Fizyka w Szkole

Wydanie specjalne

Spis treści

3 Ile jest stanów skupienia? Od kuli plazmowej do plazmy termojądrowej –

Grzegorz Karwasz

10 O kuli plazmowej i wyładowaniach w gazach – Grzegorz Karwasz, Andrzej

Karbowski, Krzysztof Wejer

16 Gazy – Grzegorz Karwasz, Waldemar Krychowiak

22 Wodór jako paliwo – Grzegorz Dawidowicz

30 Drogi, ale perspektywiczny – Grzegorz Dawidowicz

34 Ciecze – Katarzyna Wyborska, Grzegorz Karwasz

42 Samochód na wodę – Grzegorz Karwasz, Katarzyna Wyborska, Andrzej Karbowski,

Anna Kamińska, Tadeusz Bury

48 Ciała stałe – Grzegorz Karwasz

56 Wszystkie stany skupienia – Grzegorz Karwasz

Kup to wydanie   

3/2021