ASPress - czasopisma pedagogiczne


ARCHIWUM WYDAŃ CYFROWYCH
       
Język NiemieckiWydania z lat 2009-2016 dostepne są w wersji elektronicznej jako pliki PDF. Są one identyczne z wersjami drukowanymi. Jednakże nie zawierają materiałów, które były na płytach CD/DVD dołączanych do niektórych wydań drukowanych.
W wersji drukowanej dostepne jest tylko jedno wydanie - 3/2016.
Więcej


Zbiór 52 felietonów poświęconych współczesnej Polsce, Polakom, polityce, roli telewizji i mediów we współczesnym świecie, globalizacji i konsekwencji wynikającej z naszego otwarcia na świat.
Wydanie w postaci pliku PDF
Cena 10 zł.
Zamów


Książka o podróżach, poznawaniu, odkrywaniu i podbijaniu świata, o pokonywaniu kolejnych horyzontów ludzkiego rozwoju. Ludzie wędrują od wieków, zawsze chcieli zobaczyć, co jest za kolejną rzeką, górą, morzem, za nowym horyzontem. Ta wędrówka pozwoliła najpierw poznać naszą planetę, a dziś już zaprowadziła człowieka poza granice Układu Słonecznego. Kim są ci, którzy zmieniają historię świata? Dlaczego Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę, a Mikołaj Kopernik „poruszył” Ziemię?
Wydanie w postaci pliku PDF.
Cena 10 zł.
Zamów

Wydanie drukowaneHistoria powstania  * Dane techniczne * Słynne rajdy * Rozwiązania konstrukcyjne

Pierwszy pojazd z napędem na obie osie skonstruowano w 1824 r. a więc ponad pól wieku wcześniej od samochódu. Jednak dopiero wojskowi amerykańskiej armii jako pierwsi chcieli mieć pojazd, który pojedzie każdą drogą, pokona głębokie rowy  i wyposażony będzie we wciągarkę, tak by mógł poruszać się w każdym terenie.
Cena 10 zł.
Zamów

Wydania specjalne "Geografii w Szkole"

2011

2010

2009

2008


Cena kompletu wydań 50 zł
Cena jednego wydania 10 zł
ZamówNowość!


Więcej

Prenumerata elektroniczna w postaci plików PDF

Penumerata elektroniczna 2019 i 2019/2020! Pliki PDF

Wydania w postaci plików PDF są identyczne, jak wydania w wersji drukowanej. Wysyłamy je na podany adres mailowy pierwszego dnia po zakończeniu druku.

Prenumereata elektroniczna ma 
i tę zaletę, że można ją zamówić w dowolnym momencie a dostępna będzie od numeru pierwszego wydania w danym roku! 


Możecie Państwo zamówić prenumeratę na 2019 rok i na rok szkolny 2019/2020! Liczymu na Państwa aktywność w najbliższych dniach, tygodniach i miesiącach.

Ceny i częstotliwość  naszych czasopism pozostają bez zmian!

Prenumeratę realizujemy w okresach rocznych.
Harmonogram wydawniczy.
Dwumiesięczniki 6 wydań w ciągu roku (I kw. 2 wydania - koniec stycznia i ko niec marca, II kw. - 1 wydanie - w II połowie maja, III kw. - 1 wydanie - pod koniec sierpnia, IV kw. - 2 wydania - pod koniec października i w połowie grudnia):
 
Chemia w Szkole - wartość rocznej prenumeraty elektronicznej - pliki PDF - 72 zł
Fizyka w Szkole - wartość rocznej prenumeraty elektronicznej- pliki PDF -  72 zł
Geografia w Szkole - wartość rocznej prenumeraty elektronicznej - pliki PDF - 72 zł
Wiadomości Historyczne - wartość rocznej prenumeraty elektronicznej - pliki PDF - 72 zł
 
Prosimy zamówić eprenumeratę wypełniając i wysyłając poniższy formularz. Na podstawie zamówienia prześlemy Państwu fakturę, a po jej opłaceniu będziemy realizować wysyłki PDF zgodnie z harmonogramem wydawniczym.