dydaktyczna - Waldemar Reńda

42 Konstrukcyjne wyjaśnienie nadświetlnych dżetów w kwazarach - Grzegorz M. Koczan

 

Sensacyjne doniesienia włoskich naukowców z 2012 roku o rzekomym nieznacznym przekroczeniu prędkości światła przez neutrina to zaledwie aperitif względem spaghetti, czy nawet pieczeni rzymskiej jaką oferują kwazar.


Spis treści wydania 6/2019

 

Fizyka wczoraj, dziś, jutro

Od biofizyki układu wzrokowego do złudzeń optycznych - Tomasz Kubiak

11 Paradoksy szczególnej teorii względności. Część VI - Jan Kurzyk

Z naszych lekcji

18 Życie bez grawitacji - Arleta Biegańska

27 Czynniki wpływające na zapamiętywanie wiedzy. Wnioski z aktualnych badań i wskazówki dydaktyczne - Andrzej Sokołowski

30 Foton – cóż to takiego? - Waldemar Reńda

32 Wojewódzki Konkurs Fizyczny (wkf) w szkole podstawowej - Alicja Szymańska

20 „Zagubiona przyszłość”, czyli o realności sił pozornych - Tadeusz Wibig

Na małych karuzelach na placach zabaw dla małych dzieci stoją czasem platformy,

które można obracać wedle woli. Każdy wie, że jeśli bardzo się je rozkręci, ci którzy nie trzymają się bardzo mocno zaczną spadać (od środka). Dla kręcących się dzieci siła odśrodkowa nie stanowi problemu. A potem idą do szkoły i okazuje się, że świat jest bardziej skomplikowany, niż się przypuszcza.

Geofizyka

36 Badanie właściwości fizyko-chemicznych meteorytu za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego -  Marcin Wesołowski, Wioletta Kondziołka

Jest całkiem możliwe, że niektóre meteoryty spadające na Ziemię pochodzą z innego układu planetarnego. Warto szczegółowo analizować i badać strukturę meteorytu, ponieważ znajdujemy w nich mikroskopijne cząstki stałe powstałe przed powstaniem naszego Układu Słonecznego.

44 Ziemia planeta wyjątkowa – cz. 10. Oceany - Zbigniew Wiśniewski

Ziemia oglądana z Kosmosu, a ściśle z perspektywy satelitów ją otaczających, jest kolorowa z przewagą niebieskiego. Ten kolor wynika z obecności oceanów. Czym są oceany?

 

48 Pływy - Jerzy KuczyńskiFizyka wczoraj, dziś, jutro

Redefinicja SI - Jan Kurzyk

Od 20 maja 2019 roku obowiązują nowe definicje jednostek miar SI sformułowane i zatwierdzone

na XXVI Generalnej Konferencji Miar, która odbyła się w dniach 13–16 listopada 2018 roku.

10 Co warto wiedzieć o CERN? - Tomasz Kubiak - czytaj więcej CERN

24 Wstęp do teledetekcji, czyli optyka w praktyce ¢ Marcin Spiralski

Dyscyplina ta, to jedna z najprężniej rozwijających się dziedzin nauki, zwłaszcza biorąc

pod uwagę rozwój technologii bezzałogowych oraz miniaturyzację sensorów optycznych.

38 Wysokie napięcie: Źródła i niezwykłe efekty z nim związane - Andrzej Kuczkowski

Według przyjętej w elektrotechnice konwencji, wysokim napięciem w obwodach prądu przemiennego, nazywa się napięcie większe od 1000 V i płynące przy częstotliwości nie większej od 60 Hz.

46 Paradoksy szczególnej teorii względności. Część V - Jan Kurzyk

Z naszych lekcji

18 Zastosowanie obrazów satelitarnych na lekcjach szkolnych - Aleksander Jasiak

21 Praktyczne poznawanie fizyki, czyli latarka Faraday'a i inne urządzenia - Kazimierz Mikulski

28 O brzytwie Ockhama i definicji prędkości - Waldemar Reńda

36 Smartfon jako pomoc w nauczaniu fizyki - Krzysztof Rochowicz

Astronomia dla każdego

 

30 Fizyka w liceum. Astronomia w zadaniach fizycznychSpis treści wydania 4/2019

 

Fizyka wczoraj, dziś, jutro

Latające karetki, czyli o fizyce śmigłowców ratowniczych - Tomasz Kubiak. Czytej KARETKI

10 Samochód na wodę - Grzegorz Karwasz, Katarzyna Wyborska, Andrzej Karbowski, Anna Kamińska, Tadeusz Bury

W zupełnie niedalekiej przyszłości i w perspektywie zmian w energetyce i technologii

wodorowej czeka nas mnóstwo nowych zagadnień wymagających przygotowania

interdyscyplinarnego uczniów: nie tylko w fizyce i chemii, ale i ekonomii.

28 Paradoksy szczególnej teorii względności. Część IV - Jan Kurzyk

Z naszych lekcji

16 Rodon – zmierz to

Czy uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych są w stanie zbudować układ doświadczalny i - dokonać za jego pomocą pomiarów stężenia promieniotwórczego gazu w powietrzu?

19 Oświeć mnie, czyli jak oddziałuje światło z materią - Łukasz Haryński, Katarzyna Grochowska

24 Modelowanie fal podłużnych za pomocą sprężyny (springy) - Andrzej Sokołowski

26 Anastasio Volta – wynalazca baterii - Tadeusz Wibig

34 Co, jak, dlaczego..? (Cz. VIII) - Waldemar Reńda

Astronomia dla każdego

36 Zobaczyć osobliwość czarnej dziury i przeżyć - Grzegorz Koczan

Parafrazując powiedzenie rozsławione przez Goethego „zobaczyć Neapol i umrzeć” autor zaprasza nas na znacznie bardziej egzotyczną i niebezpieczną wycieczkę,

która fizycznie nie miałaby prawa zakończyć się powrotem czy też przeżyciem. Jednak matematyka i geometria zanurzeniowa 3D daje nam tanie bilety w obie strony.

46 Załogowe loty kosmiczne – za czy przeciw? - Waldemar Reńda

Zapewne nadal będziemy intensywnie badać Kosmos. Jest on bowiem ogromnym

laboratorium fizycznym, w którym zachodzą zjawiska niemożliwe do wywołania na

Ziemi. Staramy się też poznać strukturę Kosmosu i jego historię. Ale czy do tego

konieczne są loty załogowe?Spis treści wydania 3/2019

 

Fizyka wczoraj, dziś, jutro

Ultrazimne atomy od kuchni - Mateusz Zawadzki

O przemyśle i trzęsieniach ziemi - Zbigniew Wiśniewski

12 Ogrodnictwo w mikroświecie - Jakub Wawrzyniak, Katarzyna Siuzdak

16 Paradoksy szczególnej teorii względności. Część III - Jerzy Kurzyk

Z naszych lekcji

22 Dzisiaj klasówka z... - Alicja Szymańska

27 Integrowanie metod fizyki i matematyki - Andrzej Sokołowski

31 Paradoksy w zadaniach z fizyki - Czesław Surowiec

34 Prosta metoda szacowania odległości od Księżyca - Roman Bochanysz, Ludwik Lehman

Astronomia dla każdego

36 Słońce – nasza dzienna gwiazda cz. 2 - Marcin Wesołowski, Piotr Gronkowski

 

42 Kolonizacja Marsa. Nowy rozdział w historii człowieka? - Anna Janeczek

Spis treści wydania 2/2019


 


Spis treści wydania 2/2019

Fizyka wczoraj, dziś, jutro

Od dendrochronologii do datowania radiowęglowego, czyli fizyka na tropie

śladów przeszłości - Tomasz Kubiak - czytaj więcej DATOWANIE

11 Hemodynamika obliczeniowa gałęzią medycyny przyszłości - Marcin Majka

Od dawna rozwija się mało znana gałąź łącząca wiedzę medyczną opartą na

pomiarach klinicznych oraz wiedzę i umiejętności fizyków i informatyków.

16 Paradoksy szczególnej teorii względności. Część II - Jan Kurzyk

Z naszych lekcji

21 Co to jest fizyka?– esej dydaktyczny - Grzegorz P. Karwasz, Tomasz Wróblewski

Fizyka, pojawia się w mózgu człowieka jak tylko niemowlę otwiera oczy. Mózg niemowlaka

musi szybko zrozumieć, że soczewka oka wytwarza na siatkówce obraz odwrócony.

26 Kinematyka w praktyce - Andrzej Sokołowski

30 Lekcje poświęcone rozwiązywaniu zadań z fizyki w szkole podstawowej - Czesław Surowiec

32 Niezwykle prosta kolejka elektryczna - Stanisław Bednarek

Astronomia dla każdego

36 Słońce – nasza dzienna gwiazda cz. 1 - Marcin Wesołowski, Piotr Gronkowski

44 Centaury - Janusz Rokita

 

48 Narodziny nowoczesnej astronomii - Zbigniew Wiśniewski Spis treści wydania 1/2019

 

Fizyka wczoraj, dziś, jutro

Od kuli plazmowej do plazmy termojądrowej - Grzegorz Karwasz

Termodynamika: główne koncepcje i etapy rozwoju. Cz. 4. Ciepło tarcia - Alfred Zmitrowicz

16 Paradoksy szczególnej teorii względności. Część I - Jan Kurzyk

22 Kobieca strona fizyki. Siła słabych oddziaływań - Aleksandra Mielewczyk-Gryń, Marcin Zagród

40 Leonardo da Vinci. Inżynier renesansu - Kazimierz Mikulski

Z naszych lekcji

26 Rewolucja kopernikańska okiem fizyka - Paweł Wajer, Ryszard Gabryszewski

32 Wykorzystanie rozumowania matematycznego do analizy równoległego połączenia oporników - Andrzej Sokołowski

36 Wilhelm Eduard Weber (1804-1891) - Tadeusz Wibig

38 Zasady i schematy stosowane podczas rozwiązywania zadań fizycznych - Czesław Surowiec

Astronomia dla każdego

 

45 Blisko i daleko od Neptuna - Jan Rokita


Wydania 2018


Spis treści wydania 6/2018

 

Od nanocząsteczek do mikrokapsułek, czyli fizyczne rewolucje w medycynie - Tomasz Kubiak

Czerwone krwinki reagując na siły ścinające zmieniają swój kształt - Marcin Majka

18 Termodynamika płynów i ośrodków ciągłych. Cz. 3. - Alfred Zmitrowicz

24 Społeczny koszt reformy na bis - Arleta Biegańska

26 Odkrywca fal - Tadeusz Wibig - więcej

Z naszych lekcji

28 Trzy przypadki rzutu ukośnego bez uwzględniania oporu powietrza - Marian Maciocha

31 Pokazy eksperymentów fizycznych podczas lekcji „na żywo”, i eksperymentów sfilmowanych, opracowanych i skomentowanych - Andrzej Kurzkowski

32 Przybliżony techniczny wzór na rezystancję zastępczą układu równolegle połączonych oporników - Marian Maciocha

34 Język angielski a wspomaganie nauki fizyki w szkole podstawowej - Alicja Szymańska

Astronomia dla każdego

36 Klasyczne obiekty pasa Kuipera - Jan Rokita

41 Bilans energetyczny Ziemi. Ziemia, planeta wyjątkowa – cz. 9. - Zbigniew Wiśniewski

44 Kobieca strona fizyki - Aleksandra Mielewczyk-Gryń, Marcin Zaród 

50 Szerokość geograficzna czy geocentryczna? - Waldemar Reńda

 Spis treści wydania 5/2018

 

Fizyka wczoraj, dziś, jutro

Coraz bliżej zbadania kwantowej natury grawitacji - Marcin Majka

Izaaka Newtona teoria korpuskularna światła - Henryk Piersa

11 Świat opisany rysunkiem - Józef Szewczyk

12 Termodynamika: główne koncepcje i etapy rozwoju. Cz. 2. Energia i entropia - Alfred Zmitrowicz

Z naszych lekcji

17 Co w fizyce jest najłatwiejsze? - Marcin Braun

18 Staczanie się ciał o symetrii cylindrycznej z równi pochyłej - Jan Kurzyk

26 Jak poprawić nastawienie do uczenia się fizyki? - Julian Piotr Sawiński

30 Czym skorupka za młodu..., czyli jak uczyć fizyki najmłodszych i trochę starszych - Alicja Szymańska

34 Elektryczne własności atmosfery ziemskiej - Andrzej Wasiak

Astronomia dla każdego

38 Zaćmienie Księżyca 27.07.2018. Astronomiczne wydarzenie Roku - Marcin Wesołowski, Piotr Gronkowski, Zenon Sacharczuk

 

42 Wydmy na Ziemi i nie tylko, czyli fizyk na wakacjach - Zbigniew WiśniewskiSpis treści wydania 4/2018

 

Fizyka wczoraj, dziś, jutro

Oganesson 118: czy to koniec tablicy Mendelejewa? Grzegorz Karwasz

Od zdrowych nerek do dializy, czyli o biofizyce układu wydalniczego - Tomasz Kubiak

16 Termodynamika: główne koncepcje i etapy rozwoju. Cz. 1. - Alfred Zmitrowicz

22 Od fonografu do elektrowni, czyli krótka historia ponad 1000 wynalazków Edisona Thomasa Alvy - Kazimierz Mikulski

28 Generatory elektrostatyczne – różne podejścia do wytwarzania wysokich napięć stałych – cz. I. - Dominik Bejma

33 Optyka. Najciekawsze doświadczenia fizyczne finalistów. Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego Poszukiwanie Talentów. Część III. - Anna Kaczorowska, Daria Śmietanka

Z naszych lekcji

36 Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową - Adam Ogaza

42 Metoda analizy wymiarów - Czesław Surowiec

Astronomia dla każdego

44 Osobliwe planetoidy - Krzysztof Ziołkowski - czytaj więcej

 

48 Ziemia planeta wyjątkowa – cz. 8. Temperatura – Zbigniew WiśniewskiSpis treści wydania 3/2018

 

Fizyka wczoraj, dziś, jutro

Historia odkrycia skończonej prędkości rozchodzenia się światła - Jan Kurzyk

14 Międzynarodowy Dzień Światłości - Kazimierz Mikulski

33 Kartka z kalendarza: Czterysta lat praw Keplera - Zbigniew Wiśniewski

34 Co w fizyce piszczy - Zbigniew Wiśniewski

Z naszych lekcji

16 Kłopotliwe pytania Jasia: Grawitacja pod ścianą - Stanisław Bednarek

21 Ratunku! Znowu wzór… - Waldemar Reńda

24 O poprawności prezentowania wykresów na lekcjach fizyki - Andrzej Sokołowski

26 Najciekawsze doświadczenia fizyczne finalistów Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego „Poszukiwanie Talentów” część II. - Anna Kaczorowska, Daria Śmietanka

30 Ruch zmienny – propozycja scenariusza lekcji w klasie VII szkoły podstawowej - Arleta Biegańska

Astronomia dla każdego

36 Ziemia planeta wyjątkowa – cz. 7. Dynamika atmosfery - Zbigniew Wiśniewski

 

42 Widoczność komety na nocnym niebie - Marcin Wesołowski, Piotr GronkowskiWojciech Mucha


Spis treści wydania 2/2018

 

Fizyka wczoraj, dziś, jutro

Fizyka u internisty - Tomasz Kubiak

Innowacyjna technologia pomiarowa z fizycznymi podstawami - Kazimierz Mikulski

14 Optyczna pamięć kwantowa skurczona do nanoskali - Marcin Majka

16 Od ogniska do LED - Zbigniew Wiśniewski

23 Co w fizyce piszczy? - Zbigniew Wiśniewski

26 Żywoty fizyków: James Prescott Joule - Tadeusz Wibig

Z naszych lekcji

28 Eksperymenty ilustrujące proces spalania świecy zaproponowane przez Michaela Faradaya - Andrzej Kuczkowski

30 Najciekawsze doświadczenia fizyczne finalistów Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego „Poszukiwanie Talentów” część I. - Anna Kaczorowska, Daria Śmietanka

33 O nowoczesności przyrodniczej edukacji - Julian Piotr Sawiński

Astronomia dla każdego

39 Zakrycia gwiazd – grudzień 2017. Błękitna pełnia - Marcin Wesołowski,Piotr Gronkowski

42 Mars Desert Research Station, czyli Mars na Ziemi - Natalia Zalewska, Katarzyna Kubiak


Spis treści wydania 1/2018

 

Fizyka wczoraj, dziś, jutro

Biofizyka układu oddechowego – od teorii do eksperymentu - Tomasz Kubiak

Anomalia grawitacyjna w Karpaczu – fikcja czy rzeczywistość? - Stanisław Bednarek

14 Liniowe i nieliniowe efekty Dopplera - Kazimierz Mikulski

Z naszych lekcji

22 Siły w wahadle prostym - Jank Kurzyk

27 Indukcyjne wprowadzenia prawa powszechnego ciążenia - Andrzej Sokołowski

30 Program „Beginnings of Electronics” w zarządzaniu umiejętnością pracy z obwodami elektrycznymi - Walentyna Szwec

Astronomia dla każdego

35 Wpływ atmosfery na postrzeganie Słońca i Księżyca z powierzchni Ziemi - Julian Płoszajski

40 Astronomiczne warunki potrzebne dla życia typu ziemskiego - Jerzy Kuczyński

14 Liniowe i nieliniowe efekty Dopplera - Kazimierz Mikulski

44 Ziemia planeta wyjątkowa – cz. 6. Dynamika atmosfery - Zbigniew Wiśniewski

 


Wydania 2017Spis treści wydania 6/2017

 

Fizyka wczoraj, dziś, jutro

„Ciało pod kontrolą” – czyli do czego można wykorzystać sensory elektrochemiczne - Katarzyna Siuzdak, Katarzyna Grochowska - czytaj więcej

Nieinwazyjne sensory otwierają nam nowe możliwości w kierunku osobistej opieki medycznej, jak również aktywności fizycznej czy zastosowań wojskowych.

Jak Maria Skłodowska-Curie odkryła nowy pierwiastek promieniotwórczy? - Anna Kaczorowska

Z naszych lekcji

10 Bardzo duży magnes – pomiar ziemskiego pola magnetycznego - Marek Ples

16 Eksperymentalne wariacje na temat prawa Lenza – Andrzej Karbowski, Krzysztof Służewski, Kamil Fedus, Grzegorz

Karwasz

23 Dydaktyka i popularyzacja fizyki. Sprawozdanie z 44. Zjazdu Fizyków Polskich we Wrocławiu - Edward Rydygier

28 Zmiany programowe w nauczaniu fizyki w USA - Andrzej Sokołowski

Astronomia dla każdego

32 Ziemia planeta wyjątkowa – cz. 5. Ziemska atmosfera – skład - Zbigniew Wiśniewski

Jednym z czynników koniecznym, aby pojawiło się życie, w tym życie inteligentne, jest obecność atmosfery.

39 Szkło spinowe może dostarczyć informacji o aktywności mózgu - Marcin Majka

40 Zdjęcia nieba – zastanawiające drobiazgi - Andrzej Branicki

 

44 Kobiety w historii astronomii - Janusz Rokita

 

Astronomia dla każdego

32 Sierpień – miesiącem spadających gwiazd – Perseidów - Marcin Wesołowski, Piotr Gronkowski

37 Co ma wspólnego Księżyc z truskawkami i nie tylko? - Piotr Gronkowski, Marcin Wesołowski

40 Zdjęcia nieba – jak na nie patrzeć, jak czytać? - Andrzej Branicki

 

Geofizyka

48 Akwedukty cz. 2. Epoka kanałów - Sławomir Jędraszek
Spis treści wydania 5/2017

 

Fizyka wczoraj, dziś, jutro

Ultrasonografia, czyli fale akustyczne w służbie medycyny  - Tomasz Kubiak

10 Prehistoria układów scalonych - Zbigniew Wiśniewski

 

Z naszych lekcji

14 O kinematyce w klasie VII - Waldemar Reńda

W zgodnej opinii dydaktyków, nauczycieli i uczniów, jest jednym z najtrudniejszych działów i to na wszystkich poziomach kształcenia.

19 O rozwiązywaniu zadań z fizyki słów kilka - Waldemar Reńda

22 Samochód napędzany wiatrem i... jadący pod wiatr  - Stanisław Bednarek

24 Nienewtonowska ślina i pseudoplastyczny język jako narzędzie do łapania zdobyczy przez żaby - Marcin Majka

Ciekawym jest, że nie istnieje jeszcze syntetyczny materiał dorównujący giętkością oraz lepkością językowi żaby.

26 Archimedes z Syrakuz – Nie tylko prawo wyporu - Tadeusz Wibig

28 Co w fizyce piszczy - Zbigniew Wiśniewski

30 Zastosowanie średnich do rozwiązania zadania maturalnego jego rozszerzenia oraz złota liczba - Marcin Maciocha

 

Astronomia dla każdego

32 Sierpień – miesiącem spadających gwiazd – Perseidów - Marcin Wesołowski, Piotr Gronkowski

37 Co ma wspólnego Księżyc z truskawkami i nie tylko? - Piotr Gronkowski, Marcin Wesołowski

40 Zdjęcia nieba – jak na nie patrzeć, jak czytać? - Andrzej Branicki

 

Geofizyka

48 Akwedukty cz. 2. Epoka kanałów - Sławomir Jędraszek


Spis treści wydania 4/2017

Fizyka wczoraj, dziś, jutro

Od protonów do diagnostyki, czyli obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego - Tomasz Kubiak

Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego, określane też często akronimem MRI (od ang. Magnetic Resonance Imaging) stanowi obok tomografii rentgenowskiej najlepszą ze znanych obecnie metod wizualizacji szczegółów anatomii człowieka.

10 Fizyka a filozofia – szkic do problemu - Waldemar Reńda

Fizyka nie odpowiada na pytanie o sens istnienia świata i człowieka, jego cel, dobro i zło, istnienie bytów pozamaterialnych itp. Problemami tymi – oprócz filozofii – zajmuje się teologia, z tym, że nie wolno tych dziedzin mieszać i oczekiwać, że prawdy teologiczne wyjaśni nauka.

17 Fotony hamują Słońce - Marcin Majka

18 Co w fizyce piszczy - Zbigniew Wiśniewski

 

Z naszych lekcji

22 Powielona struktura, powielony program - Jerzy Kuczyński

24 Lekcja fizyki z zastosowaniem narzędzi coachingowych - Arleta Biegańska

26 Szybkość średnia, jako średnia harmoniczna - Tadeusz M. Molenda

28 Prawo wyporu - Tadeusz Wibig

30 Uczmy się od Galileusza - Anna Kaczorowska

 

Astronomia dla każdego

32 Planety – gołym okiem - Andrzej Branicki

36 Niebo wikingów - Janusz Rokita

 

43 Halo Ziemia.

 

Jak powstaje życie?

44 Tajemnice ruchu Ziemi - Zbigniew Wiśniewski

 

Geofizyka

48 Akwedukty - Sławomir JędraszekSpis treści wydania 3/2017

Fizyka wczoraj, dziś, jutro

4 Rok 2017 rokiem Mariana Smoluchowskiego w 100-lecie śmierci, W 190-lecie odkrycia ruchów Browna Kazimierz Mikulski

9 Dlaczego Wielkanoc nie ma ustalonej daty? Piotr Gronkowski, Marcin Wesołowski

14 Kwantowy swobodny spadek Marcin Majka

W 2016 roku przeprowadzono na terenie Francji eksperymenty w nieważkości, mające na celu porównanie ze sobą przyspieszenia grawitacyjnego dwóch różnych obiektów kwantowych.

16 Czy znając prawa fizyki można przewidzieć przyszłość? Andrzej Kuczkowski - czytaj więcej

20 Uroki obrazów dyfrakcyjnych Marzena Malicka, Tomasz Więcek

 

Z naszych lekcji

24 Prawo Ohma? Ależ to proste! Waldemar Reńda

26 Bezpieczeństwo edukacyjnych eksperymentów fizycznych Stanisław Bednarek

Ograniczanie liczby godzin nauczania fizyki w szkołach i likwidacja wielu szkolnych pracowni spowodowały wzrost zainteresowania eksperymentami fizycznymi w warunkach pozaszkolnych.

32 Wykorzystanie e-learningowej platformy Moodle w proceie edukacyjnym Walentyna Szwec

40 Rozwiązywanie zadań fizycznych metodą obliczeń przybliżonych (szacowania) Czesław Surowiec


Astronomia dla każdego

42 Łaziki marsjańskie Krzysztof Ziółkowski

 

Wystrzelenie w 1997 r. sondy kosmicznej Mars Pathfinder, w przekonaniu wielu entuzjastów lotów kosmicznych, wydawało się zapowiadać rozpoczęcie nowego etapu w podboju Marsa, który być może doprowadzi już do lotu człowieka na Czerwoną Planetę.


Spis treści wydania 2/2017

 

Z naszych lekcji

Szkolny monitoring jakości powietrza - Krzysztof Markowicz

„Fizyczne ścieżki” w Koperniku - Marek Pawłowski

10 Napięcie – kłopotliwe pojęcie - Waldemar Reńda

14 Zjawisko Dopplera - Jerzy Kuczyński

17 Ogólnopolski Konkurs Fizyczny „Poszukiwanie talentów” – po raz dziewiąty - Anna Kaczorowska

18 Nauczanie fizyki w Wielkiej Brytanii - Adam Ogaza

23 Kwantowy rzut monetą - Marcin Majka, Tomasz M. Majka

24 Modelowanie zasad Newtona z wykorzystaniem granic funkcji – propozycja dydaktyczna Andrzej Sokołowski

 

Fizyka wczoraj, dziś, jutro

26 Michael Faraday – wspomnienie kilku dokonań i odkryć w 150. rocznicę śmierci - Kazimierz Mikulski

34 Dlaczego działa GPS? - Jan Kurzyk

40 O intrygującej korelacji z pogranicza literatury i innowacyjności - Tadeusz Wibig

43 Co w fizyce piszczy? - Zbigniew Wiśniewski

 

Astronomia dla każdego

45 Ziemia – planeta wyjątkowa, cz. 3 - Zbigniew Wiśniewski

47 Listy do redakcji. Uwagi do artykułu pt. Ziemia – planeta wyjątkowa, cz. 2 - Jerzy Kuczyński

48 Nowy Rok w różnych kalendarzach - Janusz Rokita

50 Rozpad promieniotwórczy na szachownicy (zabawa dydaktyczna) - Waldemar ReńdaSpis treści wydania 1/2017

 Fizyka wczoraj, dziś, jutro

Własności optyczne śniegu - Krzysztof Markowicz

Wpływ fal dźwiękowych na przyswajalność leków - Marcin Majka

10 Jak działa GPS? - Jan Kurzyk

16 Fizyczne sekrety wytrzymałości materiałów, cz. 2 - Alfred Zmitrowicz


Z naszych lekcji

25 Co, jak i dlaczego? Pytania i doświadczenia, które mogą cię zaskoczyć. Cz. VII - Waldemar Reńda

28 O (nie)ważkim problemie inaczej - Grzegorz Karwasz

47 Dlaczego ważne jest rozumienie treści kształcenia? - Julian Piotr Sawiński


Astronomia dla każdego

32 Księżyc w roku 2016 – dwa najciekawsze zjawiska - Piotr Gronkowski, Marcin Wesołowski

36 Metan na Marsie – nadzieje na znalezienie życia? - Bartosz Gawęda, Paweł Wajer, Zbigniew Wilczyński,Natalia Zalewska

42 Wzór na określenie wielkości gwiazdowej, czyli co wspólnego mają obserwacje starożytnych greckich uczonych z najnowszymi odkryciami w dziedzinie kosmologii. Część 2 - Zdzisław Wrótniak

Wydania 2016Spis treści wydania 6/2016 

 

Fizyka wczoraj, dziś, jutro

Elektroencefalografia, czyli jak fizyka pomaga odkrywać tajemnice mózgu Tomasz Kubiak

Szczegóły magnetycznej i strukturalnej budowy tlenków żelaza Walentyna Szwec

10 Fizyczne sekrety wytrzymałości materiałów, cz. 1 Alfred Zmitrowicz

18 Krajowe i międzynarodowe procedury udzielania patentu na wynalazek i prawa ochronnego na wzór użytkowy Magdalena Makowska-Gasek

Z naszych lekcji

24 Zbadaj powietrze, którym oddychasz Mateusz Zawadzki

27 O dramacie kształcenia ogólnego - Julian Piotr Sawiński

30 Układy inercjalne a nieinercjalne - Maciej Panczykowski

32 Co, jak i dlaczego? Pytania i doświadczenia, które mogą cię zaskoczyć. Cz. VI Waldemar Reńda

Astronomia dla każdego

34 Wzór na określenie wielkości gwiazdowej, czyli co wspólnego mają obserwacje starożytnych greckich uczonych z najnowszymi odkryciami w dziedzinie kosmologii. Część 1 Zdzisław Wrótniak

39 Po co nam nowe planety, czyli astrofizyka w pigułce Krzysztof Rochowicz

43 W krainie władcy pierścieni Piotr Witek

45 Uczymy się od Kopernika Anna Kaczorowska

46 Ziemia – planeta wyjątkowa, cz. 2 - Zbigniew Wiśniewski

 

49 Który konkurs jest najlepszy i dlaczego Turniej Młodych Fizyków? Marcin BraunSpis treści wydania 5/2016 

 

Fizyka wczoraj, dziś, jutro

Numeryczne prognozy pogody - Krzysztof Markowicz

Przedmiot ochrony – wynalazki i wzory użytkowe - Magdalena Makowska-Gasek

12 Złoto w kolorze tęczy - Katarzyna Grochowska, Katarzyna Siuzdak

16 Fizyczny opis układu tętniczego na przykładzie modelu powietrzni – teoria i eksperyment -Tomasz Kubiak

20 Jak Becquerel odkrył promieniotwórczość? - Zbigniew Wiśniewski

Z naszych lekcji

21 Żywoty fizyków. Gustav Robert Kirchhoff, cz. II: Absorpcja - Tadeusz Wibig

22 O notatce uczniowskiej słów kilka... (miniatura dydaktyczna) - Waldemar Reńda

24 Co, jak i dlaczego? Pytania i doświadczenia, które mogą cię zaskoczyć. Cz. V - Waldemar Reńda

28 Czarna chmura i kilka zadań z fizyki wraz z rozwiązaniami - Tadeusz Wibig

 

Astronomia dla każdego

35 Śladem Newtona - Andrzej Branicki

38 Tranzyt Merkurego – astronomiczne wydarzenie roku - Piotr Gronkowski, Marcin Wesołowski

42 Ziemia – planeta wyjątkowa, cz. 1: Miejsce we Wszechświecie - Zbigniew Wiśniewski

47 Mechanika teleskopów astronomicznych - Andrzej BranickiSpis treści wydania 4/2016 

 

Z naszych lekcji
Wizualizacja drgań - Andrzej Kuczkowski
Przybądźcie i zobaczcie, jak kręci się Ziemia - Marek Lipiński
11 Odpowietrzanie kaloryfera i prawo Bernoullego - Kazimierz Mikulski
16 Zastosowanie programu HyperChem w nauczaniu fizyki i chemii - Walentyna Szwec
35 Co, jak i dlaczego? Pytania i doświadczenia, które mogą cię zaskoczyć. Cz. IV - Waldemar Reńda
 
Fizyka wczoraj, dziś, jutro
14 Co w fizyce piszczy? - Zbigniew Wiśniewski
19 Fizyka jądrowa – szkic do historii odkryć - Waldemar Reńda
29 Żywoty fizyków. Gustav Robert Kirchhoff - Tadeusz Wibig
31 Atomy w pułapce - Aneta Czarnecka-Malicka
33 Prawda jest jedna, a głupstw tysiące – uwagi do dyskusji o masie relatywistycznej - Aleksander Nowik
49 Czy nie warto promować literatury SF? Tadeusz Wibig
 
Astronomia dla każdego
38 Jak szukano Plutona? - Janusz Rokita


Spis treści wydania 3/2016 

 

Fizyka wczoraj, dziś, jutro

Naturalny reaktor jądrowy w Oklo - Krzysztof Orliński

16 Co w fizyce piszczy? - Zbigniew Wiśniewski

19 Rozwój fizyki - Maciej Panczykowski

32 Żywoty fizyków. Georg Simon Ohm - Tadeusz Wibig

34 Z serii: Dbajmy o poprawność treści w fizyce. Plus czy minus? - Waldemar Reńda

35 Zanieczyszczenia świetlne - Edyta Radelska, Aleksandra Skibowska, Joanna Wazgo-Majewska, Wioleta Żurawska, Klaudia Brzezińska

50 Kartka z kalendarza - Zbigniew Wiśniewski


Astronomia dla każdego

24 Emisja materii z powierzchni jąder kometarnych - Piotr Gronkowski, Marcin Wesołowski, Agata Wójcik, Arkadiusz Niemiec

39 Komety – między wiarą a nauką - Ryszard Gabryszewski

44 Wenus – piekielny sąsiad - Cz. IV: Wnętrze i przyszłość - Zbigniew Wiśniewski 

47 Jaki kształt ma nasza Galaktyka? Gdzie jest Słońce? - Andrzej Branicki

 

Z naszych lekcji

Błądź z sukcesem! - Adam Zahler

10 Skąd się bierze ½ we wzorze at2? – kognitywistyczna lekcja kinematyki - Grzegorz Karwasz

 

30 Co, jak i dlaczego? Pytania i doświadczenia, które mogą cię zaskoczyć. Cz. III - Waldemar ReńdaSpis treści wydania 2/2016 

 

Fizyka wczoraj, dziś, jutro

Spektroskopia elektronowego rezonansu paramagnetycznego i jej przykładowe zastosowania w biofizyce i fizyce medycznej - Tomasz Kubiak

Gorączka nanozłota (nanogold rush) - Izabela Kondratowicz

11 Fizyka a klimat, czyli dlaczego pada deszcz - Waldemar Reńda

35 Fotosynteza w służbie fotoelektroniki - Marcin Majka, Tomasz M. Majka 

 

Astronomia dla każdego

36 Fala z grawitacyjnej otchłani - Grzegorz Karwasz

39 Obserwatoria astronomiczne – gdzie, w jakim miejscu? - Andrzej Branicki

42 Zaćmienia Księżyca -  Piotr Gronkowski, Marcin Wesołowski

45 Wenus – piekielny sąsiad. Cz. III: Powierzchnia - Zbigniew Wiśniewski

 

Z naszych lekcji

16 Zajęcia na temat rozszczepienia światła z użyciem aparatów fotograficznych w telefonach komórkowych -  Julian Płoszajski

18 Tęcza – Światłem malowane - Zbigniew Wiśniewski

19 Oddziaływanie jonów średnich energii z ciałem stałym - Andrzej Wasiak

25 Analogia klasyczna zjawiska Aharonova–Bohma - Paweł Pęczkowski

27 Żywoty fizyków. Heinrich Friedrich Emil Lenz - Tadeusz Wibig

29 Nieważkość a siła bezwładności (mini impresja dydaktyczna) - Waldemar Reńda

31 Co, jak i dlaczego? Pytania i doświadczenia, które mogą cię zaskoczyć. Cz. II -  Waldemar Reńda

33 Jak zwiększyć skuteczność szkolnej edukacji (poradnik) -  Julian Piotr SawińskiSpis treści wydania 1/2016

Fizyka wczoraj, dziś, jutro
Telefonia komórkowa i jej wpływ na zdrowie człowieka - Łukasz A. Głowczyński, Przemysław T. Sanecki, Rafał Rawski
12 Historia tworzy się na naszych oczach. Kosmiczna podróż sondy New Horizons - Janusz Rokita
16 Nieważkość - Andrzej Kuczkowski
19 Kilka uwag o pojęciu średniej -Jerzy Kuczyński
32 GPS w badaniach wilgotności atmosfery - Krzysztof Markowicz
35 Mózg pełen nieliniowych algorytmów - Marcin Majka, Tomasz M. Majka
 
Astronomia dla każdego
36 Krater, pingo czy wulkan? – coraz bardziej zagadkowy Mars ¢ Natalia Zalewska
44 Wenus – piekielny sąsiad. Cz. II: Jonosfera i atmosfera - Zbigniew Wiśniewski

Z naszych lekcji
23 Fale, fale i... co dalej? (impresja dydaktyczna) - Waldemar Reńda
27 Fotometria – pomiary optyczne z wykorzystaniem zestawu elektronicznego (komputerowego) - Kazimierz Mikulski
30 Co, jak i dlaczego? Pytania i doświadczenia, które mogą cię zaskoczyć - Waldemar Reńda

 

Wydania 2015
Spis treści wydania6/2015:


Fizyka wczoraj, dziś, jutro

4. Od konwencjonalnej radioterapii fotonowej do terapii hadronowej, czyli fizyka w leczeniu nowotworów -Tomasz Kubiak

19. Foton może umrzeć - Marcin Majka, Tomasz M. Majka

20. Podstawy ogólnej teorii względności - Maciej Panczykowski

24. Sprawozdanie z 43. Zjazdu Fizyków Polskich. Edukacja pozaszkolna i medialna - Edward Rydygier

 

Astronomia dla każdego

29. Zaćmienia Słońca – fakty i mity, cz. II: Zadania - Piotr Gronkowski, Marcin Wesołowski

44. Wenus – piekielny sąsiad. Cz. I: Historia badań - Zbigniew Wiśniewski

Z naszych lekcji

8. Demonstracje na lekcjach fizyki w szkole – moje propozycje - Edward Krupa

13. Wyznaczenie charakterystyki diody świecącej - Kazimierz Mikulski

28. O drganiach i falach (miniatura dydaktyczna) - Waldemar Reńda

32. Obrazy fizycznej rzeczywistości - Bartosz Lalek, Hieronim Lalek

35. Żywoty fizyków. André Marie Ampère - Tadeusz Wibig

 

37. Jak fizyk szkolny mierzy natężenie światła? - Maciej Gramza

 


Spis treści wydania5/2015:

Fizyka wczoraj, dziś, jutro

Badania atmosfery za kołem polarnym  - Krzysztof Markowicz
(Niezbyt krótka) historia o cząstkach elementarnych - Grzegorz Karwasz
19 Szczególna teoria względności - Maciej Panczykowski
48 Co w fizyce piszczy? - Zbigniew Wiśniewski
 
Z naszych lekcji
17 Ratujmy fizykę przed formalistami - Marcin Braun
29 Magnetyczna kolejka tunelowa - Stanisław Bednarek
24 Dlaczego warto uczyć się fizyki w szkole? - Tadeusz Wibig
 
Astronomia dla każdego
38 Jak powstawały współczesnekonstelacje, cz. III - Janusz Rokita
43 Cztery różne baseny na Księżycu - Hieronim Hurnik

32 Zaćmienia Słońca – fakty i mity, cz. I: Teoria - Piotr Gronkowski, Marcin Wesołowski Spis treści wydania 4/2015
 
Fizyka wczoraj, dziś, jutro
4. Wzorcowe uporządkowanie w świecie nanomateriałów – nanorurki ditlenku tytanu - Katarzyna Siuzdak,
Mariusz Szkoda
19. Filozofia kwantowa - Rafał Demkowicz-Dobrzański
 
Z naszych lekcji
9. Polaryzacja chromatyczna - Andrzej Kuczkowski
24. Ratujmy kinematykę! - Waldemar Reńda
27. Doświadczenie? Nie ma problemu! - Adam Kobiałka
30. Pomiar przyspieszenia ziemskiego w rzeczywistości szkolnej - Adam Ogaza
 
Astronomia dla każdego
16. Pluton – zdegradowana planeta sfotografowana! - Zbigniew Wiśniewski
35. Jak powstawały współczesne konstelacje, cz. II – Janusz
43. Miłośnicy astronomii wszystkich krajów łączą się - Michał Niedźwiecki, Katarzyna Niedźwiecka

Spis treści wydania 3/2015
 
Ekonomia i ekologia. 
Bezrtęciowe źródła światła – rury LED zamiast świetlówek -  Łukasz A. Głowczyński, Przemysław T. Sanecki
Fizyka wczoraj, dziś, jutro
Niezwykłe silniki homopolarne -  Stanisław Bednarek
Jak gruby może być kot Schrödingera? - Marcin Majka, Tomasz M. Majka
Otrzymywanie drugiej harmonicznej. Część 2. Opis doświadczeń -  Paweł Pęczkowski
Fizyczne podstawy badania czynności bioelektrycznej serca -  Tomasz Kubiak
Astronomia dla każdego
Transformacja Galileusza -  Adam Bizoń
Co w fizyce piszczy? -  Zbigniew Wiśniewski
Merkury – nieznana planeta - Zbigniew Wiśniewski
Zaćmienia - Janusz Rokita
Z naszych lekcji
Jak lepiej aktywizować do uczenia się o przyrodzie? -  Julian Piotr Sawiński
Świecący cukier, czyli o tryboluminescencji sacharozy -  Marek PlesSpis treści wydania 2/2015
Fizyka wczoraj, dziś, jutro
Generacja drugiej harmonicznej światła. Część 1. Teoria - Paweł Pęczkowski
Implantacja jonów -  Andrzej Wasiak
Co w fizyce piszczy? -  Zbigniew Wiśniewski
Astronomia dla każdego
Jak powstawały współczesne konstelacje, cz. I - Janusz Rokita
Z naszych lekcji
Z cyklu: Przyroda w liceum Władysław Natanson – zapomniany uczony -  Waldemar Reńda
Lektura do poduszki. O książce Jak zmierzyć Wszechświat - Zbigniew Wiśniewski
O pewnej strukturze i o tym, co może obrazować -  Bartosz Lalek, Hieronim Lalek
Czy znajomość metodologii fizyki ułatwia orientację w otaczającym nas natłoku informacji? - Andrzej Kuczkowski
Co doradzać dziś nauczycielom fizyki i przyrody? - Julian Piotr Sawiński
Kalendarium William Herschel i 215. rocznica odkrycia światła podczerwonego -  Zbigniew Wiśniewski
„Poszukiwanie Talentów” po raz ósmy -  Anna Kaczorowska
Felietony
Reforma edukacji a społeczny odbiór fizyki -  Edward Rydygier Spis treści wydania 1/2015
Fizyka wczoraj, dziś i jutro
Wprowadzenie do magicznego świata metamateriałów - Piotr Wróbel
Co w fizyce piszczy? - Zbigniew Wiśniewski
Rok 2015 Międzynarodowym Rokiem Światła - Kazimierz Mikulski
Żywoty fizyków – Nikola Tesla - Tadeusz Wibig
Astronomia dla każdego
Pływy na Ziemi i w Kosmosie - Waldemar Reńda
Trójkąty sferyczne - Piotr Gronkowski, Marcin Wesołowski
Diagram H–R – układ okresowy gwiazd - Krzysztof Rochowicz
Niebo Celtów - Janusz Rokita
Wyznaczanie wysokości wzgórz na powierzchni Księżyca - Andrzej Branicki
Z naszych lekcji
Modelowanie stanu równowagi - Kazimierz Mikulski
Fizyka z butelką - Juliusz Domański
Z cyklu: Przyroda w liceum - Fizyka a ekologia - Waldemar Reńda