ASPress - czasopisma pedagogiczne


ARCHIWUM WYDAŃ CYFROWYCH
       
Język NiemieckiWydania z lat 2009-2016 dostepne są w wersji elektronicznej jako pliki PDF. Są one identyczne z wersjami drukowanymi. Jednakże nie zawierają materiałów, które były na płytach CD/DVD dołączanych do niektórych wydań drukowanych.
W wersji drukowanej dostepne jest tylko jedno wydanie - 3/2016.
Więcej


Zbiór 52 felietonów poświęconych współczesnej Polsce, Polakom, polityce, roli telewizji i mediów we współczesnym świecie, globalizacji i konsekwencji wynikającej z naszego otwarcia na świat.
Wydanie w postaci pliku PDF
Cena 10 zł.
Zamów


Książka o podróżach, poznawaniu, odkrywaniu i podbijaniu świata, o pokonywaniu kolejnych horyzontów ludzkiego rozwoju. Ludzie wędrują od wieków, zawsze chcieli zobaczyć, co jest za kolejną rzeką, górą, morzem, za nowym horyzontem. Ta wędrówka pozwoliła najpierw poznać naszą planetę, a dziś już zaprowadziła człowieka poza granice Układu Słonecznego. Kim są ci, którzy zmieniają historię świata? Dlaczego Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę, a Mikołaj Kopernik „poruszył” Ziemię?
Wydanie w postaci pliku PDF.
Cena 10 zł.
Zamów

Wydanie drukowaneHistoria powstania  * Dane techniczne * Słynne rajdy * Rozwiązania konstrukcyjne

Pierwszy pojazd z napędem na obie osie skonstruowano w 1824 r. a więc ponad pól wieku wcześniej od samochódu. Jednak dopiero wojskowi amerykańskiej armii jako pierwsi chcieli mieć pojazd, który pojedzie każdą drogą, pokona głębokie rowy  i wyposażony będzie we wciągarkę, tak by mógł poruszać się w każdym terenie.
Cena 10 zł.
Zamów

Wydania specjalne "Geografii w Szkole"

2011

2010

2009

2008


Cena kompletu wydań 50 zł
Cena jednego wydania 10 zł
ZamówNowość!


Więcej

Instrukcja wydawnicza

Instrukcja wydawnicza do artykułów zamieszczanych w „Wiadomościach Historycznych z Wiedzą o Społeczeństwie”:

 

1.      Autor ma prawa autorskie do nadesłanego materiału.

2.      Redakcja zastrzega sobie prawo wstępnej weryfikacji tekstów, po której zostają one przekazywane do recenzji zewnętrznej.

3.      Wszystkie teksty są poddawane redakcji, korekcie i adiustacji.

4.      Format tekstu: .doc, .docx., .odt.

5.      Objętość artykułu: maksymalnie 20 tysięcy znaków ze spacjami (ok. 9 stron znormalizowanego tekstu).

6.      Artykuł musi zawierać: ciekawy tytuł, krótki, wyodrębniony lead i śródtytuły.

7.      Każdy akapit może zajmować maksymalnie 10 wersów znormalizowanego tekstu.

8.      Tekst należy wyjustować.

9.      Tekst główny: Times New Roman – 12 pkt, interlinia 1,5 pkt.

10. Cytaty należy zapisywać prostym drukiem w cudzysłowie.

11. Nazwy monografii, artykułów, obrazów, wierszy itd. zarówno w tekście głównym, jak i w przypisach – kursywą.

12. Aparat naukowy: przypisy lub (podstawowa) bibliografia.

13. Przypisy – na dole strony, według zaleceń:

a.       font Times New Roman – 10 pkt, interlinia 1 pkt,

b.      terminologia polska (tamże, tenże, taż, dz.cyt.),

c.       bez nazw wydawnictw,

d.      jeśli jest jedno dzieło autora, to w kolejnych przypisach stosujemy zapis dz.cyt.,

e.       jeśli jest kilka dzieł jednego autora – fragment tytułu kursywą, bez dz.cyt.,

f.        artykuł w dziele zbiorowym jak poniżej:

autor, tytuł, [w:] tytuł pracy zbiorowej, red. nazwiska, miejsce i rok wydania, s.

g.      artykuł w czasopiśmie:

autor, tytuł, „Nazwa Czasopisma” rok wydania, t. / R. , z. , s.

14. Artykuł musi być zaopatrzony w materiał ilustracyjny. Autor musi mieć prawa autorskie do nadesłanych ilustracji lub powinny to być ilustracje, do których prawa autorskie nie mają zastosowania, np. z tzw. wolnych zasobów internetowych typu wikimedia commons.

15. Wymogi techniczne dotyczące ilustracji:

a.       rozmiar powyżej 100 kB,

b.      rozdzielczość minimum 300 dpi.

Zdjęcia gorszej jakości nie będą przez Redakcję przyjmowane.

16. Format materiału ilustracyjnego: .jpg, .png, .tif.

17. Do materiału ilustracyjnego należy podać źródło (zapis jak w przypisach), także internetowe.

18. O ile to możliwe, do artykułu należy dołączyć streszczenie w języku angielskim (około 150–200 słów).

19. Po opublikowaniu tekstu autor otrzymuje egzemplarz autorski czasopisma.