ASPress - czasopisma pedagogiczne


ARCHIWUM WYDAŃ CYFROWYCH
       
Język NiemieckiWydania z lat 2009-2016 dostepne są w wersji elektronicznej jako pliki PDF. Są one identyczne z wersjami drukowanymi. Jednakże nie zawierają materiałów, które były na płytach CD/DVD dołączanych do niektórych wydań drukowanych.
W wersji drukowanej dostepne jest tylko jedno wydanie - 3/2016.
Więcej


Zbiór 52 felietonów poświęconych współczesnej Polsce, Polakom, polityce, roli telewizji i mediów we współczesnym świecie, globalizacji i konsekwencji wynikającej z naszego otwarcia na świat.
Wydanie w postaci pliku PDF
Cena 10 zł.
Zamów


Książka o podróżach, poznawaniu, odkrywaniu i podbijaniu świata, o pokonywaniu kolejnych horyzontów ludzkiego rozwoju. Ludzie wędrują od wieków, zawsze chcieli zobaczyć, co jest za kolejną rzeką, górą, morzem, za nowym horyzontem. Ta wędrówka pozwoliła najpierw poznać naszą planetę, a dziś już zaprowadziła człowieka poza granice Układu Słonecznego. Kim są ci, którzy zmieniają historię świata? Dlaczego Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę, a Mikołaj Kopernik „poruszył” Ziemię?
Wydanie w postaci pliku PDF.
Cena 10 zł.
Zamów

Wydanie drukowaneHistoria powstania  * Dane techniczne * Słynne rajdy * Rozwiązania konstrukcyjne

Pierwszy pojazd z napędem na obie osie skonstruowano w 1824 r. a więc ponad pól wieku wcześniej od samochódu. Jednak dopiero wojskowi amerykańskiej armii jako pierwsi chcieli mieć pojazd, który pojedzie każdą drogą, pokona głębokie rowy  i wyposażony będzie we wciągarkę, tak by mógł poruszać się w każdym terenie.
Cena 10 zł.
Zamów

Wydania specjalne "Geografii w Szkole"

2011

2010

2009

2008


Cena kompletu wydań 50 zł
Cena jednego wydania 10 zł
ZamówNowość!


Więcej

Pod patronatem "Geografii w Szkole"

REGULAMIN

V edycji Konkursu Fotograficznego

„NAJCIEKAWSZE ZAKĄTKI NASZEJ OJCZYZNY

I.ORGANIZATOR

 

Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Najciekawsze zakątki naszej Ojczyzny” jest

FUNDACJA SZKÓŁ SIÓSTR NAZARETANEK W WARSZAWIE

II. UCZESTNICY

 

Młodzież szkół średnich oraz dzieci szkół podstawowych z klas IV-VIII.

III. KATEGORIE WIEKOWE

 

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

1. Szkoła podstawowa (kl. IV-VIII).

2. Szkoła średnia.

 

IV. CELE KONKURSU

• Promowanie piękna naszego kraju oraz odkrywania niezwykłych zakątków naszej Ojczyzny.

• Rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowania przyrodą, kulturą i tradycją naszej Ojczyzny.

Rozwijanie umiejętności obserwacji, wrażliwości artystycznej, inwencji twórczej i kreatywności.

Prezentacja twórczości dzieci i młodzieży w dziedzinie fotografii.

 

V. ZASADY OGÓLNE

1. Przedmiotem konkursu są samodzielnie wykonane prace fotograficzne.

2. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).

3. Biorąc pod uwagę wyjątkową sytuację spowodowaną pandemią Covid-19, prosimy o nadsyłanie zdjęć w formie elektronicznej na adres: konkurs.fotograficznynzno@gmail.com (rezygnujemy w tej edycji z wywołanej fotografii).

4. Nadesłane prace należy podpisać: imię_nazwisko_szkoła_klasa.

5. Każda fotografia powinna zawierać krótki opis (tytuł pracy, orientacyjna data wykonania, miejsce wykonania, itp.)

6. Wraz ze zdjęciami tą samą drogą należy nadesłać kartę zgłoszeniową oraz zgodę rodziców w przypadku uczniów niepełnoletnich, zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu (skan, fotografia lub napisana odręcznie).

7. Udział w konkursie jest bezpłatny.

8. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną m. in. opublikowane na profilu Facebook www.facebook.com/fundacja.nazaretanki oraz na stronach internetowych Organizatora, Patronów.

FUNDACJA SZKÓŁ SIÓSTR NAZARETANEK W WARSZAWIE KRS: 0000 21 22 57, NIP: 521-32-98-598 ul. Czerniakowska 137, 00-720 Warszawa http://nazaretankifundacja.pl tel. 695 622 784, fundacja.nazaretanki@gmail.com

 

VI. ZASADY SZCZEGÓŁOWE

1. Przedmiotem konkursu są fotografie, których tematyka wiąże się z podanym tytułem.

2. Tematem fotografii powinny być niezwykłe krajobrazy, zabytki i urokliwe miejsca naszej Ojczyzny. Mogą to być miejsca dotąd nieznane lub mniej znane, które powinny być promowane z uwagi na swoje walory lub wartość. Dopuszcza się fotografie miejsc popularnych, ale wykonane w niestandardowych ujęciach, prezentujące w ciekawy i niekonwencjonalny sposób ich walory.

3. Każdy uczestnik może nadesłać do 3 fotografii.

4. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane. Dopuszcza się: konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp.; oraz korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie). Nie będą akceptowane prace, z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej lub powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże).

5. Oryginalne fotografie należy zapisać w formacie plików JPEG w rozdzielczości 300 dpi, przystosowanego do wydruku w formacie 18 x 24 cm.

 

VII. TERMINY

 

Ogłoszenie konkursu: 1.06.2020 r.

Prace należy przesłać drogą elektroniczną na adres: konkurs.fotograficznynzno@gmail.com do dnia 30 września 2020 r..

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 30 października 2020 r.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I NAGRODY

Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę wartość artystyczną, jakość i oryginalność nadesłanych fotografii.

Zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Po zakończeniu konkursu odbędzie się wystawa prac konkursowych.

Dodatkowych informacji udziela s. Edyta Pietrzak CSFN: e-mail: fundacja.nazaretanki@gmail.com, tel. 695 622 784.