ASPress - czasopisma pedagogiczne


ARCHIWUM WYDAŃ CYFROWYCH
       
Język NiemieckiWydania z lat 2009-2016 dostepne są w wersji elektronicznej jako pliki PDF. Są one identyczne z wersjami drukowanymi. Jednakże nie zawierają materiałów, które były na płytach CD/DVD dołączanych do niektórych wydań drukowanych.
W wersji drukowanej dostepne jest tylko jedno wydanie - 3/2016.
Więcej


Zbiór 52 felietonów poświęconych współczesnej Polsce, Polakom, polityce, roli telewizji i mediów we współczesnym świecie, globalizacji i konsekwencji wynikającej z naszego otwarcia na świat.
Wydanie w postaci pliku PDF
Cena 10 zł.
Zamów


Książka o podróżach, poznawaniu, odkrywaniu i podbijaniu świata, o pokonywaniu kolejnych horyzontów ludzkiego rozwoju. Ludzie wędrują od wieków, zawsze chcieli zobaczyć, co jest za kolejną rzeką, górą, morzem, za nowym horyzontem. Ta wędrówka pozwoliła najpierw poznać naszą planetę, a dziś już zaprowadziła człowieka poza granice Układu Słonecznego. Kim są ci, którzy zmieniają historię świata? Dlaczego Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę, a Mikołaj Kopernik „poruszył” Ziemię?
Wydanie w postaci pliku PDF.
Cena 10 zł.
Zamów

Wydanie drukowaneHistoria powstania  * Dane techniczne * Słynne rajdy * Rozwiązania konstrukcyjne

Pierwszy pojazd z napędem na obie osie skonstruowano w 1824 r. a więc ponad pól wieku wcześniej od samochódu. Jednak dopiero wojskowi amerykańskiej armii jako pierwsi chcieli mieć pojazd, który pojedzie każdą drogą, pokona głębokie rowy  i wyposażony będzie we wciągarkę, tak by mógł poruszać się w każdym terenie.
Cena 10 zł.
Zamów

Wydania specjalne "Geografii w Szkole"

2011

2010

2009

2008


Cena kompletu wydań 50 zł
Cena jednego wydania 10 zł
ZamówNowość!


Więcej

Czy niemiecki jest trudny?

Wie viel Deutsch kann ich schon? ...czyli jak efektywnie podnieść poziom motywacji uczniów początkujących

 
Dla osób rozpoczynających swoją przygodę z językiem niemieckim pierwsze lekcje mają niewątpliwie szczególne znaczenie, gdyż mogą w zdecydowany sposób wpłynąć na ich motywację do nauki tego języka i nastawienie do niemieckojęzycznego obszaru językowego. 
 
W zasadzie dotyczy to wszystkich osób uczących się języków obcych, niezależnie od tego, naukę jakiego języka rozpoczynają. Wydaje się jednak, że w sytuacji silnej dominacji języka angielskiego wśród języków nauczanych w polskich szkołach i tendencji do obniżania się z roku na rok zainteresowania językiem niemieckim, refleksja nad tym, w jaki sposób zachęcić uczniów do nauki tego właśnie języka, jest bardzo wskazana.
 
Podstawową zasadą, której należy się trzymać, jest ta, że uczniów w żadnym razie nie można zniechęcać do nauki. Trzeba zrobić wszystko, by poczuli się zachęceni, zmotywowani do dalszej pracy. Ważne jest przy tym, żeby ich pierwsze wrażenia w kontakcie z językiem były pozytywne, by nie myśleli już od pierwszej lekcji, że „deutsche Sprache, schwere Sprache”. Ważne jest, żeby wywołać u nich poczucie sukcesu! To zadanie może wydawać się trudne, szczególnie wtedy, gdy mamy do czynienia z uczniami zaczynającymi naukę od podstaw. Nie jest ono jednak niewykonalne! Poniżej proponujemy kilka zadań, które powinny pomóc w osiągnięciu tego celu.
Oczywistością jest, że na pierwszych lekcjach uczniowie początkujący nie będą w stanie zrozumieć, ani tym bardziej samodzielnie budować złożonych zdań. Nie będą też używali zbyt zróżnicowanych środków leksykalnych. Problemów może przysparzać im także wymowa lub zrozumienie tego, co mówi nauczyciel. Wszystko to może przyczynić się do tego, że pierwsze lekcje będą dla nich doświadczeniem raczej frustrującym niż motywującym do dalszej pracy. Dlatego proponujemy zwrócić ich uwagę przede wszystkim na te słowa, które swoją pisownią i wymową bardzo przypominają słowa znane im z języka ojczystego lub innych języków obcych.
W języku niemieckim znaleźć można wiele słów pochodzących z języka polskiego. Za przykład posłużyć mogą choćby takie słowa, jak Grenze, Säbel, Gurke czy używane w Zagłębiu Ruhry słowo Mottek (pol. młotek). Podobnie w języku polskim używa się wielu słów zapożyczonych z języka niemieckiego, tzw. germanizmów. Ich liczba szacowana jest na prawie 4000. Słowa takie jak np. bosman (od niem. Bootsmann), hałda (od niem. Halde), obcas (od niem. Absatz), cukier (od niem. Zucker) czy też ratusz (od niem. Rathaus) tak bardzo zadomowiły się w języku polskim, że oprócz zainteresowanych tym tematem językoznawców mało kto zdaje sobie sprawę z ich obcego rodowodu.
Słowa tego typu spotkać można w najróżniejszych obszarach życia codziennego, tj. w słownictwie związanym z organizacją życia w mieście (np. burmistrz od niem. Bürgermeister, jarmark od niem. Jahrmarkt), z budownictwem (np. blache od niem. Blech, komin od niem. Kamin) lub z prawem (np. kanclerz od niem. Kanzler, gmina od niem. Gemeinde). Więcej przykładów i szczegółowe informacje na temat pochodzenia tego typu słów znaleźć można w internecie, w słowniku „Wörterbuch der deutschen Lehnwörter in der polnischen Schrift- und Standardsprache. Von den Anfängen des polnischen Schrifttums bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts“ (Andrzej de Vinzenz/ Gerd Hentschel) dostępnym pod adresem: http://diglib.bis.uni-oldenburg.de/bis-verlag/wdlp/. 
Oprócz ułatwiających naukę języka zapożyczeń w języku niemieckim używanych jest wiele tzw. internacjonalizmów, tj. słów posiadających podobną pisownię i brzmienie w wielu językach i nazywających te same rzeczy lub czynności. Więcej na ten temat pisze w tym numerze „Język niemiecki – nauczaj lepiej” Elżbieta Dziurewicz.
Zadanie z załącznika nr 1 służy zwróceniu uwagi uczniów na takie właśnie słowa. Pojawia się w nim aż 25 jednostek leksykalnych, które ukryte są w KRZYŻÓWCE (niem. Suchrätsel). Zgodnie z zasadami dydaktyki na jednej lekcji prezentuje się uczniom nie więcej niż 8-12 nowych słów lub wyrażeń. Proponujemy zrobić jednak wyjątek! Uczniowie, zanim zabiorą się do rozwiązywania zadania, powinni otrzymać wskazówkę, że słowa, których szukają nie tylko brzmią, ale są też pisane bardzo podobnie do ich polskich odpowiedników. Dla ułatwienia na karcie pracy podaliśmy, których słów należy szukać w poziomie (rozwiązanie: Grenze, Paprika, Musik, Bikini, Lampe, Gitarre, Banane, Computer, Balkon, Jeans, Suppe, Dach, Schild, Gurke), a których w pionie (rozwiązanie: Salat, Schnur, Marmelade, Stempel, Kiwi, Auto, CD, Ananas). Pracując nad zadaniem należy pamiętać o tym, aby uwrażliwić uczniów na różnice w wymowie.
Praca nad pierwszym zadaniem to dobry pretekst do tego, żeby zwrócić uwagę uczniów na fakt istnienia w języku niemieckim rodzajników (określonych i nieokreślonych). Nie można nie wspomnieć w tym kontekście o tym, że pełnią one ważne funkcje, gdyż określają rodzaj rzeczownika, przed którym się znajdują, oraz jego liczbę i przypadek, w którym użyty jest w zdaniu. Koniecznie należy zwrócić uwagę uczniów na to, że poznając nowe rzeczowniki powinni zawsze starać się zapamiętać ich rodzaj, gdyż nie zawsze odpowiada on rodzajowi rzeczowników w języku polskim. Ponieważ, jak pokazuje doświadczenie, zapamiętanie właściwego rodzajnika przysparza uczniom niekiedy kłopotów, warto zaproponować im różnego rodzaju STRATEGIE, które pomogą im w poradzeniu sobie z tym zadaniem. Ich przykłady (w tym tzw. quasi-słowa, technikę skojarzeń obrazkowych, metodę LOCI) omówione zostały szczegółowo w numerze 4/2014 „Język niemiecki – nauczaj lepiej” w tekście pt. „Grammatik lernen mit Strategie und Humor” (str. 5-8).
Po rozwiązaniu krzyżówki proponujemy grę w DOMINO. Jej zasady są bardzo proste. W załączniku nr 2 znajdują się karty do gry, które należy wyciąć. Jest ich aż 70! To sporo. Proponujemy rozgrywanie kolejnych partii gry, której celem jest z jednej strony utrwalenie poznanych już jednostek leksykalnych, z drugiej zaś strony prezentacja nowych, w grupach – najlepiej siedmio- (po 10 kart dla każdego gracza) lub pięcioosobowych (po 14 kart dla każdego gracza). Najlepiej byłoby, gdyby każda grupa rozegrała co najmniej dwie lub trzy partie domina.
Materiał leksykalny pojawiający się w obu pierwszych zadaniach należy oczywiście utrwalać. Pomoże w tym kolejna gra: SCRABBLE. Proponowana przez nas wersja gry różni się od jej klasycznego wariantu. Na początku gry uczniowie nie otrzymują bowiem wybranego losowo zestawu liter. Ich zadanie polega na tym, żeby na znajdującej się w załączniku nr 3 planszy do gry spróbować umieścić jak największą liczbę wcześniej poznanych słów. Za każdą literę wpisaną na planszy gracz otrzymuje jeden punkt. Im dłuższe słowo, tym więcej punktów! Gdy uda mu się wpisać słowo tak, że krzyżuje się ono z innym wcześniej wpisanym słowem, to otrzymuje dodatkowy punkt. Wygrywa ten, kto uzyskał największą ilość punktów.
Pokazawszy uczniom, jak wiele niemieckich słów już znają, chociaż dopiero zaczynają się uczyć tego języka, warto zwrócić ich uwagę również na to, jak wiele wiedzą o niemieckojęzycznym obszarze kulturowym. Można oczywiście rozpocząć od wyrysowania na tablicy trzech ASOCJOGRAMów, po jednym dla Niemiec, Austrii i Szwajcarii, i od rozmowy na temat skojarzeń uczniów z tymi krajami. Część z nich z pewnością była już w którymś z nich i ma w związku z tym jakieś doświadczenia, o których może opowiedzieć. Również ci uczniowie, którzy nigdy nie byli w żadnym kraju niemieckojęzycznym, mogą wziąć aktywny udział w uzupełnianiu asocjogramu. Można założyć, że każdy z nich spotkał się z produktami różnych marek pochodzących z tych krajów. Każdy z nich słyszał z pewnością na lekcjach historii lub choćby z telewizji o niemieckich, austriackich czy szwajcarskich politykach, artystach, miastach, zabytkach itp. Wiedza ta będzie najprawdopodobniej dość chaotyczna. W jej uzupełnieniu i uporządkowaniu pomóc powinny kolejne zadania (…) 
 
Cały artykuł Sebastiana Chudaka Wie viel Deutsch kann ich schon? ...czyli jak efektywnie podnieść poziom motywacji uczniów początkujących  (wraz z załącznikami) drukujemy w najnowszym wydaniu (3/2016) Języka Niemieckiego

Przykładowe załączniki