ASPress - czasopisma pedagogiczne


ARCHIWUM WYDAŃ CYFROWYCH

Wydanie specjalne "Fizyki w Szkole"


Zamów

Wydania specjalne "Geografii w Szkole"

2011

2010

2009

2008


ZamówHistoria powstania  * Dane techniczne * Słynne rajdy * Rozwiązania konstrukcyjne
Pierwszy pojazd z napędem na obie osie skonstruowano w 1824 r. a więc ponad pól wieku wcześniej od samochódu.
Jednak dopiero wojskowi amerykańskiej armii jako pierwsi chcieli mieć pojazd, który pojedzie każdą drogą, pokona głębokie rowy  i wyposażony będzie we wciągarkę, tak by mógł poruszać się w każdym terenie.
Więcej


ZAPOWIEDZI WYDAWNICZE


Samochody sportowe
Słynne modele  * Sportowe sukcesy * Historia marek * Rekordowe osiągi
Historia samochodów sportowych jest prawie tak stara jak same samochody. Pierwszy wyścig odbył się już w 1894 roku na trasie Paryż-Rouen. Co ciekawe - rywalizowały ze soba samochody o napędzie parowym, spalinowym i elektrycznym. Trasę 120 km najszybciej pokonał samochód o napędzie parowym, ale został zdyskwalifikowany za niedozwolone przeróbki.


Sztuka dziennikarska
Czym są media  * Jak pisać * Jak robić karierę * Jak nie zwariować
Dziś więcej ludzi pisze niż czyta.  
Takie możliwości stworzył Internet i telewizja komórkowa. Czy to oznacza koniec dziennikarstwa, czy jego nowa era? Czy to co dzisiaj obserwujemy w mediach – wpisy na portalach społecznościowych, blogi są dziennikarstwem czy tylko zabawą pasjonatów internetu?Baza danych
Władza * Pieniądze * Intrygi * Uczucia * Polityka
Dla współczesnego człowieka korporacja jest ważniejsza od rodziny. Korporacja daje awanse, władzę i pieniądze, ale żąda bezwzględnego podporządkowania, potem wysysa z ludzi energię a na końcu wypluwa człowieka na zewnątrz. A co się dzieje, kiedy człowiek nie chce podporzadkować się procedurom i normom korporacyjnym? Czy można pracować w korporacji i być normalnym człowiekiem? Czy jest życie poza korporacją?


Ebooki 


Więcej

Zasady recenzowania

Zasady recenzowania czasopisma „Wiadomości Historyczne”


Każdy numer podlega recenzji wewnętrznej dokonywanej przez jednego lub kilku członków kolegium redakcyjnego oraz recenzji zewnętrznej dokonywanej przez pracowników naukowych wskazanych z listy recenzentów na dany rok.
 
Lista recenzentów zewnętrznych „Wiadomości Historycznych” na rok 2017:
Dr hab. Bogumiła Burda, Uniwersytet Zielonogórski
Dr Maciej Fic, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr hab. Maciej Forycki, UAM w Poznaniu
Dr Iwona Janicka, Uniwersytet Gdański
Dr hab. Barbara Kubis, Uniwersytet Opolski
Dr hab. Joanna Wojdon, Uniwersytet Wrocławski
Dr hab. Michał Zwierzykowski, UAM w Poznaniu 
 
Ankieta recenzyjna:
1/ Imię i nazwisko recenzenta
2/ Tytuł recenzowanego artykułu (tekstu)
3/ Ocena ogólna
- tekst można opublikować bez zastrzeżeń
- tekst można opublikować po wprowadzeniu poprawek wskazanych w recenzji (w tym przypadku recenzent wskazuje konkretne fragmenty pracy i sposób ich poprawienia)
- tekst ze względów merytorycznych nie nadaje się do publikacji
4/ Ocena treści
- czy tekst odpowiada profilowi czasopisma „Wiadomości Historyczne”
- czy treść artykułu jest zgodna z tytułem 
- czy praca odzwierciedla aktualny stan wiedzy 
- czy zastosowano poprawnie metody badawcze
- czy praca była wcześniej publikowana w całości lub fragmentach
5/ Ocena formy
- czy praca jest skonstruowana poprawnie
- czy aparat naukowy został poprawnie zastosowany
- czy praca została napisana jasnym językiem
 
Data i podpis recenzenta
 
Oświadczenie recenzenta:
Oświadczam, że recenzowany przeze mnie tekst zgłoszony do publikacji w czasopiśmie „Wiadomości Historyczne” dotyczy problematyki zgodnej z moimi zainteresowaniami naukowymi. W przypadku oceny pracy kieruję się wyłącznie względami merytorycznymi.
 
Data i podpis recenzenta