ASPress - czasopisma pedagogiczne


ARCHIWUM WYDAŃ CYFROWYCH
       
Język NiemieckiWydania z lat 2009-2016 dostepne są w wersji elektronicznej jako pliki PDF. Są one identyczne z wersjami drukowanymi. Jednakże nie zawierają materiałów, które były na płytach CD/DVD dołączanych do niektórych wydań drukowanych.
W wersji drukowanej dostepne jest tylko jedno wydanie - 3/2016.
Więcej


Zbiór 52 felietonów poświęconych współczesnej Polsce, Polakom, polityce, roli telewizji i mediów we współczesnym świecie, globalizacji i konsekwencji wynikającej z naszego otwarcia na świat.
Wydanie w postaci pliku PDF
Cena 10 zł.
Zamów


Książka o podróżach, poznawaniu, odkrywaniu i podbijaniu świata, o pokonywaniu kolejnych horyzontów ludzkiego rozwoju. Ludzie wędrują od wieków, zawsze chcieli zobaczyć, co jest za kolejną rzeką, górą, morzem, za nowym horyzontem. Ta wędrówka pozwoliła najpierw poznać naszą planetę, a dziś już zaprowadziła człowieka poza granice Układu Słonecznego. Kim są ci, którzy zmieniają historię świata? Dlaczego Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę, a Mikołaj Kopernik „poruszył” Ziemię?
Wydanie w postaci pliku PDF.
Cena 10 zł.
Zamów

Wydanie drukowaneHistoria powstania  * Dane techniczne * Słynne rajdy * Rozwiązania konstrukcyjne

Pierwszy pojazd z napędem na obie osie skonstruowano w 1824 r. a więc ponad pól wieku wcześniej od samochódu. Jednak dopiero wojskowi amerykańskiej armii jako pierwsi chcieli mieć pojazd, który pojedzie każdą drogą, pokona głębokie rowy  i wyposażony będzie we wciągarkę, tak by mógł poruszać się w każdym terenie.
Cena 10 zł.
Zamów

Wydania specjalne "Geografii w Szkole"

2011

2010

2009

2008


Cena kompletu wydań 50 zł
Cena jednego wydania 10 zł
ZamówNowość!


Więcej

Zajęcia w terenie i z mapą

Wydanie specjalne Geografii w Szkole" - wersja elektroniczna - plik PDF, cena 15 zł (w tym 23 % VAT), format A4, objętość - 79 str.


Drodzy Czytelnicy!

Rozwijanie zainteresowań geograficznych, budzenie ciekawości świata można realizować na wiele sposobów. Zajęcia w terenie pozwalają uczniom prowadzenie bezpośrednich obserwacji i badań, a tym samym kształtowanie nawyku obserwowania środowiska geograficznego, zjawisk i w konsekwencji wiedzy przydatnej w życiu codziennym.

Wydanie specjalne „Zajęcia w terenie i z mapą” to wybór artykułów drukowanych na łamach „Geografii w Szkole” w latach 2013-2017. Zawierają propozycje lekcji w terenie, inspiracje i sugestie jak można wykorzystać najbliższe otoczenie na lekcjach przyrody i geografii.

Wydanie to przeznaczone jest przede wszystkim dla nauczycieli, którzy nie są prenumeratorami naszego czasopisma.

 

Spis treści:

Zajęcia terenowe w praktyce szkolnej - Marta Czerniak-Czyżniak

Hydrologia w praktyce - Romana Adamczyk

Edukacja wokół drzewa, czyli o holistycznej edukacji geograficznej – Joanna Angiel

Edukacja wokół drzewa. Koncepcje lekcji w ujęciu komplementarnym – Joanna Angiel

Prognozy pogody dawniej i dziś – Justyna Nadratowska

Fotografia w nauczaniu geografii – Jadwiga Hałaczek

Skały w polskich zabytkach – Paweł Wolniewicz

Historia Ziemi i życia – Paweł Wolniewicz

Z żywca na górę Grojec – Krzysztof Trojan

U źródeł Wisły – Krzysztof Trojan

Jak dobrze znasz Wisłę? – Anna Karcz

Czy możesz ocalić przyrodę nad Wisłą? – Anna Karcz

Łamigłówka geologiczna – Anna Karcz

Tropiciele zapachów Ziemi - Danuta Maćkowiak

Moja ulica okiem geografa – Dominik Sikorski

Polska Północna – Polska Południowa – Emilia Majewska

Poziomica w nauczaniu – uczeniu się geografii - Paweł Wojtanowicz

Trzeci wymiar mapy - Paweł Wojtanowicz

Poziomica – propozycje zadań - Paweł Wojtanowicz 

Wypełnij i wyślij formularz