ASPress - czasopisma pedagogiczne


ARCHIWUM WYDAŃ CYFROWYCH
       
Język NiemieckiWydania z lat 2009-2016 dostepne są w wersji elektronicznej jako pliki PDF. Są one identyczne z wersjami drukowanymi. Jednakże nie zawierają materiałów, które były na płytach CD/DVD dołączanych do niektórych wydań drukowanych.
W wersji drukowanej dostepne jest tylko jedno wydanie - 3/2016.
Więcej


Zbiór 52 felietonów poświęconych współczesnej Polsce, Polakom, polityce, roli telewizji i mediów we współczesnym świecie, globalizacji i konsekwencji wynikającej z naszego otwarcia na świat.
Wydanie w postaci pliku PDF
Cena 10 zł.
Zamów


Książka o podróżach, poznawaniu, odkrywaniu i podbijaniu świata, o pokonywaniu kolejnych horyzontów ludzkiego rozwoju. Ludzie wędrują od wieków, zawsze chcieli zobaczyć, co jest za kolejną rzeką, górą, morzem, za nowym horyzontem. Ta wędrówka pozwoliła najpierw poznać naszą planetę, a dziś już zaprowadziła człowieka poza granice Układu Słonecznego. Kim są ci, którzy zmieniają historię świata? Dlaczego Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę, a Mikołaj Kopernik „poruszył” Ziemię?
Wydanie w postaci pliku PDF.
Cena 10 zł.
Zamów

Wydanie drukowaneHistoria powstania  * Dane techniczne * Słynne rajdy * Rozwiązania konstrukcyjne

Pierwszy pojazd z napędem na obie osie skonstruowano w 1824 r. a więc ponad pól wieku wcześniej od samochódu. Jednak dopiero wojskowi amerykańskiej armii jako pierwsi chcieli mieć pojazd, który pojedzie każdą drogą, pokona głębokie rowy  i wyposażony będzie we wciągarkę, tak by mógł poruszać się w każdym terenie.
Cena 10 zł.
Zamów

Wydania specjalne "Geografii w Szkole"

2011

2010

2009

2008


Cena kompletu wydań 50 zł
Cena jednego wydania 10 zł
ZamówNowość!


Więcej

Zadania z fizyki z elementami dydaktyki

 SPIS TREŚCI

3. Co to jest fizyka - esej dydaktyczny – Grzegorz P. Karwasz, Tomasz Wróblewski

8. Integrowanie metod fizyki i matematyki – Andrzej Sokołowski

13. O rozwiązywaniu zadań słów kilka – miniatura dydaktyczna – Waldemar Reńda

16. Uczmy się od Galileusza – Anna Kaczorowska

18. Zjawisko Dopplera – Jerzy Kuczyński

21. Indukcyjne wprowadzenie prawa powszechnego ciążenia – Andrzej Sokołowski

24. Siły w wahadle prostym – Jan Kurzyk

29. Grawitacja pod ścianą – Stanisław Bednarek

34. O kinematyce w klasie II – Waldemar Reńda

39. Dzisiaj klasówka z ... – Alicja Szymańska

44. Szybkość średnia jako szybkość harmoniczna – Tadeusz M. Molenda

46. Rozwiązywanie zadań fizycznych metodą obliczeń przybliżonych (szacowanie) – Czesław Surowiec

48. Trzy przypadki rzutu ukośnego bez uwzględniania oporu powietrza – Marcin Maciocha

49. Zastosowanie średnich do rozwiązania zadania maturalnego, jego rozszerzenia oraz złota liczba – Marcin Maciocha

51. Wzory na energię - 9 zadań z rozwiązaniami – Tadeusz Wibig

56. Paradoksy w zadaniach z fizyki – Czesław Surowiec

59. Wykorzystanie symetrii w rozwiązywaniu zadań fizycznych – Czesław Surowiec

62. Rozwiązywanie zadań na zderzenia – Czesław Surowiec

66. Czy znając prawa fizyki można przewidzieć przyszłość? – Andrzej Kuczkowski

70. Czynniki wpływające na zapamiętywanie wiedzy – Andrzej Sokołowski

 

 

Fizyka uważany jest przez uczniów za przedmiot trudny. Nie tylko przez uczniów - nauczycieli także. To oni muszą wyjaśniać pojęcia fizyczne tak, aby były zrozumiałe.

Skoro fizyka nastręcza tyle trudności, to warto zadać najprostsze pytania - co to jest fizyka? i po co ta fizyka? Próbę odpowiedzi na to pytanie podjęli się Grzegorz P. Karwasz i Tomasz Wróblewski. Jak to w przypadku najprostszych pytań bywa - odpowiedź wcale nie jest taka prosta...

Od kilku lat przygotowujemy dla Państwa wydania specjalne z materiałów drukowanych wcześniej na łamach „Fizyki w Szkole”. Prenumeratorzy naszego czasopisma znajdą tu artykuły zebrane w blok tematyczny. Czytelnicy, którzy po raz pierwszy spotykają się z naszymi publikacjami będą mieli wyobrażenie o tym, czego mogą się spodziewać na łamach „Fizyki w Szkole”.

To wydanie zawiera zadania i artykuły poświęcone rozwiązywaniu zadań i problemów. Jak zauważa Pan Waldemar Reńda „zadania fizyczne są jedną z metod opanowywania, utrwalania, pogłębiania i sprawdzania treści nauczania. To najczęściej używany środek dydaktyczny. Był i będzie nadal stosowany. Tą publikacją chcemy zwrócić uwagę na niektóre zagadnienia i podpowiedzieć, jak można je rozwiązywać na lekcjach. Treści fizyki, które chcemy by uczeń zrozumiał i zapamiętał są trudne nie tylko ze względu na kompleksowość zjawisk fizycznych, ale również ze względu na ich wielorakie przedstawianie: czy to w formie doświadczenia, modelowania matematycznego, graficznie, wektorowo lub jako matematyczny wzór”.

Artykuły powstawały w czasie reformy edukacji, więc w niektórych znajdują się odniesienia do planowanych zmian. Pozostawiliśmy je, gdyż oddają atmosferę dyskusji wokół nowej podstawy programowej. W większości są też aktualne i dziś.

Mamy nadzieję, że tak jak poprzednie, tak i to wydanie specjalne, powiększy grono naszych Czytelników.

Życzymy ciekawej i pożytecznej lektury!

Formularz zamówienia znajduje się na stronie http://www.aspress.com.pl/specjalne