ASPress - czasopisma pedagogiczne


ARCHIWUM WYDAŃ CYFROWYCH
       
Język NiemieckiWydania z lat 2009-2016 dostepne są w wersji elektronicznej jako pliki PDF. Są one identyczne z wersjami drukowanymi. Jednakże nie zawierają materiałów, które były na płytach CD/DVD dołączanych do niektórych wydań drukowanych.
W wersji drukowanej dostepne jest tylko jedno wydanie - 3/2016.
Więcej


Zbiór 52 felietonów poświęconych współczesnej Polsce, Polakom, polityce, roli telewizji i mediów we współczesnym świecie, globalizacji i konsekwencji wynikającej z naszego otwarcia na świat.
Wydanie w postaci pliku PDF
Cena 10 zł.
Zamów


Książka o podróżach, poznawaniu, odkrywaniu i podbijaniu świata, o pokonywaniu kolejnych horyzontów ludzkiego rozwoju. Ludzie wędrują od wieków, zawsze chcieli zobaczyć, co jest za kolejną rzeką, górą, morzem, za nowym horyzontem. Ta wędrówka pozwoliła najpierw poznać naszą planetę, a dziś już zaprowadziła człowieka poza granice Układu Słonecznego. Kim są ci, którzy zmieniają historię świata? Dlaczego Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę, a Mikołaj Kopernik „poruszył” Ziemię?
Wydanie w postaci pliku PDF.
Cena 10 zł.
Zamów

Wydanie drukowaneHistoria powstania  * Dane techniczne * Słynne rajdy * Rozwiązania konstrukcyjne

Pierwszy pojazd z napędem na obie osie skonstruowano w 1824 r. a więc ponad pól wieku wcześniej od samochódu. Jednak dopiero wojskowi amerykańskiej armii jako pierwsi chcieli mieć pojazd, który pojedzie każdą drogą, pokona głębokie rowy  i wyposażony będzie we wciągarkę, tak by mógł poruszać się w każdym terenie.
Cena 10 zł.
Zamów

Wydania specjalne "Geografii w Szkole"

2011

2010

2009

2008


Cena kompletu wydań 50 zł
Cena jednego wydania 10 zł
ZamówNowość!


Więcej

Wykaz literatury

LITERATURA do artykułu "Piwo: napój alkoholowy i droŻdŻowy

1. Serotonina:  https://en.wikipedia.org/wiki/Serotonin
2.  Neuroscience Research and Therapeutic Targets, Alcohol Alert, No 61, 2004, National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, angielska wersja artykułu dostępna na stronie internetowej: http://pubs.niaaa.nih.gov/publications/aa61.htm 
tłum. Anna Nowosielska, polska wersja artykułu dostępna na stronie internetowej: http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/51-alkohol-i-nauka/916-badania-neurologiczne-i-cele-terapeutyczne.html
3. D. M. Lovinger, The Role of Serotonin in Alcohol’s Effects on the Brain, Current Separations 18:1 (1999) 23-28, artykuł dostępny na stronie internetowej: http://currentseparations.com/issues/18-1/cs18-1d.pdf 
4. D. M. Lovinger, Serotonin’s Role In Alcohol’s Effects On The Brain, Alcohol Health & Research World, 21 (2), (1997), 114-119, artykuł dostępny na stronie internetowej:
http://pubs.niaaa.nih.gov/publications/arh21-2/114.pdf
5. Blood alcohol content, artykuł dostępny na stronie internetowej:  https://en.wikipedia.org/wiki/Blood_alcohol_content
6. J. Moskalewicz, „Problemy zdrowia prokreacyjnego związane z konsumpcją”, Alkoholizm i Narkomania 2007, Tom 20: nr 1, 55-63, artykuł dostępny na stronie internetowej: http://ain.ipin.edu.pl/archiwum/1-1/t20n1_4.pdf
7. J. Mellibruda, "Tajemnice EtOH", wyd. PARPA, Warszawa 1994.
8. W. G. Żdanow, wykład pt.: „Alkoholowe unicestwienie Rosji”, 2010 r., dostępny na stronie internetowej: https://www.youtube.com/watch?v=8hvoc1Y-Lxo
9. Zalały nas trunki 2014-10-23 07:06  PAP, artykuł dostępny na stronie internetowej:  http://www.pb.pl/3910047,51148,zalaly-nas-trunki
10. T. Colborn i in. „Nasza skradziona przyszłość”, Wydawnictwo Amber, 1997
11. W. G. Żdanow, wykład pt.: "Alkohol - Utrata twórczych zdolności”, dostępny na stronie internetowej: https://www.youtube.com/watch?v=gjNC3fVyknk
12. H. Langauer-Lewowicka, K. Pawlas „Związki endokrynnie czynne – prawdopodobieństwo niepożądanego działania środowiskowego” Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine 2015, Vol. 18, No. 1, 7-11; artykuł dostępny na stronie internetowej: https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.psjd-15b4f826-e993-4a7b-83f0-44ec6694877b
13. M. Matzke „Glifosat wykryty w niemieckim piwie”, artykuł dostępny na stronie internetowej: http://www.dw.com/pl/glifosat-wykryty-w-niemieckim-piwie/a-19072557  
14. S. Guttenberger, K. Bär “Gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot. Glyphosat-Rückstände im deutschen Bier“, artykuł dostępny na stronie internetowej: http://www.umweltinstitut.org/uploads/tx_aspresse/Glyphosat_Untersuchung_Umweltinstitut_2016.pdf    
15. Burlington, H. and V. Lindeman. Effect of DDT on testes and secondary sex characters of white leghorn cockerels. Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine, 74:48-51 (1950)
16. M. Stachowicz, A. Lebiedzińska, „Dieta a testosteron w organizmie sportowca” , Bromat. Chem. Toksykol. – XLVIII, 2015, 1, str. 88–96, artykuł dostępny na stronie internetowej: http://www.ptfarm.pl/pub/File/Bromatologia/2015/Bromatologia%201_2015%20s%20088-096.pdf  
wersja WORD: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BWekdDMlyCMJ:www.ptfarm.pl/pub/File/Bromatologia/2015/Bromatologia%25201_2015%2520s%2520088-096.pdf+&cd=1&hl=pl&ct=clnk&gl=pl 
17. B. K. Logan,  A. W.  Jones, “Endogenous ethanol ‚auto-brewery syndrome’ as a drunk-driving defence challenge”, (2000) Medicine, science, and the law vol. 40 (3) p. 206-15.
artykuł dostępny na stronie internetowej: https://www.researchgate.net/publication/12346423_Endogenous_ethanol_Auto-Brewery_Syndrome_as_a_drunk-driving_defence_challenge
18. E. Jansson-Nettelbladt, S. Meurling, B. Petrini, J. Sjölin, “Endogenous ethanol fermentation in a child with short bowel syndrome”,  Acta paediatrica (Oslo, Norway : 1992) 2006, vol. 95 (4) p. 502-4. 
19. S.  Agapejev,  I. Vassilieff, P. R. Curi, “Alcohol levels in cerebrospinal fluid and blood samples from patients under pathological conditions”, (1992) Acta Neurologica Scandinavica vol. 86 (5) p. 496-500. 
20. B. Cordell, J. McCarthy, A Case Study of Gut Fermentation Syndrome (Auto-Brewery) with Saccharomyces cerevisiae as the Causative Organism, Int. Journal of Clinical Medicine (2013),vol.4, p.309-312. Artykuł jest dostępny na stronie internetowej:
http://file.scirp.org/pdf/IJCM_2013070411021392.pdf 
21. K. Kumański, A. Kamińska Różne drogi metaboliczne alkoholu etylowego w tkankach, KOSMOS, Prob. N. Biol., Tom 61, 2012, Numer 1(294), p. 29–35
22. Ł. Głowczyński, P. Sanecki, P. Skitał, Alkohol etylowy: metabolizm, zmiany w układzie nerwowym i mózgu, zmiany hormonalne oraz w układzie rozrodczym, Chemia w Szkole 
Nr 6/2015, str. 40-46
23. A. Janus „Nie daj się zjeść grzybom Candida”, wyd. Biosłone 2009.
24. Artykuł pt.: “My Candida Hell: Chronic Ethanol and Acetaldehyde Poisoning”, artykuł dostępny na stronie internetowej: http://www.ei-resource.org/articles/candida-and-gut-dysbiosis-articles/my-candida-hell-chronic-ethanol-and-acetaldehyde-poisoning/
25. B. Kuźmiński pt.: „100 wieków chleba”, Książka i Wiedza, 1968.
26. Alkohol Wie riskant ist natürlicher Alkohol in Lebensmitteln? artykuł dostępny na stronie internetowej: http://www.focus.de/gesundheit/ernaehrung/gesundessen/tid-21566/alkohol-wie-riskant-ist-natuerlicher-alkohol-in-lebensmitteln_aid_605517.html 
27. J. Brodzicki Przepuszczalność jelitowa , artykuł dostępny również na stronie internetowej: http://portal.bioslone.pl/przyczyna-chorob/przepuszczalnosc-jelitowa
28. Ustawa z dnia 26 października 1992 r. O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Dz.U.2016.0.487
29. J. Bylinowska Kefir-właściwości, artykuł dostępny na stronie internetowej: http://dietetycy.org.pl/kefir-wlasciwosci/ 
30. Film W. G. Żdanow, Chleb, który jemy jest trujący , dostępny na stronie internetowej:
https://www.youtube.com/watch?v=w1zF0Oc-84o
31. M. Szustakowska Napoje mleczne w diecie kulturysty, artykuł dostępny na stronie internetowej: http://www.jwip.pl/readarticle.php?article_id=748 
32. J. Słonecki, Mleczne napoje fermentowane, Biosłone-portal wiedzy o zdrowiu, artykuł dostępny na stronie internetowej: http://portal.bioslone.pl/odzywianie/podstawy-wiedzy/mleko/mleczne-napoje-fermentowane 
33. A. Rybczyński, Badania doświadczalne nad ustaleniem istoty schorzenia nowotworów złośliwych oraz  zasady przyczynowego ich leczenia  dres wydawniczy: Poznań : Centrala Usługowo-Wytwórcza "Różdżkarz", 1982. 
34. A. Rybczyński, Nowe poglądy na etiologie choroby raka i choroby AIDS i zasady przyczynowego ich leczenia, Poznań 1990, nakładem Autora. Nakład 5000 egz. 
35. T. Simoncini  Cancer is a Fungus, Edizioni Lampis, Second Edition,  2007. 
36. A. Ramirez-Garcia et al. Candida albicans and cancer: Can this yeast induce cancer development or progression? Crit Rev Microbiol, 1–13, Published online 20 June 2014  artykuł dostępny na stronie internetowej: http://www.knowthecause.com/downloads/Ramirez2014CVancerCandida.pdf  
37. T. Simoni Czy pospolity grzyb może być przyczyną raka?, Nexus, Nr 6 (56), 2007, p. 21-28.  artykuł dostępny na stronie internetowej: http://www.igya.pl/schorzenia-choroby/35-rak/368-czy-pospolity-grzyb-moze-byc-przyczyna-raka 
38. M. J. Sieńko, R. A. Plane, Chemia. Podstawy i własności. WNT, Warszawa 1980, Cz. III. Człowiek i jego chemiczne środowisko. str. 706.
39. J. Gajewska, M. K. Błaszczyk, Probiotyczne bakterie fermentacji mlekowej (LAB), Postępy. Mikrobiol. 51 (1), (2012) 55–65.
40. M. Jurkowski, M. Błaszczyk Charakterystyka fermentacji mlekowej KOSMOS 61, (2012) 493-504.
41. K. Goderska, Antagonistyczny wpływ lactobacillus acidophilus DSM 20079 i DSM 0242 na bakterie patogenne izolowane od ludzi, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2012, 3 (82), 114 – 131. Artykuł dostępny na stronie internetowej: http://www.pttz.org/zyw/wyd/czas/2012,%203(82)/10_Goderska.pdf 
42. W. Last, Jak wyleczyć się z drożdżaków, wyd. Nolpress s.c., Białystok 2014 . Świetnie napisana książka: syntetyczna, konkretna , użyteczna, zawiera także sporo wartościowych odnośników. Dostępna poprzez księgarnię internetową Nexus: http://www.nexus.media.pl/
43. B. Przyjemska, "Niebezpieczne zboża", Wydawnictwo Vital, 2014.
44. J. Sayer, "The Dark Side of Wheat. A critical appraisal of the role of wheat in human disease", wyd. GreenMedInfo.Store 2012.
45. M. Stępień, P. Bogdański Nadwrażliwość na gluten - fakty i kontrowersje, Forum Zaburzeń Metabolicznych 2013, tom 4, nr 4, 183–191. Artykuł dostępny na stronie internetowej: https://talia.edu.pl/UserAttachments/36960-47620-1-SM-marta-stepien.pdf 
46. M. Gumińska, Chemiczne substancje toksyczne w środowisku i ich wpływ na zdrowie człowieka, PAN, Oddział Kraków, OSSOLINEUM 1990; Rozdział: E. Nikodemowicz pt.: Dym tytoniowy jako zanieczyszczenie środowiska,p.103-116.
47. W. G. Żdanow, wykład pt.: "Alkoholowy terror przeciw Rosji”, dostępny na stronie internetowej: https://www.youtube.com/watch?v=X3LyJibJGVA
48. M. Brandon, Smoking and Buerger's Disease, artykuł dostępny na stronie internetowej: http://www.cdc.gov/tobacco/campaign/tips/diseases/buergers-disease.html  
49. Buerger's disease Symptoms and causes ; artykuł dostępny na stronie internetowej:  http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/buergers-disease/symptoms-causes/dxc-20179162
50. B. Jeznach Alkohol w islamie ; artykuł dostępny na stronie internetowej: http://bliskiwschod.pl/2012/09/alkohol-w-islamie/ 
51. Portal internetowy Trzeźwa Polska: http://trzezwapolska.blogspot.com/
 
LITERATURA WYODRĘBNIONA
Portale internetowe
1. http://trzezwapolska.blogspot.com/
Portal polski, wart odnotowania, zawiera linki do większości bardzo wartościowych filmów rosyjskich W. G. Żdanowa i innych autorów.
2. Portal internetowy zawierający duży wybór artykułów na temat alkoholu i innych uzależnień. http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/51-alkohol-i-nauka/274-alkohol-a-palenie-tytoniu.html
http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/62-wiat-problemow/587-abstynencja-alez-tak.html
Filmy
1. W. G. Żdanow: Alkoholowy terror przeciw Rosji
https://www.youtube.com/watch?v=X3LyJibJGVA 
http://instytutarete.pl/filmoteka/filmy-z-wiedza/540-alkoholowy-terror-wyklad-prof-zdanowa.html#sthash.yHJhJG7z.dpuf
Problem zagrożenia alkoholowego przedstawiony jest bardzo dobrze i merytorycznie od strony biochemii i fizjologii. Jedynie wątki polityczne mogą budzić kontrowersje. Jest masa analogii do naszej polskiej rzeczywistości.
2. W. G. Żdanow:  http://instytutarete.pl/filmoteka/filmy-z-wiedza/542-alkohol-a-utrata-zdolnosci-tworczych-prof-zdanow.html 
Alkohol - utrata zdolności   twórczych https://www.youtube.com/watch?v=gjNC3fVyknk 
Krótki ale bardzo treściwy i wartościowy merytorycznie film adresowany przede wszystkim do tych, którzy pracują umysłowo. 
3. W. G. Żdanow: Alkoholowe Unicestwienie Rosji (logo KOB.SU) https://www.youtube.com/watch?v=8hvoc1Y-Lxo 
Bardzo dobry film, godny polecenia. Pokazana jest pijacka obyczajowość. Zdecydowanie mniej jest w nim wątków politycznych. Z tego filmu pochodzi meritum Rys. 2 i 3. 
4. W. G. Żdanow: Film Chleb, który jemy jest trujący... Relacja spotkania towarzyskiego. O chlebie jest tam sporo ale głównie o alkoholu i kefirze. 
https://www.youtube.com/watch?v=w1zF0Oc-84o LITERATURA do artykułu "Trucizna XXI wieku: fluor - narstający problem zdrowotny"

1. Ż. Polkowska, M. Diduch, J. Namieśnik, Oznaczanie stężeń jonów fluorkowych w próbkach wody pitnej z terenu miasta Malborka, Ecological Chemistry And Engineerings, Vol. 17, No. 3 2010, Artykuł jest dostępny również na stronie: http://tchie.uni.opole.pl/freeECE/S_17_3/PolkowskaDiduchNamiesnik_17(S3).pdf

2. A. Kabata-Pendias, H. Pendias, Biogeochemia pierwiastków śladowych, Wyd. PWN, Warszawa 1993, str. 260 -268.

3. Praca zbiorowa pod redakcją J.A. Indulskiego, Kryteria zdrowotne środowiska -Fluor i fluorki, tom 36, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Wyd. PZWL, Warszawa 1989.

4. B.J. Alloway, D.C. Ayres, Chemiczne podstawy zanieczyszczenia środowiska , Wyd. PWN, Warszawa 1999.

5. J. Aleksandrowicz, I. Gumowska, Kuchnia i medycyna, wyd. Watra, Warszawa 1983, str. 118-122.

6. J. Jaśkowski, K. Leśniowska, J. Terlecki, A. Prokop "Fluor. Fluoroza w województwie pomorskim" Katedra Fizyki i Biofizyki AMG, Polskie Towarzystwo Medycyny Środowiskowej, oddz. Pomorski.

7. „Chemiczne substancje toksyczne w środowisku i ich wpływ na zdrowie człowieka”, Praca zbiorowa pod redakcją Marii Gumińskiej, PAN, Oddział w Krakowie, Komisja Nauk Medycznych, Ossolineum, Wrocław 1990.

8. John Yiamouyiannis, Fluoride the Aging Factor, dokument dostępny pod adresem:  

9. M. Kowalczyk, S. Rump, Z. Kołaciński "Medycyna katastrof chemicznych", Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2004, str.183.

10. Jolanta Biegańska, Ewelina Piątkowska, Aleksandra Pala, Technologie zagospodarowania odpadów z procesów przeróbki surowców fosforowych, W: Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Bezpieczeństwo - jakość - efektywność. Komeko 2013. Monografia. Praca zbiorowa. Red. A. Klich, A. Kozieł. Instytut Techniki Górniczej KOMAG. Gliwice : Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2013, s. 89-97.

11. J. Jaśkowski, Katarzyna Leśnikowska-Osielska, W. Wawrzyniak, Wpływ składowanych fosfogipsów w Wiślince na dzieci zamieszkujące jej okolice, w monografii: Aporie ekologii pogranicza / red. nauk. W. Wawrzyniak, T. Zaborowski, Zielona Góra : ZWSHiFM, 2009, str. 318-326.

12. Nikodem Rachoń „850 ton uranu pod Gdańskiem”  Gazeta Polska 14.08.2013.pdf    http://www.gazetapolska.pl/29145-850-ton-uranu-pod-gdanskiem

13. S. K. Wiąckowski, O fluorze prawie wszystko, artykuł dostępny na stronie: http://www.optymalni.org.pl/index.php?dzial=med&id=37

14. Fluor to upiorny gadżet. www.zbigniew-sz-n.salon24.pl/143532,fluor-upiorny-gadzet

15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 grudnia 1963 w sprawie wykazu trucizn i środków szkodliwych (Dz. U. Nr 2, poz. 9). Na podstawie Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 grudnia 1963r. w sprawie wykazu trucizn i środków szkodliwych fluor i jego związki zaliczone są do wykazu A czyli WYKAZU TRUCIZN:

16. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 marca 2007r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. U. Nr 61, poz. 417). 

17. Toksykologia, Praca zbiorowa pod redakcją W. Seńczuka, PZWL, wyd. III unowocześnione i rozszerzone, Warszawa 1999.

18. Toksykologia: podręcznik dla studentów, lekarzy i farmaceutów, wyd.4, PZWL, Praca zbiorowa pod redakcją W. Seńczuka, Warszawa  2002.

19. Toksykologia kliniczna, praca zbiorowa pod redakcją T. Bogdanika, wyd. PZWL, Warszawa 1988.

20. legislacja http://www.optymalni.org.pl/index.php?dzial=med&id=3722 

http://www.prnewswire.com/news-releases/israel-will-end-fluoridation-in-2014-citing-health-concerns-218908791.html

21. Fluor ogłupia i zabija, ale zgodnie z przepisami, artykuł dostępny na stronie niepublicznym ośrodkiem zdrowia w Gdańsku: http://etermed.pl/fluor-oglupia-i-zabija-ale-zgodnie-z-przepisami/

22. EPA book FLUORIDE IN DRINKING WATER, A SCIENTIFIC REVIEW OF EPA’S STANDARDS  THE NATIONAL ACADEMIES PRESS Washington, D.C.

23. STATEMENTS FROM EUROPEAN HEALTH, WATER, & ENVIRONMENT AUTHORITIES ON WATER FLUORIDATION http://fluoridealert.org/content/europe-statements/

24. Mapa fluoryzacji https://en.wikipedia.org/wiki/Water_fluoridation#/media/File:Fluoridated-water-extent-world.svg, także http://www.thehealthyhomeeconomist.com/israel-bans-all-water-fluoridation-citing-health-concerns/

25. Fluor - cichy zabójca z kranu http://www.vismaya-maitreya.pl/teorie_spiskowe_fluor_-_cichy_zabojca_z_kranu.html.

26. J. Jaśkowski Trucie ludzi fluorem, http://wolnemedia.net/zdrowie/trucie-ludzi-fluorem/   

27. J. Szczepańska, Elżbieta Pawłowska, Niektóre problemy związane z toksykologią fluorków, Nowa Stomatologia 2-3/2007, s. 82-87, artykuł dostępny również na stronie: http://www.czytelniamedyczna.pl/1715,niektore-problemy-zwiazane-z-toksykologia-fluorkow.html

28. http://nandi.pl/index.php?go=art_fluor

29. Dr J. Jaśkowski "Współczesna medycyna" Cz. I. http://iddd.salon24.pl/423062,wspolczesna-medycyna-dr-j-jaskowski-cz-i

30. Dr J. Jaśkowski "Współczesna medycyna" Cz. II. http://lubczasopismo.salon24.pl/ewli-e-zdrowie/post/423078,wspolczesna-medycyna-dr-j-jaskowski-cz-ii

Fluoryzacja jest przypadkiem największego oszustwa medycznego w XX wieku.- Robert Carlton 1992.

31. Dr J. Jaśkowski "Współczesna medycyna" Cz. III. http://iddd.salon24.pl/430757,wspolczesna-medycyna-dr-j-jaskowski-cz-iii

32. P. Connett, Absurdy fluoryzacji wody, Nexus Nr 2/2005, str. 36-38.

33. L.Orkan „Coś o fluorze czego nie przeczytasz w codziennej prasie" http://www.oswiecenie.com/fluor.htm

34. https://pl.wikipedia.org/wiki/Fluor

35. E.Weyna, J. Buczkowska-Radlińska, K. Grocholewicz, Bezpieczeństwo profilaktyki fluorkowej w świetle wiedzy studentów i lekarzy oraz dowodów naukowych, Czas. Stomat., 2005, LVIII, 6 , artykuł dostępny również na stronie: http://www.czas.stomat.net/upload/articles/2/105.pdf 

36. M. Wochna-Sobańska, Ocena kliniczna uzębienia oraz dolegliwości ogólnych występujących u osób dorosłych mieszkających od urodzenia na terenie z ponadoptymalną zawartością fluoru w wodzie pitnej, Czas. Stomatol., 2007, LX, 11, 709-716 © 2007 Polish Dental Society, http://www.czas.stomat.net

37. Załącznik: Zawartość fluoru w  pastach do zębów dostępnych na rynku.

38. E. Korporowicz, P. Rożniatowski, P. Sobiech, K. Kochman, Rodzaj i ilość past do zębów używanych przez rodziców u dzieci w wieku od 1 do 7 lat, Borgis - Nowa Stomatologia (3) 2014, s. 124-126.

39. http://www.wapteka.pl/duraphat-5000-pasta-do-zebow-51g-3166,p

40. http://vm24.pl/pl/c/Bez-fluoru/803 

41. J. Zięba "Ukryte Terapie Czego ci lekarz nie powie", Wyd. Egida Halina Kostka, wydanie trzecie, Rzeszów 2015.

42. http://wizaz.pl/kosmetyki/produkt.php?produkt=37270;

http://www.gsk.com.pl/produkty/Sensodyne-Ultraszybka-Ulga.html dotyczy past Sensodyne.

43. M. Kasiak, M. Kasiak, Pasty do zębów - skład i działanie, Farmacja Polska, Nr 65(9), str.665-672.  

44. M. Jakubowski, Fluorki – w przeliczeniu na F. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2008, nr 3(57), s.25–50, artykuł dostępny również na stronie: http://archiwum.ciop.pl/zasoby/2nr3r2008_fluorki_dokumentacja.pdf

45. Dean H.T., Arnold F.A., Elvove E., Domestic waters and dental caries, Public. Heath. Rep. 57, 1155 (1941).

46. Boguszewska-Gutenbaum H., Turska-Szybka A. i Remiszewski A.: Fluoroza zębów - opis przypadku. Nowa Stomatologia 2006, 2, 68-72.żelaza.

47. M. Suska, Wpływ związków fluoru na metabolizm erytrocytów, Medycyna Pracy, Nr 2, Szczecin 2001, str.135-138.

48. G. Meler, J. Meler, Ocena zastosowanie preparatów z fluorem w profilaktyce i leczeniu próchnicy, Farmaceutyczny przegląd naukowy, Nr 5/2008.

49. I. Błaszczyk, E. Ratajczak-Kubiak, E. Birkner, Korzystne i szkodliwe działanie fluoru, Farmacja Polska, nr 9 2009, artykuł dostępny również na stronie: http://www.ptfarm.pl/pub/File/Farmacja%20Polska/2009/9/04%20%20Fluor.pdf

50. U. Kaczmarek Retencja fluoru w ślinie, Dent. Med. Probl. 2013, 50, 3, 315–321.]

51. Załącznik: Zawartość fluoru w preparatach i płynach dentystycznych dostępnych na rynku.

52. G.F. Judd, True teeth care - re-enamalize naturally, art. w formie listu otwartego z datą 04.2002 zamieszczony na stronie: http://100777.com/health/teethcare , polska wersja jest dostępna na stronie: http://mydlarnia-tuli.pl/tematy-powiazane/93-zeby

53. Materiały dydaktyczne Zakładu Chemii Medycznej PUM, Ślina. Skład i funkcje. Dostępne na stronie: https://www.pum.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0017/104039/slina-sklad-i-funkcje-2015-2016.pdf

54. Biologiczne zagrożenia związkami fluoru. VI Sympozjum Fluorowe, Szczecin, 15 września 1994 r. Pod red. Zygmunta Machoya, Doroty Samujło. (zbiór 14 artykułów)

55. Badania nad fluorem u progu trzeciego tysiąclecia. Metabolizm fluoru 2002. [X Sympozjum Fluorowe], Szczecin, 19 kwietnia 2002. Pod red. Zygmunta Machoya, Dariusza Chlubka i Doroty Samujło. (zbiór 15 artykułów).

56. A. Machoy-Mokrzyńska Fluor czynnikiem przedwczesnego starzenia. Ann. Acad. Med. Stetin., 2004, 50, 9-13.

57. Zygmunt Machoy, Metabolizm fluoru, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1982.

58. Anna Machoy-Mokrzyńska, Zygmunt Machoy, Current Trends In Fluorine Research,

Aktualne Kierunki Badań Nad Fluorem, Ann. Acad. Med. Stetin 2006; 52(Sup 1):73-77.

59. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2004 (Dz. U. Nr 130, poz. 1391).

60. Cała prawda o Wiślince _Raport Greenpeace Polska rok 2007 dokument pdf.

61. Hałda fosfogipsu w Wiślince - Seminarium - Zarządzanie środowiskowe - fosfogipsy str.1-10. http://sciaga.pl/tekst/80792-81-halda_fosfogipsu_w_wislince_seminarium_zarzadzanie_srodowiskowe_fosfogipsy/strona/10

62. P. Sanecki, informacja własna.

63. F. Binder, J. Wahler, Cukier, biała trucizna, Oficyna Wydawnicza Interspar, Warszawa. Wcześniejsze polskie wydanie tej książki ukazało się pod tytułem Cukier-nie, dziękuję, Wydawnictwo Spar, Warszawa 1994.  

64. W. Dufty, Sugar blues, Wydawnictwo HITO, Szczecin, tłum. z wydania amerykańskiego 1975.

65. Fluoridealert.org: http://fluoridealert.org/issues/health/diabetes/ 

a) 15 poważnych chorób i zaatakowanych organów: http://fluoridealert.org/issues/health/ 

b) Fluoride & IQ: The 49 Studies: http://fluoridealert.org/studies/brain01/

c) Dental Fluorosis  http://fluoridealert.org/issues/fluorosis/

66. Dr. Joseph Mercola Harvard Study Confirms Fluoride Reduces Children's IQ , artykuł dostępny na stronie:http://www.huffingtonpost.com/dr-mercola/fluoride_b_2479833.html

67. A.L. Choi Developmental Fluoride Neurotoxicity: A Systematic Review and Meta-Analysis Environmental Health Perspectives, Vol. 120, No. 10, October 2012, p.1362-1368.

68. Fluor-terror, czyli jak pasta do zębów robi z nas kretynów: http://www.kroliczekdoswiadczalny.pl/2013/12/fluor-terror-jak-pasta-do-zebow-robi-z.html 

69. Ji. Sayer, Calcification of the soul http://www.greenmedinfo.com/blog/fluoride-calcifier-soul

70. Artykuł: Czy NFZ finansuje podawanie szkodliwej i toksycznej substancji dla 40.000 dzieci w Trójmieście? dostępny na stronie niezależnego portalu badania-medyczne.pl zajmującego się chorobami, badaniami medycznymi i leczeniem: http://www.badania-medyczne.pl/nfz-finansuje-podawanie-szkodliwej-i-toksycznej-substancji-dla-40-000-dzieci-w-trojmiescie/

71. Ji. Sayer, The Spice That Prevents Fluoride From Destroying Your Brain. http://www.greenmedinfo.com/blog/spice-prevents-fluoride-destroying-your-brain?page=2

72. Załącznik: Zawartość fluoru w wodach mineralnych dostępnych w handlu.

 

Portale internetowe (USA) poświęcone problemom związanym z fluorem

http://fluoridealert.org/issues/health/diabetes/ (Fluoride Action Network)

http://www.nap.edu/read/11571/chapter/1

 http://www.fluoride-class-action.com/

 

Filmy

1. https://www.youtube.com/watch?v=oXmgghaiuVI&feature=youtu.be  Dr David Kennedy - Fluor może zniszczyć nasz kraj. Film z USA. Wyjaśnia m.in. finansowe mechanizmy nacisku na fluoryzację. To wersja z polskimi napisami.

2. https://www.youtube.com/watch?v=xRPwpxDQg30

Dr David Kennedy - Fluoryzacja wody [PL] [FULL] (poprawiona wersja) (480p).mp4 Wyjaśnia genezę fluoryzacji wody i fatalne zdrowotne skutki tej fluoryzacji.

3. https://terraherz.wordpress.com/. Fluor - cichy i skuteczny zabójca ludzkości (480p).mp4

Film niemiecki, zawiera szereg istotnych danych odnośnie dawek i toksyczności. Konkretny przekaz.

 

Literatura dodatkowa

1. J. Jaśkowski, K. Leśniowska-Osielska, W. Wawrzyniak Fluor jako składnik fosfogipsów, "nowa" trucizna. Szkodliwy wpływ fluoru na inteligencję dzieci. Satori w publicznym bezpieczeństwie. IBEN Gorzów Wielkopolski 2012, str. 373-381

2. www.kuchnia-kuchnia.pl/pl15/teksty1019/fluor_czy_to_na_pewno_lekarstwo

3. D. L. Ozsvath, Fluoride and environmental health: a review, Reviews in Environmental Science and Biotechnology, 2008, str. 59-79.

4. S. Dołęgowska, J. Masternak, Stężenia jonów fluorkowych w różnych rodzajach herbat i czynniki je kształtujące, Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego,  Kielce, 2005.

5. Z. Usydus, J. Szlinder-Richert, Jod i fluor w produktach rybnych, Zakład Chemii Żywności i Środowiska Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni, 2009.

6. J. Jaśkowski (red.), Warunki rozwoju dzieci i młodzieży w gminie Gdańsk, Akademia Medyczna, Gdańsk 1998.

7. http://3obieg.pl/?p=92292  ZABÓJCZA  PROFILAKTYKA.

8. George Grant, Why does toothpaste, not fluoridated water carry a warning. Dokument docx z portalu  http://www.greenmedinfo.com/blog/why-does-toothpaste-not-fluoridated-water-carry-warning

9. J. Paluch, I. Szalonek, Zanieczyszczenie powietrza związkami fluoru, Ochrona Powietrza 4, Nr 5, str.1-5.

10. http://kochanezdrowie.blogspot.com/2015/11/40-000-trutych-dzieci-w-trojmiescie-dr.html

11. John Yiamouyiannis, Ph.D. , Fluoride The Silent Killer. Artykuł opisuje fakt śmierci dziecka po fluoryzacji zębów.

12. J. Jaśkowski, K. Leśnikowska-Osielska, W. Wawrzyniak, Fluor, jako składnik fosfogipsów, Nowa trucizna. Szkodliwy wpływ fluoru na inteligencję dzieci. Opublikowano w: Satori w Publicznym Bezpieczeństwie. IBEN Gorzów Wielkopolski 2012.