ASPress - czasopisma pedagogiczne


ARCHIWUM WYDAŃ CYFROWYCH
       
Język NiemieckiWydania z lat 2009-2016 dostepne są w wersji elektronicznej jako pliki PDF. Są one identyczne z wersjami drukowanymi. Jednakże nie zawierają materiałów, które były na płytach CD/DVD dołączanych do niektórych wydań drukowanych.
W wersji drukowanej dostepne jest tylko jedno wydanie - 3/2016.
Więcej


Zbiór 52 felietonów poświęconych współczesnej Polsce, Polakom, polityce, roli telewizji i mediów we współczesnym świecie, globalizacji i konsekwencji wynikającej z naszego otwarcia na świat.
Wydanie w postaci pliku PDF
Cena 10 zł.
Zamów


Książka o podróżach, poznawaniu, odkrywaniu i podbijaniu świata, o pokonywaniu kolejnych horyzontów ludzkiego rozwoju. Ludzie wędrują od wieków, zawsze chcieli zobaczyć, co jest za kolejną rzeką, górą, morzem, za nowym horyzontem. Ta wędrówka pozwoliła najpierw poznać naszą planetę, a dziś już zaprowadziła człowieka poza granice Układu Słonecznego. Kim są ci, którzy zmieniają historię świata? Dlaczego Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę, a Mikołaj Kopernik „poruszył” Ziemię?
Wydanie w postaci pliku PDF.
Cena 10 zł.
Zamów

Wydanie drukowaneHistoria powstania  * Dane techniczne * Słynne rajdy * Rozwiązania konstrukcyjne

Pierwszy pojazd z napędem na obie osie skonstruowano w 1824 r. a więc ponad pól wieku wcześniej od samochódu. Jednak dopiero wojskowi amerykańskiej armii jako pierwsi chcieli mieć pojazd, który pojedzie każdą drogą, pokona głębokie rowy  i wyposażony będzie we wciągarkę, tak by mógł poruszać się w każdym terenie.
Cena 10 zł.
Zamów

Wydania specjalne "Geografii w Szkole"

2011

2010

2009

2008


Cena kompletu wydań 50 zł
Cena jednego wydania 10 zł
ZamówNowość!


Więcej

Prenumerata 2019

 

Penumerata 2019 - roczna i półroczna

PRENUMERATA ROCZNA

Z myślą o tych, którzy jeszcze nie zdążyli zamówić prenumeraty uwtorzyliśmy pewien zapas egzemplarzy każdego tytułu i m
ożna zamówić prenumeratę na 2018 rok od pierwszego wydania!na  

PRENUMERATA NA II PÓŁROCZE 2018

Polecamy prenumeratę na II półrocze 2018 roku, czyli od wydania 4, które ukaże się pod koniec sierpnia.

PRENUMERATA NA ROK SZKOLNY 2018/2019
Ci, którzy wolą zamawiać prenumeratę zgodnie z kalendarzem roku szkolnego mogą ją zamówić do wydania 4/2018 do wydania 3/2019. 


Przekonajcie się, że nie wszystko jest w podręcznikach, internecie, w mediach społecznościowych! Zachęcamy Państwa do przedłużenia lub zamówieniu prenumeraty!

 
Prenumerata jest najwygodnijeszym i najtańszym sposobem dotarcia do zamawiającego. Zamawiając prenumeratę otrzymują Państwo egzemplarze czasopism zgodnie z harmonogramem wydawniczym. Prenumeratę realizujemy w okresach rocznych. Jeśli ktoś chciałby zamówić prenumeratę półroczna niech zaznaczy to w uwagach w formularzu.

UWAGA! Prenumeratorzy nie ponoszą kosztów dostarczenia przesyłki, jest ona wkalkulowana w cenę prenumeraty. W przypadku zamówienia egzemplarzy pojedynczych z bieżących wydań lub archiwalnych (w miarę ich posiadania), wówczas jednak do ceny egzemplarzowej doliczamy 6 zł kosztów wysyłki.

Planowany harmonogram wydań w 2019 r. 
Nasze czasopisma są dwumiesiecznikami, a więc w ciągu roku ukazuje się 6 wydań (numerów) - w I kwartale 2 wydania - pod koniec stycznia i pod koniec marca, w II kw. - 1 wydanie - druga połowa maja, w III kw. - 1 wydanie - pod koniec sierpnia, w IV kw. - 2 wydania - pod koniec października i w połowie grudnia.

Ceny prenumeraty - wersja papierowa
Chemia w Szkole 
- cena rocznej prenumeraty - 150 zł, półrocznej - 75 zł, (cena rocznej prenumeraty elektronicznej - pliki PDF - 72 zł, półrocznej - 36 zł)
Fizyka w Szkole - cena rocznej prenumeraty - 165 zł, półrocznej - 82,50 zł,
Geografia w Szkole - cena rocznej prenumeraty - 150 zł, półrocznej - 75 zł, 
Wiadomości Historyczne z WOS - cena rocznej prenumeraty - 165 zł, półrocznej - 82,50.

Ceny prenumeraty - wersja elektroniczna - pliki PDF

Cena rocznej prenumeraty elektronicznej - pliki PDF - jest taka sama dla każdego tytułu i wynosi: prenumerata roczna - 72 zł, półroczna - 36 zł.

 

Wypełnij i wyślij formularz. My prześlemy Wam fakturę w formie pliku PDF na podany adres mailowy a jeśli ktoś potrzebuje fakturę w wersji drukowanej, prosimy o zaznaczenie tego w pozycji 'Dodatkowe uwagi", wyślemy ją pocztą na podany w formularzu adres.